X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 832
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan lekcji języka angielskiego - Mel William’s page

Gimnazjum
-------------------

Data: 12.10.2007r.
Klasa: Ia (14 uczniów)
Czas: 45 minut
Podręcznik: Energy 1 (Unit 1, Focus 2, str. 12-13)
Poziom: początkujący

Cele lekcji:
- powtórzenie i utrwalenie odmiany czasownika to be w zdaniach i pytaniach
- komunikacja, układanie rozmówek
- czytanie ze zrozumieniem
- praca w parach
- ćwiczenie wymowy poznanych słów i zwrotów

Materiał leksykalno-gramatyczny:czasownik to be (pytania i odpowiedzi),nazwy niektórych państw i narodowości

Słownictwo: związane z danymi personalnymi

Sprawności: mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie

Metody pracy: - samodzielna praca,
- praca w parach

Środki dydaktyczne:
- podręcznik Energy 1
- materiały uzupełniające do podręcznika: kaseta lub płyta CD, zeszyt ćwiczeń

Temat: Mel William’s page.


Przebieg lekcji

Przywitanie i sprawdzenie obecności.

1. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji.
Nauczyciel zapisuje na tablicy kilka zdań w rozsypance, dotyczących bohaterów podręcznika Energy 1, poznanych na poprzednich lekcjach np.: a/Tom/is/musician; Argentinian/Isabel/from/is, a uczniowie w parach układają poprawne zdania. Następnie przedstawiają swoje propozycje i zapisują je na tablicy. Nauczyciel sprawdza czy uczniowie pamiętają także skrócone formy czasownika to be np.: isn’t, she’s. Czas: 4 min.

2.Wprowadzenie.
Uczniowie przyglądają się artykułowi pt.: The Mel William's Page ze szkolnej strony internetowej (podręcznik str.12) i zastanawiają się nad znaczeniem nagłówków znajdujących się w rogu strony np.: new stuff; cool stuff; reviews. Jeśli uczniowie nie znają któregoś ze słów nauczyciel wyjaśnia podając przykłady. Uczniowie zapisują słowa i powtarzają prawidłową wymowę. Czas: 4 min.

3. Uzupełnianie luk w tekście.
Uczniowie dokładnie czytają artykuł Mel opowiadający o jej przyjaciółce Isabel i uzupełniają go brakującymi formami czasownika to be. Pracują samodzielnie, następnie w parach sprawdzają swoje odpowiedzi i wybrani uczniowie pojedynczo czytają po kilka zdań z artykułu. Wszyscy śledzą tekst i sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi. W tym czasie nauczyciel dyskretnie zaznacza słowa, które uczniowie wymawiają nieprawidłowo. Po sprawdzeniu poprawnych form, nauczyciel wypisuje trudne słowa na tablicy. Mogą wśród nich pojawić się również słowa nowe takie jak nosy, więc sprawdzamy czy wszyscy znają ich znaczenie. Ćwiczenie wymowy – chóralne i indywidualne.
Czas: 8 min.

4. Ćwiczenie utrwalające – poprawianie zdań.
Nauczyciel sprawdza zrozumienie tekstu mówiąc zdania, z których większość jest błędna np.: Isabel is from Britain. Uczniowie poprawiają mówiąc: No, she isn’t. She’s from Argentina. Czas: 3 min.

5. Łączenie pytań z odpowiedziami - słuchanie.
Nauczyciel wprowadza uczniów do ćwiczenia zadając im pytania np.: What’s your favourite colour? What are your parents called? Uczniowie odpowiadają przypominając sobie znane już zdania i sformułowania. Następnie czytają pytania w podręczniku (ćw.2/13) i łącza je z odpowiedziami udzielonymi przez Mel. Uczniowie pracują samodzielnie. Po wykonaniu ćwiczenia nauczyciel poleca uczniom, aby porównali odpowiedzi w parach, a następnie uczniowie słuchają tej rozmowy na kasecie, aby upewnić się czy ich odpowiedzi są prawidłowe. Drugie słuchanie – nauczyciel zatrzymuje kasetę po każdym pytaniu i uczniowie powtarzają, najpierw chórem, następnie indywidualnie. Nauczyciel prosi dwóch uczniów o przeczytanie dialogu przed całą klasą. Czas: 12 min.

6. Find out - mówienie.
Uczniowie pracują w parach. Ich zadaniem jest zgadnąć imię partnera. Uczeń A otwiera podręcznik na str. 134 (informacje o Billu Gates), uczeń B na str. 136 (informacje o Britney Spears). Zadając pytania podobne do tych, które pojawiły się wcześniej na lekcji uczniowie rozmawiają w parach, a nauczyciel monitoruje ich pracę, nie poprawia, ale robi notatki dotyczące ewentualnych błędów, aby omówić je wspólnie z całą klasą po zakończeniu ćwiczenia. Wtedy wypisuje błędne wypowiedzi na tablicy i prosi o skorygowanie ich w parach. Na koniec jedna lub dwie pary mogą przedstawić swój dialog przed całą klasą. Czas: 12 min.

7. Podsumowanie lekcji i praca domowa
Po zakończeniu nauczyciel podkreśla wagę powtórki w procesie zapamiętywania. Zwraca uwagę uczniów na potrzebę starannego zapisywania nowych słówek, np. na specjalnych stronach Wordstore. Dodatkowymi zadaniami do wykonania w domu są ćwiczenia z Workbook: 1, 2, 3/6 i 1/8. Czas: 1 min.

8. Nawiązanie do następnej lekcji
Nauczyciel informuje uczniów, że na początku następnej lekcji będzie dwuminutowa kartkówka sprawdzająca wiadomości z bieżącej lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.