X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8101
Przesłano:

Czasownik i rzeczownik - odmienne części mowy - ćwiczenia utrwalające. Konspekt zajęć reedukacyjnych wraz z kartą pracy

KONSPEKT ZAJĘĆ REEDUKACYJNYCH
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

Data: 29.03.2010r.
Klasa: 5d
TEMAT: Czasownik i rzeczownik – odmienne części mowy – ćwiczenia utrwalające
CELE:
Cel główny: Utrwalenie wiadomości o czasowniku i rzeczowniku.
Cele szczegółowe:
• uczeń wie na jakie pytania odpowiada czasownik i rzeczownik
• uczeń potrafi wyszukać czasownik i rzeczownik w zdaniu
• uczeń potrafi określić formy gramatyczne czasownika i rzeczownika
• uczeń potrafi ułożyć poprawne zdanie z wybranym czasownikiem i rzeczownikiem oraz zapisać je w zeszycie
• uczeń umie nazwać przedstawione na ilustracjach: czynności, osoby, przedmioty, rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrodnicze
• uczeń potrafi wybrać z rozsypanki wyrazowej odpowiednie części mowy i umieścić je we właściwej rubryce tabeli
• uczeń potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst i polecenia w karcie pracy
Formy pracy:
• praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela
• praca grupowa
Metody pracy:
• pogadanka utrwalająca wiadomości poznane na poprzednich zajęciach
• gry dydaktyczne – loteryjka obrazkowa, rozsypanka wyrazowa (ćwiczenie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej)
• ćwiczenia praktyczne
Rodzaj i typ lekcji:
Lekcja ćwiczeniowa, utrwalająca i syntetyzująca wiadomości
Środki dydaktyczne:
• plansze – części mowy
• karty pracy
• zeszyty
• karty do loteryjki obrazkowej
• tablica interaktywna

Przebieg zajęć:

I) Część wstępna
• Sprawdzenie zadań domowych
• Przedstawienie tematu zajęć
• Przypomnienie wiadomości o czasowniku i rzeczowniku – prezentacja plansz
• Loteryjka obrazkowa

II) Część główna
• Wręczenie uczniom kart pracy
• Głośne czytanie tekstu przez uczniów
• Wykonanie przez uczniów ustnie ćwiczenia sprawdzającego stopień zrozumienia tekstu (pytania pod tekstem)
• Wybranie przez uczniów po jednym zdaniu z czytanego tekstu
• Wyszukanie w zdaniach czasownika i rzeczownika oraz wpisanie ich do tabelki w karcie pracy
• Określenia form gramatycznych wpisanych części mowy zgodnie z rubrykami tabelki
• Utworzenie zdań z wybranym czasownikiem i rzeczownikiem oraz zapisanie ich w zeszycie
III) Część końcowa – podsumowująca
• Wykonanie ćwiczenia sprawdzającego stopień znajomości poznanych części mowy – rozsypanka wyrazowa z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
• Ocena pracy uczniów na zajęciach
• Zapisanie i omówienie zadania domowego

prowadzący ........................................


KARTA PRACY
Czasownik i rzeczownik – ćwiczenia utrwalające
........................................

1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania.

Postanowiłam zrobić za domem skalny ogródek. Wybrałam niewielkie wzgórze, na którym miał powstać skalniak. Pewnego dnia zabrałyśmy się z mamą do pracy. Wybrałyśmy odpowiednie miejsce przy samej ścieżce. Potem nazbierałyśmy różnej wielkości kamieni. Następnie mama usypała kopczyk z ziemi. Była to specjalna ziemia z dodatkiem żwiru. Roślinki będą się dobrze w niej czuły. Na świeżo usypanym kopczyku ułożyłyśmy kamienie. Kiedy powstała ciekawa kompozycja, przystąpiłyśmy do wciskania ich w ziemię. Mama mówi, że dobre umocowanie jest bardzo ważne kamienie nie będą się osuwały i deszcz ich nie wypłucze. Mama z dumą popatrzyła na nasze dzieło.
- Widzisz Marysiu mamy swój „kawałek gór”.
Po takim przygotowaniu podłoża rozpoczęłyśmy sadzenie roślin między kamieniami. Posadziłyśmy płomyk mchowy, smagliczkę szarotkę, rojnik, rogownicę i rozchodnik.
Wiosną nasz skalniak pokryje się kolorowymi kwiatami. Będą one cieszyły nasze oczy.

I) Podkreśl nazwę ogródka opisanego w tekście:
a) klomb b)zielnik c) skalniak
II) Kto zdaje sprawozdanie z zakładania ogródka:
a) mama b)Marysia c) Zosia
III) Który z tytułów nie pasuje do tego opowiadania?
a) zakładamy skalniak
b) Nasz ogródek
c) Wiosenne porządki w ogródku

2. W kopercie znajdują się zdania z przeczytanego tekstu. Wybierz jedno z nich.
3. Podkreśl w tym zdaniu:
a) czerwonym kolorem czasownik
b) niebieskim kolorem dowolny rzeczownik

4. Podkreślone części zdania umieść w poniższej tabelce, a następnie ją uzupełnij.

Czasownik.....................
osoba................
liczba...............
czas ......................

Rzeczownik .....................
liczba.......................
rodzaj.................................

5. Ułóż zdania z czasownikiem i rzeczownikiem i zapisz je w zeszycie.

Zadanie dom owe:
1)Wklej do zeszytu pozostałe zdania z koperty.
2) Podkreśl w nich: czerwonym kolorem czasowniki, a niebieskim rzeczowniki
3) Wpisz podkreślone części mowy do tabelki, następnie je uzupełnij.

Czasownik.....................
osoba................
liczba...............
czas ......................

Rzeczownik .....................
liczba.......................
rodzaj.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.