X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8160
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego - Table manners. Ordering a meal - ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Podręcznik: Upstream pre-intermediate
Poziom: B1
Temat: Table manners. Ordering a meal – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

CELE LEKCJI:

Cel ogólny

Uczeń poszerza umiejętność rozumienia ze słuchu oraz wypowiadania się w języku angielskim.

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości:

Uczeń:
• potrafi wysłuchać tekstu w celu znalezienia konkretnych informacji i odpowiedzieć na pytania do niego;
• potrafi współpracować w grupie;
• potrafi zareagować w sytuacji językowej związanej z zamawianiem posiłków;
• stosuje i utrwala słownictwo związane z jedzeniem, zamawianiem posiłków, zasadami dobrego zachowania przy stole;

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności:

Uczeń:
• uzyskuje informacje i wypowiada się na temat zdrowego sposobu odżywiania się, preferencji kulinarnych, dobrych manier przy stole;
• pogłębia umiejętność rozumienia tekstu słuchanego
• poznaje techniki uczenia się: strategie „wyławiania” niezbędnych informacji z tekstu słuchanego, techniki towarzyszące umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• zwiększa swoją aktywność na zajęciach (aktywowanie pracy ucznia).

METODY ZASTOSOWANE PODCZAS LEKCJI:

komunikacja (dyskusja, konwersacja, pytania do tekstu), indukcyjna (prezentacja gramatyki)

TECHNIKI:
• wprowadzenie nowego słownictwa przy pomocy korzystania z kontekstu;
• słuchanie i uzupełnianie wymaganych informacji;
• analiza informacji słyszanej;
• pytania i odpowiedzi;
• opis sytuacji;
• imitacja (ćwiczenie wymowy)

FORMY PRACY:
• praca całą grupą;
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna;
• praca w parach.

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
• podręcznik;
• zeszyt ćwiczeń;
• magnetofon i płyta audio CD;
• tablica;
• zeszyt.

PRZEWIDYWANE PROBLEMY:
• uczniowie mogą mieć problemy w formułowaniu poprawnych zdań i wyborze odpowiedniego czasu gramatycznego.

II. PRZEBIEG LEKCJI:

WPROWADZENIE DO LEKCJI:

1) Nawiązanie do ciągu poprzednich lekcji o tematyce żywienia:
a) Sprawdzenie zadania domowego
2) Ćwiczenia aktywizujące i przygotowujące do słuchania:
a) rozmowa na podstawie obrazków do ćwiczenia – przewidywanie treści nagrania,
b) zapoznanie się z ćwiczeniem mającym na celu wybór prawidłowej odpowiedzi.

SŁUCHANIE I ĆWICZENIA TOWARZYSZĄCE TEJ UMIEJĘTNOŚCI:

1) dopasowywanie informacji do obrazków – uczniowie w trakcie słuchania tekstu ustalają treść reklam miejsc oferujących posiłki,
2) podsumowanie tekstu – na podstawie ponownie wysłuchanego tekstu uczniowie ustalają ofertę każdego miejsca,
3) ćwiczenia ze słownictwem bazujące na wysłuchanym tekście:
a) dopasowywanie polskich wyrazów do angielskich odpowiedników (posługiwanie się kontekstem) w tekście np. to specialise – specjalizować się,
b) Pytania do tekstu - nauczyciel zadaje uczniom pytania bazujące na wysłuchanym fragmencie:
c) Where would you like to have dinner? Why?
d) Which place is the best for some celebration? Why?
4) Wprowadzenie elementów dyskusji:
a) Zadawanie uczniom luźnych pytań dotyczących ich upodobań kulinarnych np. What do you like eating best? Why?
5) słuchanie tekstu na temat zasad zachowania przy stole
6) zadaniem uczniów jest wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych trzech możliwości
7) ćwiczenie wymowy i właściwego akcentu wyrazowego
a) odsłuchiwanie zdań z nośnika audio i powtarzanie prawidłowej wymowy zdań będących kwestiami dialogu
8) słuchanie tekstu na temat zamawiania posiłków
a) odsłuchanie tekstu i dyskusja na jego temat
b) odnajdywanie w tekście potraw oraz określanie ich cen w dolarach
9) opis obrazka
a) przeczytanie przykładowego opisu obrazka związanego z tematem lekcji
b) rozmowa na podstawie ilustracji – analiza budowy opisu, użycia przymiotników, słownictwa tematycznego

ZADANIE DOMOWE: zeszyt ćwiczeń str. 53 zad. 9 (wytłumaczenie różnic pomiędzy wyrazami często mylonymi np. cook/cooker, recipe/receipt)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.