X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8475
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankiety dla rodziców i dla uczniów

Gimnazjum
-----------------

ANKIETA DLA RODZICÓW

Postaw X przy wybranej odpowiedzi. W punkcie 1 można wybrać kilka odpowiedzi.

1. Czy dostrzegacie Państwo w szkole Waszego dziecka takie niepokojące zjawiska jak:
a) narkomania h) pobicia
b) alkoholizm i) wandalizm
c) palenia papierosów j) wymuszenia
d) kradzieże k) kłótnie
e) bójki l) agresja słowna
f) wulgarne słownictwo ł) przezywanie
g) prześladowanie kolegów m) niekulturalne zachowania

2. czy dostrzegli Państwo w ostatnim czasie zmniejszenie skali niekorzystnych zjawisk wymienionych powyżej?
TAK NIE

3. Które zachowania uczniów są, Państwa zdaniem, największym problemem w szkole waszego dziecka?

4. Czy Państwa dziecko zetknęło się z którymś z niepokojących zachowań kolegów?
Jeżeli tak, to jakie to były zachowania?

5. Co jest, Państwa zdaniem, przyczyną występujących w szkole przejawów demoralizacji wśród młodzieży?

6. Czy zostali Państwo zapoznani z „ Procedurami postępowania nauczycieli zespołu Szkół w Brudnowie w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją?

TAK NIE
7. Czy Państwa zdaniem, współpraca wychowawców i rodziców w szkole jest wystarczająca?

TAK NIE

8. Jakie formy współpracy szkoły z rodzicami sprzyjałyby poprawie zachowania u uczniów?

9. Jak oceniacie Państwo stopień zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją w szkole Waszego dziecka?
a) bardzo duży d) mały
b) duży e) bardzo mały
c) średni f) nie ma zagrożeń


ANKIETA DLA UCZNIÓW

Postaw X przy wybranej odpowiedzi. W punkcie 1 można wybrać kilka odpowiedzi.

1. Czy dostrzegasz w Twojej szkole takie niepokojące zjawiska jak:
a) narkomania h) pobicia
b) alkoholizm i) wandalizm
c) palenia papierosów j) wymuszenia
d) kradzieże k) kłótnie
e) bójki l) agresja słowna
f) wulgarne słownictwo ł) przezywanie
g) prześladowanie kolegów m) niekulturalne zachowania

2. Czy zauważyłeś w ostatnim czasie zmniejszenie skali niekorzystnych zjawisk wymienionych powyżej?
TAK NIE

3. Które zachowania uczniów są, Twoim zdaniem, największym problemem w szkole?

4. Czy zetknąłeś się z którymś z niepokojących zachowań kolegów wymienionych w punkcie 1. Jeżeli tak, to jakie to były zachowania?

5. Co jest, Twoim zdaniem, przyczyną występujących w szkole przejawów demoralizacji wśród młodzieży?

6. Czy zostałeś zapoznany z „ Procedurami postępowania nauczycieli zespołu Szkół w Brudnowie w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją?

TAK NIE
7. W jaki sposób, Twoim zdaniem, uczniowie mogą włączyć się w przeciwdziałanie demoralizującym zachowaniom występującym w szkole?

8. Jakie działania, Twoim zdaniem, powinna podjąć szkoła, aby nie występowały demoralizujące zachowania wśród uczniów?

9. Jak oceniasz stopień demoralizacji u uczniów w Twojej szkole ?
a) bardzo duży d) mały
b) duży e) bardzo mały
c) średni f) nie ma zagrożeń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.