X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8557
Przesłano:
Dział: Języki obce

Reading books - konspekt lekcji języka angielskiego

Gimnazjum
----------------

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
ANNĘ KOZŁOWSKĄ W KLASIE I A W DNIU 24.05.2010

Temat :Reading books

Podręcznik-Connections 2, Oxford, J.Spencer-Kępczyńska

I ZAŁOŻENIA METODYCZNE
CELE:
- Uczeń zna podstawowe słownictwo związane z czytelnictwem.
- Uczeń potrafi zaprezentować w języku angielskim swoją ulubioną książkę oraz zachęcić do czytania..
- Uczeń potrafi wyrazić swoją opinię na temat czytelnictwa
- Uczeń potrafi przeczytać i przetłumaczyć teksty na temat sławnych pisarzy.
- Uczeń potrafi skonstruować krótką notkę biograficzną znanych pisarzy.
- Uczeń doskonali umiejętność czytania.
- Uczeń doskonali umiejętność wypowiadania się w języku angielskim.
- Uczeń doskonali umiejętność języka angielskiego.
- Uczeń ćwiczy pracę ze słownikiem.

TREŚĆ:
- Słownictwo związane z czytelnictwem: opowiadanie, nowela, powieść, strona, rozdział książki, spis treści, wiersz, poemat, poezja, recenzja, czytelnia, biblioteka, lektura szkolna, dramat, dramatopisarz, wypożyczanie książek, bohater książkowy, literatura, druk, czcionka, wydawca, mol książkowy.
- Teksty o słynnych pisarzach: J.Tolkien, J.K.Rowling, R.Dahl
- Prezentacja projektów-okładka ulubionej książki i plakat reklamujący czytelnictwo.
- Notatka biograficzna na temat W.Shaekspira i E.Hamingwaya.
- Dyskusja na temat książek na podstawie których został wyreżyserowany film.
METODY I FORMY PRACY:
- projekt
- prezentacja projektu
- prezentacja tekstu
- praca w parach
- praca ze słownikiem
- wypowiedź ustna
- dyskusja

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: podręcznik, projekty uczniów, prezentacje przygotowane przez uczniów, materiały przygotowane przez nauczyciela.

II PRZEBIEG LEKCJI

1 CZĘŚĆ WSĘPNA
- Powitanie klasy, sprawdzenie obecności.
- Sprawdzenie pracy domowej.
- Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji
- Podanie tematu i celów lekcji
- Rozgrzewka językowa: nauczyciel zadaje pytania na temat czytania książek: How often do you read books ?( jak często czytasz książki), Do you like reading? (czy lubisz czytanie), What kind of books do you like?(jaki rodzaj książek lubisz), What book did you read last time?, Have you got your favourite author?(czy masz swojego ulubionego autora?) if yes who is it?(jeżeli tak który to autor), How often do you read for pleasure?( jak częso czytasz dla przyjemności).

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
- Uczniowie czytają teksty z podręcznika oraz wykonują ćwiczenie 3 str 90 polegające na dopasowaniu autora do książki.
- Uczniowie wykonują ćwicz 1 str 90-podręcznik polegające na tłumaczeniu słów.
- Uczniowie w parach otrzymują słownictwo w języku polskim. Ćwiczenie polega na przetłumaczeniu słówek przy użyciu słownika. Pary prezentują tłumaczenia, słownictwo jest zapisywane na tablicy.
- Krótka dyskusja na temat słynnych książek na podstawie, których wyreżyserowano film oraz nad efektem tej pracy. a także o słynnych polskich pisarzach i ich dziełach. ( Many of the famous books have been made into films, which one is better:a book or a film?. Which authors are the most famous in our country? And give the titles of their books( podaj tytuły ich książek).
- Uczniowie prezentują notkę biograficzną o W. Shakespeare and E.Hemingway.
- Uczniowie prezentują projekty: projekt okładki ulubionej książki i plakat reklamujący czytanie książek (ocena projektów)
ZAKOŃCZENIE LEKCJI
- powtórzenie słownictwa poznanego w trakcie lekcji
- nagrodzenie aktywności
- Objaśnienie pracy domowej- Opisać w 10 zdaniach książkę, którą polecasz przyjacielowi.( Write 10 sentences about book that you recommend your friend).
-Ewaluacja

REALIZOWANA ŚCIEŻKA-Edukacja czytelnicza i medialna.

Cele edukacyjne:

• Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
• Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media.
• Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej
komunikacji (telewizji, komputerów, prasy itp.).
• Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.