X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8253
Przesłano:
Dział: Socjoterapia

Nasza wyobraźnia - scenariusz zajęć świetlicy socjoterapeutycznej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ- "NASZA WYOBRAŹNIA"

PROWADZĄCA/Y:...............
DATA:.............
MIEJSCE: Świetlica socjoterapeutyczna.............
LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ : 10

CHARAKTERYSTYKA GRUPY:
Większość dzieci pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych gdzie istnieje problem alkoholowy. Mają problemy w nauce oraz przejawiają zaburzenia zachowań. W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 10 uczniów w wieku 7-13 lat. Grupa jest bardzo zróżnicowana. Są osoby bardzo energiczne, pełne siły i ochoty do działania oraz osoby ciche, skryte, nie udzielające się. Część dzieci wyróżnia się wyjątkową wyobraźnią i pomysłowością. Jednak są również osoby, którym twórcze myślenie sprawia trudność. Założonym przeze mnie celem, jest pobudzenie tej być może nie tak głęboko skrywanej wyobraźni.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 180 minut

TEMAT ZAJĘĆ: Nasza wyobraźnia- Zabawy z kartką i ołówkiem.

CELE OGÓLE REALIZACJI ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH:
•pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności
•rozbudzanie aktywności ucznia i chęci zaangażowania podczas zajęć
•rozwijanie twórczego myślenia

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH:
Sfera poznawcza:
•Udziela odpowiedzi na zadawane pytania
•Zna i umie odróżnić figury geometryczne
•Wykorzystuje swoją fantazję i wyobraźnię w pracy.
Sfera instrumentalna (kształcąca):
•Rysuje figury geometryczne
•Dobiera odpowiedni kolor do pracy plastycznej
•Wycina, składa i skleja elementy kartki
Sfera wychowawcza:
•Potrafi współdziałać w grupie
•Umie przywitać się z grupą
•Aktywnie uczestniczy w zabawach
•Zna zasady kulturalnego zachowania się przy stole

FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH:
•Indywidualna
•grupowa

METODY/TECHNIKI TERAPEUTYCZNE:
•praktyczno-zadaniowa, praca indywidualna.
•praktyczne ćwiczenia: samodzielne doświadczenia teatralne
•swobodna ekspresja słowna i ruchowa
•słuchanie opowiadania wychowawcy
•pokaz: zewnętrzna demonstracja uczuć, w formie ruchowej i słownej

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
•kartki bloku technicznego,
•kolorowy papier, bibułka, krepa,
•szary papier
•gruby sznur, taśma klejąca
•kredki, ołówki, klej, nożyczki.


PRZEBIEG ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
I.Pomoc w nauce:
•odrabianie przez dzieci zadań domowych;
•nadrabianie zaległości lekcyjnych.

II.Podwieczorek

III.Zajęcia socjoterapeutyczne
1.Powitanie dzieci oraz zaproszenie do wspólnych zajęć. Dzieci siadają na krzesełkach twarzami zwróconymi do siebie tworzą zamknięte koło.

2.Podanie dzieciom tematu i objaśnienie jego realizacji.

3.Rozmowa kierowana na temat minionego dnia:
•„Co miłego spotkało cię dziś?
•Co niemiłego cię dziś spotkało?”.
Każdy z uczestników zajęć odpowiada na pytania. Jeśli jest taka potrzeba następuje rozmowa zainicjowana przez prowadzącego.

4.Rozmowa kierowana, uwzględniająca pytania:
•Czy wiecie co to jest wyobraźnia?
•W jakich sytuacjach najczęściej używasz wyobraźni?
•Czy potrafisz pokazać jak wyrażasz swoją wyobraźnię?
•Co według was oznacza słowo nierealny?
•Czy można wyobrazić sobie coś nierealnego? (autosugestia)
•Co mi daje wyobraźnia?
•Po co używam wyobraźni?

5.Zabawa zespołowa z szarym papierem i kredkami nt.: „Jak wygląda twoja wyobraźnia?” Uczestnicy zajęć, przy muzyce relaksacyjnej, na arkuszach szarego papieru przedstawiają malując obraz swojej wyobraźni. Następnie prowadzący zachęca uczestników do rozmowy na temat prac. Później każdy z uczestników składa swoją pracę na tyle części, ile się da. Prowadzący przynosi długi sznur na który każde dziecko zwiesza swoją „wyobraźnię”, aby ja wszystkim pokazać. Prowadzący powiesza wysoko sznur „wyobraźnią” dzieci i zapewnia uczestników, że zostanie ona pokazana tak, aby ich wyobraźnia i talent się rozwijały i by każdy mógł je dostrzec.

6.Rozmowa kierowana. Prowadzący proponuje zabawę w skojarzenia. Zadaniem dzieci jest poszukanie jak największej rzeczy w sali pytając za każdym razem,
•Czy wiecie jak wyglądają figury geometryczne?
•Jakie znacie figury geometryczne?
•Czy w Sali znajdują się rzeczy lub urządzenia które mają kształt kwadratu?
•Ile ich jest?
•Czy w sali znajduje się rzeczy zawierające koło? Czy potraficie je wskazać?

7.Praca plastyczna. Prowadzący Rozdaje przybory do zajęć (blok techniczny, kolorowy papier, nożyczki, klej) oraz zapoznaje dzieci z kolejna częścią zajęć.
Zabawa pierwsza - „Koło, kwadrat, trójkąt...”
•Zapoznanie uczniów z regułami zabawy.
•Przebieg zabawy: każdy uczestnik rysuje na swojej kartce koło, kwadrat i trójkąt (w dowolnym miejscu). Następnie wykorzystując te trzy podstawowe figury próbuje je ze sobą powiązać tak, aby powstał jakiś rysunek np.: zwierzę, dom itp.
Zabawa druga – „Pomyśl i narysuj”
•Zapoznanie uczniów z regułami zabawy.
•Rozdanie wydartych skrawków kolorowego papieru.
•Uczniowie przyklejają skrawek papieru na kartkę i rysują kompozycję według własnego pomysłu i fantazji, wykorzystując skrawek jako element rysunku np.: głowę psa, koronę drzewa

8.Prezentacja i omówienie prac.
•Wybrane jury ustala, które prace są najbardziej oryginalne.
•Wystawa prac.

9.Podsumowanie i zakończenie zajęć. Prowadzący zadaje uczestnikom pytania związane z zajęciami: Czego nauczyły mnie te zajęcia?

Ewaluacja przeprowadzonych przez siebie zajęć socjoterapeutycznych:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.