X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8468
Przesłano:

Scenariusz lekcji chemii: Sposoby otrzymywania soli

Temat lekcji: Sposoby otrzymywania soli.

Cel ogólny
zapoznanie uczniów ze sposobami otrzymywania soli

Cele operacyjne
Uczeń powinien wiedzieć i umieć:

-otrzymywać sole podstawowymi metodami
-pisać odpowiednie równania reakcji otrzymywania soli
-wyjaśniać sposoby otrzymywania soli
-zaproponować różne metody otrzymywania soli na podstawie budowy soli
-przewidywać produkty w reakcjach matali z kwasami
-posługiwać się tablicą rozpuszczalności soli

Metody
-pogadanka
-aktywizująca-mataplan

Materiały, środki dydaktyczne
-arkusze papieru
-kolorowe pisaki
-karty pracy ucznia
-koperty z poleceniami do grup
-tabela rozpuszczalności soli

Przebieg lekcji

1. Przywitanie klasy.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Część nawiązująca:

-przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji dotyczących reakcji tlenków, kwasów i zasad
-podanie tematu lekcji

4.Część właściwa:
-przedstawienie tabeli rozpuszczalności soli
-podział uczniów na grupy, wybór liderów
-losowanie zadań w kopertach (załącznik 1)
-grupy zapisują pisakami na arkuszach papieru równania reakcji otrzymywania soli
-po zakończonej pracy liderzy przyczepiają propozycje równań reakcji chemicznych do odpowiednich poleceń na arkuszu
-porządkowanie, poprawianie błędów
5. Część podsumowująca:
-uczniowie uzupełniają karty pracy ucznia (załącznik nr 2), które są jednocześnie notatką z lekcji
-uczniowie wypełniają kartę dotyczącą ewaluacji lekcji (załącznik nr 3)

Zadania domowe:
-zadanie 6 str.77
-dla chętnych: zadania 1 i 2 str. 77


Załącznik nr 1
HASŁA DO KOPERT

Koperta 1.
- Napisz równanie reakcji kwasu z zasadą.
- Napisz równanie reakcji metalu z niemetalem.
- Zaproponuj równanie reakcji aby otrzymać sól fosforan (V) baru

Koperta 2.
- Napisz równanie reakcji metalu z kwasem.
- Napisz równanie reakcji soli I z kwasem, aby otrzymać sól II i kwas II.
- Zaproponuj równanie reakcji, aby otrzymać siarczan (VI) cynku.

Koperta 3.
- Napisz równanie reakcji tlenku metalu z kwasem.
- Napisz równanie reakcji soli I z solą II, aby otrzymać sól III i sól IV.
- Zaproponuj równanie reakcji, aby otrzymać chlorek srebra.

Koperta 4.
- Napisz równanie reakcji tlenku kwasowego z zasadą.
- Napisz równanie reakcji soli I z zasadą, aby otrzymać sól II i wodorotlenek.
- Zaproponuj równanie reakcji, aby otrzymać sól węglan żelaza (III).

Koperta 5.
- Napisz równanie reakcji tlenku metalu z tlenkiem kwasowym.
- Napisz równanie reakcji metalu z niemetalem.
- Zaproponuj równanie reakcji, aby otrzymać sól azotan (V) niklu.

ZAŁĄCZNIK NR 2
KARTA PRACY UCZNIA

METODY OTRZYMYWANIA SOLI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZAŁĄCZNIK NR 3
KARTA EWALUACJI ZAJĘĆ

Klasa....

Data....

W czasie zajęć najbardziej podobało mi się........................................

Największą trudność sprawiły mi.....................

W czasie pracy z grupą czułem się....................

Gdybym mógł coś zmienić w lekcji, to........................................

Oceniam swoje zainteresowanie tematem (w skali 1-10).......................................

Oceniam korzyści z lekcji (w skali 1-10)........................................

DZIĘKUJĘ!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.