X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7647
Przesłano:

Ofiarował się dla nas - konspekt katechezy

KONSPEKT KATECHEZY

Dla klas 4-6 szkoły podstawowej

TEMAT: Ofiarował się dla nas

Cele dydaktyczne:

Uczeń - zna pojęcie ofiary
- zna przykłady osób, które „ ofiarowują” swoje życie innym
- potrafi wyjaśnić religijny sens ofiary Jezusa
- zna treść TRIDUUM PASCHALNEGO

Cel wychowawczy:

Uczeń - wie jak zachować się przy czytaniu Pisma św.
- potrafi być wdzięczny Jezusowi za Jego ofiarę
- stara się ofiarować coś innym

Metody kształcenia: opowiadanie, pogadanka, modlitwa, praca z tekstem, wyjaśnienie, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

Środki dydaktyczne: Pismo św., Pismo św. ilustrowane lub obrazy przedstawiające mękę Pańską , świeca, ilustracje przedstawicieli różnych
zawodów, tekst opowiadania, rozsypanka


I. Modlitwa: „Wierzę w Boga”
II.
A. Nauczyciel przykleja na tablicy zdjęcia przedstawicieli różnych zawodów: nauczyciel, strażak, lekarz, pielęgniarka, ratownik, kierowca itp.
Prowadzi z uczniami rozmowę, „ Przedstawiciele których zawodów poświęcają się dla innych?”
B. Opowiadanie: Andrzejek nie pamiętał swojego taty. Miał trzy lata,
gdy ten poszedł do pracy i nie wrócił. Znał go tylko z opowiadań. Wiedział, że był strażakiem i tego dnia poszedł jak zwykle, by ratować innych z płonącego domu. Uratował kobietę z dwójką małych dzieci. Andrzejek nigdy nie mógł zrozumieć dlaczego musiał zginąć jego tata. Inne dzieci miały ojców, a on nie. Nie wystarczało mu świadectwo mamy i babci, które opowiadały o nim jak on bohaterze. Tak było do czasu, gdy pewnego dnia pani katechetka opowiadała o ofierze złożonej przez Pana Jezusa na krzyżu dla nas i porównała to do ofiary strażaka, ratownika, lekarza. Opowiadała historie bohaterskiej postawy ludzi, którzy często narażali swoje życie, by ratować innych. Wtedy rękę podniósł jego najlepszy kolega Jurek. Opowiedział historię swojego życia okazało się, że on, jego młodsza siostra i mama zostali uratowani przez dzielnego strażaka,
który potem na skutek odniesionych ran zmarł w szpitalu. Andrzejek słuchał i nie mógł uwierzyć. Ta historia przypominała jego własną. Kolega dodał jaszcze kilka szczegółów, które utwierdziły go w przekonaniu, że mówił o jego tacie. Teraz dopiero był dumny ze swojego ojca. Dzięki swojemu bohaterstwu i poświęceniu ocalił życie trzech osób.

Analiza historii Andrzejka:
- dlaczego Andrzejek nie lubił słuchać historii o swoim tacie?
- co wpłynęło na zmianę jego nastawienia?

III. (nauczyciel wraz z uczniami przypomina jak należy się zachować
przy odczytywaniu Pisma św.)
Pismo św. J 15,12-17odczytane w sposób uroczysty w postawie stojącej, przy zapalonej świecy

Analiza tekstu biblijnego. Wyjaśnienie religijnego sensu ofiary złożonej przez Jezusa, jako skutecznego sposobu naszego zbawienia.

IV. Modlitwa piosenka „ Dziękujmy Jezusowi”

V.
A. Nauczyciel wyjaśnia co składa się na liturgię poszczególnych dni Triduum Paschalnego( pokazuje obrazy przedstawiające etapy męki Pańskiej).
Uczniowie podzieleni na grupy otrzymują rozsypankę. Muszą przyporządkować elementy liturgii do poszczególnych dni: Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty.
(Rozsypanka)
Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielka Sobota
Ostatnia Wieczerza Adoracja Krzyża Liturgia Światła
Eucharystia brak Mszy św. Poświecenie
ognia i wody
Ciemnica Grób Poświęcenie pokarmów

Po zakończeniu prezentują wyniki pracy oraz omawiają błędy.
B. Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę : „W jaki sposób ja mogę ofiarować siebie innym?
Uczniowie podają przykłady ( pomoc w nauce, przy sprzątaniu, zakupach, dobre słowo, uśmiech, modlitwa itp.)

VI. Zapis do zeszytu - TEMAT: Ofiarował się dla nas
Nauczyciel rozdaje uczniom gotowe do wklejenia najważniejsze informacje dotyczące Triduum Paschalnego ( patrz rozsypanka) oraz obchodów tych uroczystości w parafii. Zachęca do wzięcia w nich udziału.

VII. Modlitwa :piosenka „ Jezus daje nam zbawienie”

opracowała Katarzyna Bartosiewicz- katecheta Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Niechcicach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.