X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8325
Przesłano:

Zabytki i ich ochrona. Scenariusz lekcji historii

Temat: ZABYTKI I ICH OCHRONA

(2 GODZINY LEKCYJNE)

CELE ZAJĘĆ:
Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:

-przedstawić zadania muzeum(gromadzenie, przechowywanie, konserwacja zabytków)
-wskazać różnorodność form ochrony zabytków(skanseny, archiwa, biblioteki)
-wyjaśnić rolę muzeów w przekazywaniu wiedzy historycznej
-przedstawić własną opinię o zwiedzanej ekspozycji muzealnej-budując kilkuzdaniową wypowiedz
-przedstawić fikcyjną lub prawdziwą prezentację dzieła muzealnego

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

-podręcznik dla kl. IV
-muzealne eksponaty przygotowane przez uczniów
-ilustracje wnętrz różnych muzeów

ZASTOSOWANE METODY

-pogadanka
-improwizacja muzeum
-wejście w rolę(uczeń –kustosz)

TOK LEKCJI

1.Wzajemne powitanie i sprawdzenie obecności.
2.Rekapitulacja wtórna.
Uczniowie przypominają:
*jak rozumieją hasło „Ziemia księgą przeszłości”?
*co znaczy słowo: archeolog, archeologia?
*dlaczego archeologię uważa się za naukę wspierającą historie?
*jakie źródła odkrywają archeolodzy?

3.Nawiązanie do lekcji.

Dowiedzieliście się już gdzie szukamy śladów przeszłości i kto ich szuka. Wiecie także jakie źródła z przeszłości odkrywają archeolodzy. Dzisiaj chciałabym abyśmy zastanowili się nad tym w jaki sposób te znalezione ślady przeszłości są chronione.

4.Nowe treści.

*Nauczyciel wyjaśnia czym jest muzeum i jakie stoją przed nim zadania(prezentacja ilustracji)
*Omówienie rożnych sposobów ochrony zabytków.
*Na podstawie zdobytej wiedzy uczniowie zastanawiają się i tworzą odpowiedz na pytanie-jaka jest rola muzeów w przekazywaniu wiedzy historycznej.

5.Rekapitulacja pierwotna.

Uczniowie wykorzystując słownictwo: sala wystawowa, ekspozycja, eksponat, gablota; przygotowują pisemna odpowiedz na pytanie: Jaka wystawę chciałbyś obejrzeć?

6.Zadanie domowe.

Uczniowie podzieleni na grupy mają za zadanie przygotować na następną lekcję „własne muzeum” i oprowadzić po nim klasę

LEKCJA DRUGA

*Uczniowie przypominają wiadomości z ostatniej lekcji.
*Uczniowie zamieniają salę lekcyjną w muzea(ich liczba zależna od ilości grup).Kolejno każda z grup zaprasza pozostałych członków klasy do zwiedzenia swojego muzeum. Jedna osoba z grupy wciela się w postać kustosza. Zwiedzający pamiętają o kulturze zachowania w miejscach publicznych.

*Na zakończenie uczniowie przedstawiają własną opinie o zwiedzanych ekspozycjach muzealnych, budując kilkuzdaniową wypowiedz.
*Przy pomocy tych opinii nauczyciel ocenia każdą z grup.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.