X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7821
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

DIAGNOZA FUNKCJONALNA
1. Informacje wstępne:
Adam dość chętnie uczestniczy w zajęciach, często sam sięga po przedmioty do zabawy i nauki. Mówi kilka bardzo prostych wyrazów, na polecenie nauczyciela powtarza wyrazy lub sam nazywa przedmiot.
W zakresie samoobsługi jest mało samodzielny, trzeba pomagać mu w czynnościach związanych z higieną osobistą. Potrzebuje pomocy w ubieraniu się, jedynie w czasie posiłków nie wymaga większej pomocy.
Ogólny poziom intelektualny chłopca kształtuje się w dolnych granicach upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym. Adaś jest pod stałą opieką poradni specjalistycznej.
2. Diagnoza i zalecenia według orzeczenia i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
Diagnoza:
Kontakt z dzieckiem znacząco utrudniony z uwagi na występujące zaburzenie rozwoju mowy czynnej oraz funkcjonowania społeczno – emocjonalnego. Dziecko wypowiada pojedyncze wyrazy oraz sylaby dźwiękonaśladowcze. Występują trudności w przekazywaniu informacji dotyczących najbliższego otoczenia dziecka. Aktualnie zaburzony jest rozwój myślenia przyczynowo – skutkowego, rozumowania arytmetycznego oraz procesów integracji wzrokowo – ruchowej oraz procesu spostrzegania. Rozwój analizy i syntezy wzrokowej jest na etapie linii prostych i kół. Obniżona jest sprawność grafomotoryczna. Obniżona jest sprawność analizy i syntezy słuchowej. Koncentracja uwagi dowolnej jest krótkotrwała. Działania dziecka wymagają stałego ukierunkowania ze strony osoby prowadzącej.
Zalecenia:
W pracy z dzieckiem należy zwrócić uwagę na:
- kontynuowanie terapii logopedycznej,
- wzbogacanie zakresu słownictwa i wiadomości o najbliższym środowisku,
- wzbogacanie zakresu zachowań społecznych,
- stosowanie ćwiczeń z zakresu naśladownictwa w zakresie motoryki dużej i małej,
- ćwiczenie ruchów o charakterze naprzemiennym,
- naśladowanie użycia przedmiotów,
- lepienie z plasteliny, masy solnej,
- wzbogacanie doświadczeń z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, smakowej,
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- ćwiczenia składania z części całości,
- stosowanie ćwiczeń rozwijających myślenie przyczynowo – skutkowe,
- segregowanie według kategorii wielkości, kształtu, koloru,
- układanie puzzli,
- dopasowywanie obrazków do przedmiotów,
- usamodzielnianie dziecka w zakresie czynności dnia codziennego,
- ćwiczenia w zakresie wyrażania emocji
3. Informacja o sytuacji rodzinnej ucznia:
Chłopiec wychowuje się w pełnej rodzinie, ma starszego o rok brata Wojtka. Matka zrezygnowała z pracy z powodu opieki nad Adamem, ale wraz z mężem prowadzą gospodarstwo. Rodzina mieszka wraz z dziadkiem we własnym domu z ogrodem. Znajdują się w nim trzy pokoje i kuchnia, brak jest łazienki. Mieszkanie jest bardzo skromne, ale czyste i wyposażone w niezbędne sprzęty (oprócz łazienki).
Zajęcia zawsze dopasowuje do samopoczucia Adasia (ty bardziej, że chłopiec ma często zmiany nastroju – raz płacze, raz się śmieje).
Adaś ma bardzo dużo pomocy dydaktycznych (różne układanki drewniane, klocki, tablice, puzzle itp.), które wykorzystuje w czasie zajęć. Przynoszę również własne pomoce dydaktyczne, aby zainteresować chłopca nowymi przedmiotami. Często w zajęciach uczestniczy mama Adama.
4. Wnioski:
Chłopiec bardzo dobrze rozpoznaje najbliższą rodzinę, jest bardzo mocno związany z mamą, właściwie nie odstępuje jej na krok. Mówi kilka słów, ale potrafi na polecenie powtórzyć wyraz. Nie czyta, rozpoznaje kilka liter, pisze litery, szlaczki tylko po śladzie.
Na zajęciach z Adasiem należy przede wszystkim;
- kontynuować zajęcia logopedyczne,
- rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową,
- stosować ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo – skutkowe

Stymulacja sfery percepcyjnej:
1. W zakresie naśladowania:
- naśladowanie ruchów i głosów zwierząt,
- naśladowanie ruchów rąk i nóg,
- powtarzanie czynności wykonywanych przez nauczyciela,
- naśladowanie wskazywania części ciała
2. W zakresie percepcji wzrokowej:
- składanie całości z części – puzzle,
- ćwiczenia doskonalące pamięć wzrokową – ćwiczenia pamięci za pomocą np. gry „Pamięć’’,
- układanie klocków według wzoru,
- obserwacja baniek mydlanych,
- dobieranie par jednakowych obrazków,
- wyszukiwanie identycznych liter
3. W zakresie percepcji słuchowej:
- kierowanie uwagi słuchowej na bodźce dźwiękowe,
- pokaż na rysunku, które zwierzę teraz np. szczekało,
- poszukaj na obrazku, gdzie jest schowana np. piłka
4. W zakresie percepcji smakowej, węchowej i dotykowej:
- różnicowanie zapachów artykułów żywnościowych,
- uwrażliwianie na różnice smaków podstawowych (słodki, kwaśny, słony, gorzki),
- różnicowanie przedmiotów twardych, miękkich, szorstkich

Stymulacja sfery motorycznej – rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej:
1. W zakresie motoryki dużej:
- nauka prawidłowej postawy,
- zabawy i ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie ciała,
- nauka oddychania – nadmuchiwanie balonu, dmuchanie piórka, przesuwanie piłeczki dmuchając na nią przez słonkę
2. W zakresie motoryki małej:
- zabawy paluszkowe,
- doskonalenie ruchów symetrycznych i naprzemiennych rąk – wydzieranki, wycinanki, nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków przez otwory w tekturkach,
- doskonalenie chwytu całą dłonią przez ugniatanie różnych mas – plastelina, masa solna itp.,
- pogrubianie konturów dużych rysunków i figur geometrycznych
3. W zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej:
- wodzenie palcem po śladzie,
- układanie puzzli,
- kolorowanie,
- rysowanie z wykorzystaniem szablonów

Stymulacja sfery poznawczej:
1. Doskonalenie znajomości schematu własnego ciała:
- utrwalanie nazw części ciała i ich prawidłowa lokalizacja u dziecka i nauczyciela
2. Doskonalenie orientacji przestrzennej:
- wdrażanie pojęć: na, pod, w, do – ćwiczenia z użyciem misia np. posadź misia na krześle,
- wprowadzanie pojęć wielkości: mały – duży

Stymulacja społeczno – emocjonalna:
- zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,
- aktywizowanie do działań zgodnych z możliwościami dziecka,
- kształtowanie umiejętności samoobsługowych:
· samodzielne ubieranie się i rozbieranie,
· nalewanie napojów,
· nauka estetycznego jedzenia,
· sprzątanie zabawek po skończonej zabawie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.