X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7733
Przesłano:
Dział: Języki obce

Integracja europejska a polityka UE w zakresie spraw młodzieży i edukacji - język angielski

Gimnazjum
-------------------

SCENARIUSZ LEKCJI

Przedmiot: język angielski
Temat lekcji prowadzonej: Integracja europejska a polityka UE w zakresie spraw młodzieży i edukacji.
Cele lekcji: wprowadzenie podstawowych pojęć angielskich z zakresu UE i ich wymowy; zapoznanie uczniów z regulacjami Traktatu z Maastricht, z symbolami UE, Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS) oraz z głównymi celami UNESCO
Metody nauczania: praca w grupach
Typ lekcji: wprowadzająca
Środki dydaktyczne: duże paski papieru z nowym słownictwem, magnesy do tablicy, mazaki, arkusz brystolu (potrzebny do wykonania plakatu)
Nowe słownictwo: European Union (EU), European Credit Transfer System (ECTS), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), SOCRATES, ERAZMUS, LEONARDO DA VINCI (programy wspierające rozwój edukacji)

1. Rozgrzewka
Burza mózgów na temat UE – uczniowie podają znane im informacje, zagadnienia związane z UE.

2. Prezentacja
Podstawowe pojęcia angielskie z zakresu UE prezentuje za pomocą ‘flashcards’. Nazwy wielowyrazowe są rozcięte na pojedyncze wyrazy. Zadaniem uczniów jest połączenie ich w taki sposób, aby powstały rzeczywiste nazwy organizacji unijnych. Zadaniem uczniów jest również spróbować domyśleć się co te nazwy mogą znaczyć.

3. Warsztat
Uczniowie zostają podzieleni na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje informacje na jeden z poniższych tematów:
• Traktat z Maastricht.
• Symbole UE.
• Europejski System Transferu Punktów.
• UNESCO.
Zadaniem grup jest również zrobienie krótkiej notatki na dany temat.

4. Ćwiczenie 1
Każda z grup przekazuje zebrane wiadomości pozostałym grupom. Najpierw osoby w grupach się wymieniają i każda osoba opowiada swojej ‘nowej’ grupie o tym czego się dowiedziała na dany temat. Następnie uczniowie powracają do swoich ‘dawnych’ grup i typują osobę, która przedstawi zebrane informacje na dany temat całej klasie.

5. Ćwiczenie 2
Uczniowie w swoich grupach ustalają co zostanie umieszczone na jednym, wspólnym plakacie.

6. Podsumowanie
Uczniowie wykonują plakat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.