X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7677
Przesłano:

Technika ścielenia łóżka w obiekcie hotelowym - konspekt zajęć praktycznych, klasa I zawodowa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Temat zajęć: Technika ścielenia łóżka w obiekcie hotelowym

Cel ogólny: Utrzymywać czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych i ogólnodostępnej części obiektu noclegowego

Cele szczegółowe operacyjne:

Uczeń potrafi:
- wymieniać bieliznę pościelową

- ścielić łóżko zgodnie z instrukcją

- segregować i transportować używaną bieliznę

- postępować w sposób właściwy z mieniem pozostawionym przez gości

- przygotowywać pokoje do przyjęcia gości

- posługiwać się terminologią zawodową
- dbać o higienę osobistą i estetykę ubioru

- stosować zasady etyki i kultury zawodowej

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wykonywać pracę zgodnie z wymaganiami ergonomii

Cele wychowawcze:
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- kształtowanie umiejętności komunikowania się
- budzenie odpowiedzialności i związanego z nią zadowolenia z wykonanego zadania
- dbałość o stanowisko pracy i sprzęt potrzebny do pracy
- wywołanie motywacji praktycznego uczenia się
- wykazanie przydatności zajęć do życia codziennego
- wdrażanie do osobistej aktywności zawodowej
- wyrabianie zainteresowania zawodowego, przejawiającego się starannością przygotowania do wykonywania pracy
- wdrażanie zasad bhp i sprawnej, bezpiecznej organizacji pracy do działalności zawodowej ucznia

Formy nauczania: praca indywidualna i w zespole uczniowskim na stanowiskach
ćwiczeniowych
Metody nauczania: pogadanka, dyskusja, ćwiczenie, pokaz

Środki dydaktyczne: bielizna pościelowa, ręczniki, narzuta, zdjęcia

Wskazówki bhp:
- stosować narzędzia pracy zgodnie z ich przeznaczeniem
- stale utrzymywać w należytym stanie stan sanitarny pomieszczenia, stanowisk pracy

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno – przygotowawcze – 5 min.
- sprawdzenie przygotowania stanowisk pracy
- sprawdzenie obecności i ubrań ochronnych

2. Instruktaż wstępny – 35 min.
- podanie tematu zajęć
- przedstawienie celów i zadań zajęć
- omówienie organizacji pracy
- przedstawienie techniki ścielenia łóżka hotelowego pojedynczego i podwójnego
- ustalenie środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy
- ustalenie składników i kryteriów oceny za pracę
- stosunek do pracy i osobista postawa kultury pracy i poszanowania mienia społecznego
- ustalenie uczniów odpowiedzialnych za końcowe uporządkowanie stanowiska pracy

3. Instruktaż bieżący – 225 min
Praca ćwiczeniowa uczniów:
- obserwacja pracy uczniów
- korygowanie czynności uczniów
- odnotowywanie spostrzeżeń dotyczących organizacji stanowiska pracy, prawidłowości wykonywania czynności praktycznych, przestrzegania zasad bhp

4. Instruktaż końcowy – 20 min.
- prezentacja wykonanych zadań (zaścielonych łóżek)
- ocena pracy wraz z omówieniem wszelkich prawidłowości i nieprawidłowości
- wpisanie ocen do dziennika

5. Czynności organizacyjno – porządkowe – 15 min.
- porządkowanie sprzętu
- sprzątanie stanowisk
- zapowiedź tematu następnych zajęć
- pożegnanie się z uczniami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.