X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8092
Przesłano:

Ochrona jeńców, rannych i chorych oraz ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych w świetle obowiązujących przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego. Scenariusz lekcji z przysposobienia obronnego

Temat lekcji: Ochrona jeńców, rannych i chorych oraz ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych w świetle obowiązujących przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego.
Nauczyciel prowadzący:Paweł Rybiński
Czas zajęć:45 min.

Cele ogólne lekcji:
- uczeń zna obowiązujące przepisy międzynarodowego prawa humanitarnego,
- wyrabia w sobie wrażliwość na cierpienie ludzkie w aspekcie łamania praw człowieka,
- doskonali umiejętność pracy w grupie.

Cele operacyjne:
- uczeń umie wymienić podstawowe dokumenty regulujące zasady międzynarodowego prawa humanitarnego i dokonuje analizy ich treści,
- zna zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
- potrafi rozróżnić znaki i barwy podlegające szczególnej ochronie prawnej,
- zna status jeńca, jego uprawnienia i obowiązki,
- potrafi wymienić obowiązki walczących stron w zakresie ochrony ludności cywilnej,
- umie wyjaśnić, co oznacza zakaz traktowania poniżającego i okrutnego.

Metody dydaktyczne: wykład wprowadzający,
praca w grupach.

Środki dydaktyczne: podręcznik, dokumenty prawa międzynarodowego.

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel przedstawia temat zajęć, omawia zasadę humanitaryzmu i przedstawia dokumenty stanowiące przepisy międzynarodowego prawa humanitarnego.
2. Dzieli klasę na 3 zespoły. Każdy zespół ma scharakteryzować jedno zagadnienie.
Zagadnienia do opracowania:
- ochrona jeńców w czasie konfliktów zbrojnych,
- ochrona rannych i chorych w czasie konfliktów zbrojnych,
- ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych.
3. Po upływie wyznaczonego terminu uczniowie prezentują swoje zagadnienia. Nauczyciel pełni rolę koordynatora.
4. Na zakończenie zajęć nauczyciel dokonuje oceny prezentacji poszczególnych grup. Członkowie grupy, która najlepiej wykonała zadanie otrzymują oceny bardzo dobre.
5. Nauczyciel zadaje pracę domową: wykonanie zadań związanych z tematem w zeszycie ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.