X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 786
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczania zintegrowanego

Trzcianna, dn. 04 czerwca 2007r.

Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie
w roku szkolnym 2006/2007.
W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.

Tematyka spotkań:
1. Zaplanowanie pracy zespołu na rok szkolny 2006/2007. Organizacja konkursów i imprez dla klas I-III.
2. Zapoznanie z wykazem dokumentów teczki wychowawcy klasowego
3. Zapoznanie z planem pracy z uczniem mającym trudności w nauce
4. Dziecko z ADHD
5. Rola i zadania wychowawcy
6. Spotkanie z przedstawicielami wydawnictwa NOWA ERA.
7. Omówienie lekcji pokazowych przeprowadzonych przez nauczycielki nauczani zintegrowanego
8. Spotkanie z przedstawicielami wydawnictwa JUKA-91 połączone z warsztatami na temat „Poznajemy las” oraz prezentacją książek
9. Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka
10. Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów
11. Omówienie zajęć przeprowadzonych w oddziale przedszkolnym z wykorzystaniem multimediów
12. Omówienie wyników testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów poszczególnych klas oraz wyników testu sprawdzającego tempo głośnego czytania. Podsumowanie wyników konkursów oraz wyciągnięcie wniosków z pracy zespołu w tym roku szkolnym.

Oprócz spotkań w całym składzie indywidualnie lub w mniejszych grupach poszukiwałyśmy ciekawych rozwiązań metodycznych w Internecie. Wszystkie korzystałyśmy z różnych form doskonalenia zawodowego (konferencje i warsztaty metodyczne, szkolenia).
W minionym roku szkolnym cztery nauczycielki nauczania zintegrowanego pełniły opiekę nad studentkami Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewicach, odbywającymi praktyki pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, plastycznej, technicznej, muzycznej i motoryczno – zdrowotnej.
Doszłyśmy do wniosku, iż konkursy są skuteczną metodą sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów. W związku z tym przeprowadziłyśmy w edukacji wczesnoszkolnej następujące konkursy: konkurs recytatorski, konkurs plastyczny, konkurs ortograficzny – MISTRZ ORTOGRAFII oraz konkurs wiedzy ogólnej - OMNIBUS.
Dokonałyśmy przeglądu na rynku wydawniczym i po dokładnej analizie programów i podręczników postanowiłyśmy, iż od nowego roku szkolnego zarówno uczniowie klasy I jak i uczniowie oddziału przedszkolnego będą pracować na podręcznikach wydawnictwa JUKA (pozostałe klasy bez zmian).
Wnioski do dalszej pracy:
- W celu poprawy czujności ortograficznej uczniów należy systematycznie przeprowadzać testy kontrolne – dyktanda.
- Poświecić więcej uwagi na umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, która sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych. Począwszy od kl. I należy stosować ćwiczenia wdrażające do czytania ze zrozumieniem.
- Częściej badać uczniów klas początkowych zarówno tempo czytania jak i pisania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.