X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8447
Przesłano:

Test z baroku

1. Nazwa „barok” została zapożyczona z terminologii
a) historii sztuki
b) filozofii
c) literatury
2. Połącz w pary autorów i tytuły utworów.
a) J.A. Morsztyn A) Żywot – sen i cień
b) D. Naborowski B) Niestatek
c) Z. Morsztyn C) Zbytki polskie
d) W. Potocki D) Krótkość żywota
3. Który z poetów nie reprezentował nurtu dworskiego w literaturze barokowej
a) W. Potocki
b) J.A. Morsztyn
c) D. Naborowski
4. „Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili,
Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem
Wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem.”
Podany fragment pochodzi z wiersza:
a) Do trupa
b) Cuda miłości
c) Krótkość żywota
5. Która odpowiedź nie odnosi się do baroku?
a) metafizyka w literaturze
b) harmonia w sztuce i filozofii
c) motyw przemijania w sztuce
6. Który z wymienionych artystów tworzył w czasach baroku?
a) Rubens
b) Bruegel
c) Canaletto
7. W Polsce XVII-wiecznej przedstawicielem marinizmu był:
a) J.A. Morsztyn
b) W. Potocki
c) J.Ch. Pasek
8. W Polsce XVII-wiecznej poezję metafizyczną uprawiał:
a) J.A. Morsztyn
b) D. Naborowski
c) W. Potocki
9. Koncept to:
a) celowe wyolbrzymienie, przesada
b) zestawienie dwóch znaczeniowo przeciwstawnych cech
c) zaszokowanie czytelnika wyszukanym pomysłem.
10. „Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem,
Włos złotem, perłą ząb, płeć mlekiem zsiadłem,
Usta koralem, purpurą jagody,
Póki mi panno, dotrzymujesz zgody.”
Przytoczony fragment jest charakterystyczny dla barokowej literatury:
a) dworskiej
b) sarmackiej
c) metafizycznej
11. Który z podanych fragmentów najtrafniej ukazuje motyw poezji metafizycznej?
a) Nie oczy, lecz pochodnie dwie nielitościwe,
Które palą na popiół serce nieszczęśliwe (...)”,
b) „Piersi twe nie są piersi, lecz nieba surowy
Kształt, który wolą naszę zabiera w okowy (...)”,
c) „Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt – żywot ludzi słynie (...)”
12. „Świat hołduje marności
I wszystkie ziemskie włości;
To na wieki nie minie,
Że marna marność słynie”
Podany fragment jest przykładem nawiązania do motywu:
a) prometejskiego
b) horacjańskiego
c) biblijnego
13. Która z wymienionych cech nie pasuje do typowego XVII-wiecznego zjawiska sarmatyzmu?
a) umiłowanie wolności szlacheckiej
b) pochwała cudzoziemszczyzny
c) dewocyjna religijność
14. „Wprzód niźli sarmackiego Marsa krwawe dzieje
Potomnym wiekom Muza na papier wyleje (...)”
Tak rozpoczyna się tekst W. Potockiego:
a) Pospolite ruszenie
b) Transakcja wojny chocimskiej
c) Nierządem Polska stoi
15. „Od niebieskiej piękniejsza kolorów obręczy,
Ciebie, Irydo, wielbię pod imieniem tęczy.”
Istotną cechą stylu podanego fragmentu jest:
a) rozbudowane porównanie
b) podniosłość stylu
c) szyk przestawny
16. „Chwycił się bardzo Straszowski tego «et consensit» wiedząc, że to z mniejszym jego nierówno będzie kłopotem, «nihilominus», żeby królowi umiał opowiedzieć «qualitates».”
Istotną cechą stylu podanego fragmentu jest
a) szyk przestawny
b) wprowadzenie makaronizmów
c) oryginalność wypowiedzi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.