X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8218
Przesłano:

Ewolucyjne czynniki kształtujące bioróżnorodność - test z biologii

1. Podaj, o jaki rodzaj zmienności chodzi?
„Zmienność, która towarzyszy rozmnażaniu płciowemu, odpowiada za większość obserwowanej różnorodności osobników w populacji.”
a) zmienność środowiskowa
b) zmienność rekombinacyjna
c) zmienność mutacyjna
2. Wskaż odpowiedni rodzaj doboru naturalnego, który zilustrowany został poniższym przykładem.
„Selekcjonowane są osobniki wyróżniające się od innych pewnymi cechami, np.: osobniki szybsze, potrafiące uciec drapieżnikowi.”
a) dobór kierunkowy
b) dobór stabilizujący
c) dobór rozrywający
3. Podaj bezpośrednie dowody na przebieg ewolucji.
a) odlewy w skałach, badania z zakresu anatomii porównawczej
b) szczątki kopalne, inkluzje zatopione w bursztynie, ropie itp.
c) odciski w bryłach węglowych, badania z zakresu embriologii
4. Określenie ewolucji człowiekowatych na podstawie badań kopalnych szczątków szkieletów i narzędzi to:
a) paleontologia
b) antropologia
c) antropogeneza
5. Przedstawiciel człowiekowatych dobrze przystosowany do surowych warunków środowiska, silny, mocno zbudowany. Zamieszkiwał Azję i Europę między 230 tys. do 28 tys. lat temu. Zajmował się zbieractwem i łowiectwem.
Charakterystyka ta dotyczy:
a) australopiteka
b) neandertalczyka
c) człowieka z Cro- Magnon
6. Różnice w budowie człowieka i małp człekokształtnych przejawiają się między innymi w:
a) budowie czaszki, owłosieniu ciała, budowie kręgosłupa
b) postawie ciała, wielkości mózgowia, braku ogona
c) budowie stopy, budowie czaszki, karmieniu młodych mlekiem matki
7. Ewolucja to:
a) powolny, nieodwracalny proces rozwoju organizmów
b) proces przekazywania korzystnych cech potomstwu
c) przeciwstawianie się organizmu niekorzystnym wpływom środowiska
8. Przedstawiciele pewnej rasy ludzkiej posiadają ciemną skórę, bogatą w melaninę, kręcone włosy, chroniące mózg przed udarem, dobrze zbudowane ciało, szerokie nozdrza. O którą z ras ludzkich chodzi?
a) mongoloidalną
b) kaukazoidalną
c) negroidalną
9. Który rodzaj doboru naturalnego sprzyja powstawaniu nowych gatunków?
a) stabilizujący
b) rozrywający
c) kierunkowy
10. Wskaż cechy człowieka w związku z przystosowaniem do życia w społeczeństwie.
a) karmienie młodych mlekiem matki, umiejętność produkowania narzędzi, troskliwa opieka nad potomstwem
b) zdolność wytwarzania ozdób, rzeźb itp., opanowanie mowy, umiejętność produkowania narzędzi
c) troskliwa opieka nad potomstwem, zdobywanie pożywienia, wykorzystywanie ognia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.