X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8140
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego w kl. IV "Talking about routines"

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

DATA: .............
Temat : Talking about routines .

Cele ogólne:
• Kształcenie sprawności czytania i mówienia.
• Poszerzanie słownictwa.
Cele operacyjne:
• Uczeń zna przysłówki częstotliwości.
• Uczeń wie jak nazwać czynności dnia codziennego.
• Uczeń potrafi wypowiedzieć się o częstotliwości wykonywania rutynowych czynności.
• Uczeń zna potoczne zwroty .
Metody pracy:
• Metoda komunikatywna.
Techniki:
• Uzyskiwanie informacji od uczniów poprzez zadawanie pytań – elicitation.
• Czytanie tekstu ze zrozumieniem i wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekście.
• Dopasowywanie podpisów do obrazków - matching.
• Układanie zdań w kolejności wydarzeń-rearranging.
• Wstawianie wyrazów do odpowiednich miejsc w zdaniu.
• Zadawanie pytań i udzielanie własnych odpowiedzi- quiz.
• Układanie wyrazów w odpowiedniej kolejności w zdaniu-rearranging.
Formy pracy:
• Indywidualna
• W parach
Środki dydaktyczne:
• Podręcznik ucznia „Sky 1” str.78 i 79
• Magnetofon i płyta CD „Sky 1”
• Tablica i marker
• Kserokopie Resouce S – „Sky 1 Teacher’s Book”

Tok lekcji:

Faza Przygotowawcza
1.Sprawy organizacyjne
• Powitanie
• Sprawdzenie listy obecności
2.Wprowadzenie do tematu
• Zapisanie tematu lekcji na tablicy
• Nauczyciel pisze na tablicy Mark Vialli, czyli imię chłopca o którym uczniowie będą czytać i prosi o przypomnienie co pamiętają na jego temat, np.wiek, kolor oczu/włosów, gdzie mieszka, jego rodzinę i przyjaciół, ulubione dzikie zwierzę itp.
jako krótkie powtórzenie ostatnich lekcji.

Faza realizacyjna
3.Realizowanie tematu lekcji
ZADANIE 1
Uczniowie słuchają i czytają tekstu – witrynę Marka na stronie internetowej jego szkoły. Nauczyciel wyjaśnia trzy nagłówki tekstu a po jego wysłuchaniu przez uczniów zadaje wiele pytań kontrolnych na temat Marka . Następnie wspólnie z uczniami tłumaczy potoczne zwroty z tekstu a uczniowie przepisują je do zeszytu. Wszyscy uczniowie chóralnie powtarzają nowe zwroty.
ZaDANIE 2
Nauczyciel włącza nagranie z nazwami czynności przedstawionymi na rysunkach, które uczniowie powtarzają i starają się dopasować każdy zwrot do przedstawionej czynności. Nazwy czynności są zapisywane na tablicy w dobrej kolejności i przepisywane przez nich do zeszytu.
Drugą częścią zadania jest ułożenie w odpowiedniej kolejności podanych nazw czynności tak aby odpowiadały chronologicznie czynnościom wykonywanym przez Marka (czytany tekst w zadaniu 1).
ZADANIE 3
Nauczyciel omawia wypisując na tablicy przysłówki częstotliwości.
Uczniowie powtarzają nowe wyrazy.
Następnie nauczyciel wyjaśnia w którym miejscu w zdaniu powinny się te wyrazy znajdować. Uczniowie zapisują podane przykłady do zeszytu i samodzielnie wykonują ćw.4, wpisując we właściwe miejsca przysłówki do podanych przykładów.
ZADANIE 4
Quiz na temat szkoły. W parach uczniowie zadają sobie nawzajem pytania o częstotliwość wykonywania czynności w szkole .Każdy uczeń zaznacza w swoim podręczniku odpowiedź kolegi z ławki.
Nauczyciel prosi uczniów aby starali się odpowiadać na zadane im pytania pełnym zdaniem, pamiętając także w którym miejscu w zdaniu wstawiamy przysłówki częstotliwości.

Faza podsumowująca
4.Podsumowanie lekcji:
• Nauczyciel rozdaje każdej parze uczniów kserokopię ze zdaniem na temat wykonywania jednej z poznanych rutynowych czynności. Jednak w każdym zdaniu wyrazy są w przypadkowej kolejności.
Każda para musi jak najszybciej ułożyć poprawnie zdanie i zapisać je w zeszycie. Następnie uczniowie odczytują swoje zdania i tłumaczą je na język polski tak aby utrwalić znaczenie wszystkich poznanych wyrazów na lekcji.
5.Ocena pracy uczniów.
• Postawienie ocen za aktywny udział w lekcji.
Praca domowa :
• Utrwalające ćwiczenia pisemne 1,2/74-75 w zeszycie ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.