X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7763
Przesłano:

Sód i jego związki - scenariusz lekcji z kartą pracy i kartą ewaluacji

SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII kl. II LO

Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.
Na podstawie programu DKOS -4015 – 46/02 oraz pomocy oferowanych przez wydawnictwo
Podręcznik: Chemia ogólna i nieorganiczna - wydawnictwo – Nowa Era

Dział: Właściwości wybranych metali i niemetali.

TEMAT : Sód i jego związki.

CEL GŁÓWNY: Poznanie właściwości sodu oraz jego ważniejszych związków, w których występuje.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1) Co uczeń powinien wiedzieć? (pamiętać, rozumieć):
- jakie są właściwości fizyczne i chemiczne sodu
- w jakich związkach występuje sód
2) Co uczeń powinien umieć?
- odczytać z układu okresowego informacje o sodzie wynikające z jego położenia
- zapisać równania reakcji sodu z tlenem i wodą
- wymienić najważniejsze zastosowania NaOH, NaCl, NaNO3, NaHCO3, Na2CO3

ELEMENTY KONTROLI:
- Sprawdzenie umiejętności zapisywania równań reakcji sodu z tlenem i wodą
- Sprawdzenie znajomości właściwości fizycznych i chemicznych sodu
- Sprawdzenie znajomości zastosowań ważniejszych związków sodu

METODY:
- rozmowa naprowadzająca, pogadanka,
- praca z podręcznikiem
– wyszukiwanie informacji, burza mózgów

- aktywizująca – praca w zespołach dwuosobowych, ocena aktywności uczniów podczas lekcji
- praktyczna – pokaz eksperymentów

ŚRODKI:
- tablica, kreda, układ okresowy pierwiastków , podręcznik, zeszyty, karty pracy, odczynniki chemiczne: sód, woda, NaOH, NaCl, NaHCO3 fenoloftaleina, bibuła, palnik alkoholowy, szkło laboratoryjne

FORMY:
- pracownia chemiczna (sala lekcyjna)
- wszyscy uczniowie (cała klasa)
- pojedyncze osoby
- zespoły 2- osobowe

CZAS:
- jednostka dydaktyczna (lekcja czyli 45 min.)

PRZEBIEG ZAJĘĆ
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

WSTĘPNE
1. Przywitanie uczniów.
- sprawdzenie obecności

2. Sprawdzenie pracy domowej

3. Podanie tematu lekcji (zapisanie na tablicy)

- przygotowanie do lekcji
- zapisywanie

NAWIĄZUJĄCE
- Zbieranie informacji o sodzie na podstawie położenia w układzie okresowym (wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z klasy I)

1.Rozpowszechnienie sodu w skorupie ziemskiej.
- analiza informacji z podręcznika str. 92

2.Właściwości fizyczne sodu.
- zbieranie informacji
- pokaz

3.Właściwości chemiczne sodu:
- łatwe utlenianie, tworzenie nadtlenku na powierzchni metalu:
2Na + O2 -> Na2O2 nadtlenek sodu
- reakcja sodu z wodą (pokaz)
(schemat doświadczenia, obserwacje, wnioski)
2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

4.Otrzymywanie sodu – reakcja elektrolizy (schemat str. 96 - podręcznik)

5.Charakterystyczne reakcje sodu z niemetalami:
2Na + H2 -> 2NaH
2Na + Cl2 -> 2NaCl
2Na + S -> Na2S

6.Właściwości związków sodu
- NaOH, NaCl. NaHCO3 – pokaz, karty pracy
- pogadanka
- uzupełnianie kart pracy

KOŃCOWE
1. Podsumowanie wiadomości z lekcji
- zebranie informacji o sodzie i związkach sodu
2. Ocena pracy uczniów
3. Podanie zadania domowego.
- Wypisz kilka zastosowań: NaOH, NaCl, NaHCO3, NaNO3, Na2CO3
- Zad. 1,2 str. 98
- Zad. 3,4 str. 99 dla chętnych
4. Karty ewaluacji

KARTA PRACY
Substancja,Badana właściwość, Spostrzeżenia, Wnioski
NaOH Zachowanie się w powietrzu
NaOHaq Działanie na drewno
NaCl Barwienie płomienia przez jony Na+
NaHCO3 Zachowanie w wysokiej temperaturze

FORMA EWALUACJI – ANKIETA – MOJE WRAŻENIA PO LEKCJI

Udziel odpowiedzi stosując skalę 1-6 pkt
( 1- min, 6-max)
1.Temat lekcji zrozumiałem .....
2.Lekcja była ciekawa ......
3.Starałem się brać udział w lekcji....
4.Czy pytania i polecenia podane przez nauczyciela były zrozumiałe .....

Najbardziej podobało mi się...........
Nie podobało mi się ........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.