X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8327
Przesłano:

Wieś polska w XVII wieku. Scenariusz lekcji historii

Temat: WIEŚ POLSKA W XVII WIEKU.

CELE LEKCJI:
Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:
-wskazać różnice w zabudowie wiejskiej
-nazwać charakter zabudowy danych wsi
-opowiedzieć o zajęciach mieszkańców
-wymienić narzędzia wykorzystywane w pracy przez chłopów
-wymienić obowiązki chłopów wobec właściciela wsi
-przedstawić położenie chłopów w XVII wieku
-opisać wygląd zagrody
-opowiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu
-porównać pracę chłopów w XVII wieku z pracą rolników w czasach współczesnych

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-ilustracje przedstawiające wygląd wsi w XVII wieku
-ilustracje przedstawiające narzędzia jakimi posługiwali się chłopi w XVII wieku
-podręcznik

ZASTOSOWANE METODY:
-pogadanka
-praca z ilustracją
-praca z podręcznikiem
-praca manualno-plastyczna

TOK LEKCJI

Temat: Wieś polska w XVII wieku.

1.Wzajemnie powitanie i sprawdzenie obecności.
2.Rekapitulacja pierwotna.

Uczniowie przypominają informacje na temat życia i pozycji polskiej szlachty i magnaterii.

3.Nawiązanie do lekcji.
Nauczyciel informuje uczniów, iż na dzisiejszych zajęciach dowiedzą się jak wyglądało życie na wsi w XVII wieku.

4.Nowe treści.

*Nauczyciel informuje, iż sytuacja chłopów w XVII wieku była bardzo trudna.
*Uczniowie na podstawie pracy z podręcznikiem wymieniają powinności chłopów wobec pana ziemi i Kościoła.
*Na podstawie ilustracji i z pomocą nauczyciela uczniowie opisują wygląd wsi w XVII wieku. Jednocześnie nauczyciel szkicuje na tablicy dwa schematy zabudowy wsi charakterystyczne do tego okresu.
*Uczniowie korzystając z wiedzy ogólnej odpowiadają na pytania: Jakie były zajęcia mieszkańców wsi?, Co mogli robić chłopi w czasie wolnym od pracy?
*Na podstawie ilustracji uczniowie nazywają narzędzia jakimi posługiwali się chłopi w XVII wieku.
*Na podstawie ilustracji uczniowie opisują wygląd chłopskiej chaty.

(po każdej omówionej nowej partii materiału uczniowie zapisują lub przedstawiają w sposób graficzny nowe wiadomości w zeszycie)

5.Rekapitulacja pierwotna. Podsumowanie.

Uczniowie wykonują zadanie 3 ze strony 156.

6.Zadanie domowe.
W kilku zdaniach porównaj pracę chłopów w XVII wieku z pracą rolników w czasach współczesnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.