X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8053
Przesłano:

Tematyka godzin wychowawczych z działu "Edukacja prozdrowotna"

EDUKACJA PROZDROWOTNA

Cele edukacyjne
Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.
Zadania szkoły
1. Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.

2. Uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia.

3. Uświadamianie współzależności między wymiarami zdrowia, np. fizycznym, psychicznym i duchowym.
Treści nauczania
1. Higiena osobista i otoczenia:
1) zasady pielęgnacji skóry,

2) hałas, nadmierne nasłonecznienie.

2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc:
1) przepisy bezpieczeństwa w domu, szkole, miejscu publicznym; potrzeby w zakresie bezpieczeństwa dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych,
2) ryzyko związane z różnymi rodzajami aktywności i sytuacjami życiowymi, jego ocena i odpowiedzialność za jego podejmowanie,
3) pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia; wzywanie pomocy w nagłych wypadkach; zachowanie w sytuacjach katastrof.

3. Żywność i żywienie:
1) skład żywności, układanie jadłospisów, ich różnice ze względu na kulturę, wiek, stan zdrowia, rodzaj pracy,
2) higiena produkcji i przechowywania, przenoszenie i przechowywanie żywności, prawa konsumenta, reklama żywności.

4. Aktywność ruchowa i umysłowa:
1) aktywność fizyczna w różnych okresach życia i stanach zdrowia,
2) wypoczynek bierny i czynny,
3) higiena pracy umysłowej i snu,
4) osoby niepełnosprawne i ich potrzeby.

5. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu - podejmowanie odpowiedzialnych wyborów.

6. Korzystanie z pomocy służby zdrowia.

7. Poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność.

8. Przyczyny i skutki używania m.in. środków psychoaktywnych, formy pomocy dla osób eksperymentujących i uzależnionych; sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Osiągnięcia
1. Rozpoznawanie czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie i rozwój.
2. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.