X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8385
Przesłano:
Dział: Języki obce

Will, going to, Present Continuous - test

Gimnazjum
-------------------

A. Wybierz właściwą odpowiedź.

1. I’m tired. I will / am going to have an early night.
2. ‘Why is he wearing those old clothes?’ ‘ He is painting / going to paint the fence.
3. The train for Manchester leaves / is leaving at 6.40.
4. On Friday, I’m going / I’ll go to the cinema.
5. I am calling / will call you as soon as I reach London.
6. What do you do / are you doing at the weekend?
7. The film will start / starts at 8.15.
8. Look out! You are going to fall / are falling!

B. Wybierz właściwą odpowiedź a, b, c.

1. They ....................... in a hotel at the moment.
a) stay b) are staying c) are going to stay
2. Betty ............................... a baby in February.
a) will have b) is going to have c) has
3. I ...................... you before I leave for Brazil.
a) am calling b) will call c) am going to call
4. I don’t know this word. I ....................... mum when she gets home.
a) will ask b) ask c) am going to ask
5. ‘Your skirt needs ironing.’ ‘I know. I .............................. it later.
a) will iron b) am ironing c) am going to iron
6. The art exhibition .................................. on 3 May.
a) opens b)open c) is opening

C. Wpisz właściwą odpowiedź używając czasowników z ramki.

1. We ................................. (have) a party next Saturday.
2. Excuse me. What time ........................................ (the train / get) to London?
3. There are a lot of black clouds in the sky. It .................................. (rain).
4. ‘I need some money.’ ‘I ................................. (lend) you some.
5. I don’t think the exam .............................. (be) very difficult.
6. ......................... (I / open) the window?
7. I .................................... (start) my new job on Monday.
8. What time ................................ (Cathy / arrive) tomorrow?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.