X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8461
Przesłano:
Dział: Języki obce

Visitors from Australia - scenariusz lekcji

Informacje ogólne

Poziom: 3 klasa Gimnazjum

Temat: Visitors from Australia
Cele operacyjne lekcji: presentation, practice, production. Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu I mówienia. Nowe słownictwo, gramatyka.

Przebieg lekcji:
1.Czynności wstępne:
- przywitanie uczniów
- sprawdzenie obecności
- sprawdzenie pracy domowej

2. Cześć powtórzeniowa lub rozgrzewka językowa.
Nauczyciel pyta uczniów, np.
Is there a lot of traffic in our town?
Have you been to any airport in your life?
Have you traveled by plane? etc.

3.Prezentacja nowego materiału językowego.
Nauczyciel prezentuje nagranie z tekstem dialogu ‘Visitors from Australia’. Uczniowie po usłyszeniu są proszeni o odpowiedzi na pytanie ‘what this dialogue is about?’ Po powtórnym odsłuchaniu taśmy uczniowie wyszukują nowych słówek i próbują domyślić się ich znaczenia z kontekstu (a delay, passport control, customs, lost luggage, tube strike, the traffic). Następnie uczniowie pracują nad ćw.3 (comprehension) gdzie określają czy dane zdanie podsumowujące tekst jest prawdziwa czy fałszywe.

4. Praca nad nowym materiałem.
Uczniowie są poproszeni o pracę w parach. Ich zadaniem jest zrobienie dialogu w sytuacji, kiedy spotkanie ze znajomym było zaaranżowane na lotnisku i nie doszło do skutku (przyczyny). Następnie uczniowie prezentują swoją pracę na forum klasy.

5.Ćwiczenia utrwalające.
Nauczycie przedstawia następujące zdania:
She must have done for a walk.
You ought to have studied harder.
They could have done it.
They might have gone for a ride.
Zaimek + czasownik modalny (must, can, could...) + Present Perfect.
Zdań tych używamy mówiąc o czynnościach dokonanych lub niedokonanych w przeszłości.

6.Praca domowa.
Exercise 4, page 85 (uczniowie mają utworzyć zdania o podobnej konstrukcji jak powyższe na podstawie zdań w Past Simple).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.