X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7968
Przesłano:
Dział: Języki obce

What would you do if...? - Second Conditional - scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy II gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1.Klasa II - Gimnazjum
2.Nauczyciel – Katarzyna Wdowiak
3.Temat lekcji: What would you do if ...? – Second Conditional – Drugi okres warunkowy.

Cele lekcji:

Cele ogólne:
1. Zapoznanie ze strukturą i zasadami użycia II okresu warunkowego.
2. Kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań z użyciem II okresu warunkowego.
3. Kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku angielskim.

Cele szczegółowe:
1.Uczeń zna zasady użycia II okresu warunkowego.
2.Uczeń potrafi ułożyć poprawne zdanie z użyciem II okresu warunkowego.
3. Uczeń potrafi:
a). mówić o hipotetycznych, niemożliwych lub mało prawdopodobnych zdarzeniach i pytać o nie,
b). mówić o marzeniach,
c). udzielać rad z użyciem II okresu warunkowego.
4. Uczeń potrafi poprawnie używać czasu Past Simple.
5. Uczeń potrafi wyszukać określone informacje w tekście piosenki.

Formy pracy: praca z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna kierowana przez nauczyciela.

Metody pracy: „Zadanie na dobry początek”, „Co dzisiaj robimy?”, „Wymiana w parach”, „Zdania podsumowujące”, „Wybierz sobie pracę domową”.

Pomoce dydaktyczne: tablica interaktywna, prezentacja multimedialna na temat II okresu warunkowego przygotowana przez nauczyciela, tablica z czasownikami nieregularnymi, podręcznik „Globetrotter Pre-Intermediate”, zeszyt ćwiczeń, karty do rozdania uczniom do pracy w parach

PRZEBIEG LEKCJI

I. Część organizacyjno– porządkowa (2 min.)
1. Zadanie na dobry początek – nauczyciel prosi uczniów, żeby wymyślili i napisali w zeszycie jedno zdanie z użyciem I okresu warunkowego.
2. Sprawdzenie obecności

II. Wprowadzenie (3 min.)
1. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przeczytanie zdania, które zapisali, a następnie o podanie zasady użycia I okresu warunkowego.
2. Co dzisiaj robimy? - nauczyciel konsultuje z uczniami przygotowany przez siebie plan tej lekcji. Będą mówić o II okresie warunkowym, poznają jego strukturę i zastosowanie, a następnie poćwiczą tworzenie poprawnych zdań z użyciem II okresu warunkowego.

III. Prezentacja (10 min.)
1. Nauczyciel mówi uczniom, że zastosowanie i strukturę zdania w II okresie warunkowym spróbują odgadnąć sami, na podstawie piosenki „If I were a rich man”. Po przesłuchaniu piosenki n-l pyta uczniów, jaki tytuł ta piosenka nosi w j. polskim (Gdybym był bogaty), co prowadzi do odgadnięcia przez uczniów zastosowania II okresu warunkowego. Następnie uczniowie mają za zadanie znaleźć w tekście piosenki zakończenie zdania If I were a rich man:
- I wouldn’t have to work hard (nie musiałbym ciężko pracować)
- I ‘d build a big tall house (zbudowałbym duży wysoki dom).
Uczniowie podkreślają te zdania w tekście piosenki.
N-l pyta uczniów, czy na podstawie podkreślonych zdań są w stanie odgadnąć strukturę zdania z użyciem II okresu warunkowego.
2. Uczniowie odczytują informacje na temat zastosowania II okresu warunkowego i budowy zdania przygotowane przez n-la, n-l rysuje obok tych informacji mapę pamięciową dot. zasad użycia II okresu warunkowego a następnie prosi uczniów o przepisanie z tablicy tego, co jest na niebiesko – mapa pamięci, struktura zdania i 3 zdania przykładowe.

IV. Ćwiczenie (7 min.)
1. N-l pyta uczniów, co by oni zrobili, gdyby byli bogaci i prosi o zapisanie swoich odpowiedzi w zeszycie. Następnie kilku uczniów czyta swoje odpowiedzi.
2. Uczniowie robią zadanie 2a, str. 111 z podręcznika – mają za zadanie połączyć fragmenty zdań z użyciem II okresu warunkowego tak, aby miały sens.

V. Utrwalenie nowego materiału (15 min.)
1. Uczniowie losują karteczki do wymiany w parach – 2 kartki ma taki sam kolor – pytanie i odpowiedź. Uczniowie słabsi mają zadawać pytania uczniom mocniejszym, zmieniając formę czasownika w nawiasie, np.
A: What would you do if you ......(win) in a lottery? (Co byś zrobił, gdybyś wygrał na loterii?)
B: If I won a lottery, I would ... (Gdybym wygrał na loterii, to bym...)
Uczniowie mocniejsi wymyślają zakończenie odpowiedzi według własnego uznania.
2. Uczniowie robią zad. 3, str. 112 z podręcznika – mają za zadanie uzupełnić zdania o sobie (np. Gdybym był ..., to bym ... ) i porównać odpowiedzi w parach.

VI. Podsumowanie lekcji (5 min.)
1. Zdania podsumowujące – nauczyciel prosi uczniów, żeby dokończyli zdania:
Today I have learnt about .... (Dziś dowiedziałem się o ...)
I didn’t know that... (Nie wiedziałem, że...)
2. N-l podsumowuje lekcję, nagradza aktywnych uczniów.

VII. Zadanie i omówienie pracy domowej (3 min.)
Wybierz sobie pracę domową – wszyscy uczniowie mają za zadanie zrobić zad. 3, 4, str. 57 w zeszycie ćwiczeń, natomiast jeśli ktoś chce, może zrobić dodatkowo zad. 5.
Zad. 3 - uczniowie wstawiają czasowniki we właściwej formie w zdania z użyciem II okresu warunkowego
Zad. 4 – uczniowie uzupełniają zdania o sobie z użyciem II okresu warunkowego
Zad. 5 – uczniowie mają napisać, co by robili a czego nie, gdyby mieli 2 tygodnie wolnego od szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.