X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7831
Przesłano:

Kryteria oceny z historii w kl. I gimnazjum

Celujący
Uczeń:
• Dysponuje wiedzą wykraczającą poza zakres lekcji
• Lokalizuje czas i postaci omawianych wydarzeń
• Formułuje wypowiedzi logiczne i sensowne
• Pracuje systematycznie i wykonuje wszystkie zadania w toku lekcji samodzielnie

Bardzo dobry
• Potrafi wymienić źródła historyczne i podać ich przykłady
• Zna pojęcia określające czas w historii i sprawnie się nimi posługuje
• Samodzielnie opowiada o dziejach człowieka pierwotnego
• Zna dzieje pisma , jego typy oraz materiały pisarskie
• Potrafi wskazać starożytne cywilizacje i ich osiągnięcia, zna życie Greków i Rzymian
• Potrafi wskazać wpływ antyku na cywilizację współczesną
• Charakteryzuje początki chrześcijaństwa
• Zna najważniejsze wydarzenia i postacie związane z najdawniejszą historią Polski – od początków państwa polskiego po wiek XIV
• -Lokalizuje czas i postaci omawianych wydarzeń
• -Formułuje wypowiedzi logiczne i sensowne
• Pracuje systematycznie i wykonuje wszystkie zadania w toku lekcji samodzielnie
• Dysponuje wiedzą wykraczającą poza zakres lekcji

Dobry
• Potrafi wymienić rodzaje źródeł historycznych
• Zna pojęcia określające czas w historii
• potrafi opisać dzieje człowieka pierwotnego
• Zna rodzaje pisma i materiały pisarskie
• Potrafi wskazać starożytne cywilizacje i niektóre ich osiągnięcia, przy pomocy ukierunkowanych pytań opowiada o życiu starożytnych Greków i Rzymian
• Potrafi wskazać w dzisiejszym języku słownictwo i wyrażenia zaczerpnięte ze starożytności
• Zna początki chrześcijaństwa
• Zna najważniejsze wydarzenia i postacie związane z najdawniejszą historią Polski – od początków państwa polskiego po wiek XIV
Dostateczny
• potrafi wymienić niektóre źródła historyczne
• zna częściowo pojęcia określające czas w historii
• potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o życiu człowieka pierwotnego
• Zna rodzaje pisma i niektóre materiały pisarskie
• Potrafi wskazać niektóre starożytne cywilizacje , przy pomocy n –la opowiada ich o życiu Greków i Rzymian
• Potrafi w kilu zdaniach odpowiedzieć na pytania dot. początków chrześcijaństwa
• Zna niektóre wydarzenia i postacie związane z najdawniejszą historią Polski –-Lokalizuje czas i postaci omawianych wydarzeń
• Niektóre zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela
Dopuszczający
• wie, co to są źródła historyczne
• Przy pomocy nauczyciela opowiada w kilku zdaniach o życiu człowieka pierwotnego
• Przy pomocy nauczyciela wymienia niektóre cywilizacje starożytne
• Zapamiętuje niektórych władców w Polski
• Z trudem wykonuje zaplanowane zadania na lekcji
• W wiadomościach ucznia w stosunku do materiału przewidzianego w programie występują widoczne braki

Niedostateczny
• Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania
• Wykazuje dużą niechęć do pracy.


Kontrola osiągnięć ucznia:

Odpowiedź ustna – min. 1/ semestr
Sprawdzian - min. 1/ semestr
Zadanie domowe -3 plusy –bdb, 3 minusy ( brak) – nast..
Karkówka z ostatniej lekcji - 2. 3 / semestr
Ocena za zeszyt 1/ semestr

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.