X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8330
Przesłano:

Rządy starożytne a współczesne - podsumowanie. Scenariusz lekcji historii

Temat: RZĄDY STAROŻYTNE A WSPÓŁCZESNE-PODSUMOWANIE.

CELE LEKCJI
Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:
-wyjaśnić pojęcia: republika, władza despotyczna, demokracja, senat, trybun ludowy, cesarz, zgromadzenie ludowe, rzeczpospolita
-wytłumaczyć różnicę między demokracją a despotyzmem
-opisać republikę rzymską
-wyjaśnić różnicę między uprawnieniami zgromadzenia ludowego w Atenach a Rzymie
-wyjaśnić różnicę między demokracją antyczną a współczesną
-omówić, na jakich zasadach opiera się współczesna demokracja w Polsce
-wytłumaczyć, co Polska czerpie z ustroju starożytnych Aten i Rzymu

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
-podręcznik dla klasy V
-rekwizyty przygotowane przez uczniów

ZASTOSOWANE METODY
-pogadanka
-inscenizacja przygotowana
-dyskusja

TOK LEKCJI

Temat: Rządy starożytne a współczesne-podsumowanie.

1. Wzajemne powitanie i sprawdzenie obecności.
2. Nawiązanie do lekcji.
Prowadzący przypomina, że zadaniem uczniów na dzisiejsze zajęcia było przygotowanie inscenizacji na temat:
GRUPA I
Rządy despotyczne w Egipcie.

GRUPA II
Rządy demokratyczne w Atenach.

GRUPA III
Rządy republiki rzymskiej.

3. Rozwinięcie.
*Prezentacja przygotowanych inscenizacji.
-wspólna ocena
*Podsumowanie inscenizacji i krótkie zebranie informacji na temat rządów w Atenach, Rzymie i Egipcie.
*Dyskusja na temat współczesnej demokracji.
-analiza podobieństw i różnic współczesnych i antycznych form rządzenia państwem.

4. Podsumowanie.
Dyskusja na temat:
*Które rządy bardziej ci odpowiadają: w Egipcie, Grecji, Rzymie?
*Czy w twojej szkole lub klasie podejmuje się jakieś decyzje w sposób demokratyczny?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.