X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7629
Przesłano:

Układ nerwowy kieruje organizmem. Konspekt lekcji przyrody w kl. V

Szkoła Podstawowa im H. Sienkiewicza w Stanisławowie.

Temat: Układ nerwowy kieruje organizmem.
Cele operacyjne:
poziom podstawowy

Uczeń:
-omawia ogólną budowę układu nerwowego;
-uzasadnia, że mózg jest najważniejszym narządem naszego ciała;
-nazywa elementy budowy komórki nerwowej;
-nazywa, korzystając z ilustracji, części mózgu człowieka.
-zna pojęcie zamienne dla komórki nerwowej: neuron;

poziom ponadpodstawowy

-wskazuje przystosowanie budowy komórki nerwowej do pełnienia funkcji;
-omawia drogę przekazu informacji z otoczenia aż do mózgu;
-wskazuje odruchy .

Postawy i przekonania:

- pogłębianie wiedzy ucznia;
- zainteresowanie ucznia fizjologią człowieka;

Typ lekcji: służy przekazaniu nowej wiedzy;

Metody nauczania:
*słowna- pogadanka
*oparta na obserwacji
*gier dydaktycznych-burza mózgów, rozsypanka zdaniowa;
*oparta na działalności praktycznej – problemowa.

Forma organizacyjna:
-praca indywidualna,
- praca grupowa ( dwuosobowa);

Środki dydaktyczne
-kserokopie dla każdej grupy z rysunkiem budowy neuronu oraz rozsypanka zdaniowa;
-kserokopie dla każdej grupy z rysunkiem układu nerwowego i opisem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego;
-telefon komórkowy ,odtwarzacz płyt kompaktowych, lornetka, napisy nerwy, mózg, rysunek przedstawiający ucho, kserokopie pracy domowej kolorowe koła do oznaczania punktacji .

Plan lekcji

1. Wejście do klasy (Każdy uczeń otrzymuje ,,bilet wstępu’’ - z nazwą wybranego narządu).
2. Sprawy organizacyjne.(Uczniowie w czasie całej lekcji pracują w parach)
3. Sprawdzenie czy uczniowie znają do jakich układów należą poszczególne narządy.(Za prawidłową odpowiedź 1 punkt).
4. Pogadanka wprowadzająca-rozwiązanie zagadki.
5. Omówienie budowy komórki nerwowej - rozwiązanie karty pracy nr 1.
6. Omówienie budowy i funkcji układu nerwowego- rozwiązanie karty pracy nr 2.
7. Burza mózgów-Na co pozwala mózg?
8. Omówienie reakcji organizmu –Co to są odruchy?
9. Doświadczenia przedstawiające reakcje organizmu.
10. Ocena pracy ucznia.
11. Ewaluacja.

Tok lekcji

1.Uczniowie wchodząc do klasy wybierają ,,bilet wstępu” – z nazwą wybranego narządu i siadają tam ,gdzie jest ich wizytówka czyli nazwa tego samego narządu.
2.Po wykonaniu czynności organizacyjnych nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania i za prawidłowe rozwiązanie przyznaje 1 punkt dla grupy.
3. Uczniowie rozwiązują zagadkę. Nauczyciel podaje temat lekcji i zapoznaje uczniów z celami lekcji .
4.Nauczyciel pyta uczniów jak nazywa się najmniejsza część budująca układ narządów?
Uczniowie odpowiadają, że komórka.
5.Nauczyciel pyta:jak nazywają się komórki budujące układ nerwowy?
Uczniowie odpowiadają, że układ nerwowy budują komórki nerwowe.
6.Nauczyciel wyjaśnia jaka jest funkcja komórek nerwowych .
7.Uczniowie rozwiązują kartę pracy nr 1-układają rozsypankę zdaniową.(zał. nr 1)
Następnie nauczyciel sprawdza poprawność wykonania i za prawidłowe wykonanie przyznaje 1 punkt. Uczniowie wyjaśniają co to są dendryty i akson oraz jaka jest ich rola.
8.Uczniowie poznają i omawiają budowę układu nerwowego na podstawie karty pracy nr 2 -za prawidłowe rozwiązanie 1 punkt. (zał. nr2)
9. Na co pozwala mózg?- burza mózgów (1 punkt).
10.Nauczyciel omawia reakcje organizmu zwracając uwagę na to czym są odruchy.
11.Nauczyciel wraz z wybranym uczniem demonstruje dwie reakcje organizmu. Uczniowie w grupach wskazują odruch-za prawidłowe wskazanie 1 punkt.
12.Zliczenie punktów i wpisanie ocen do dziennika lekcyjnego za pracę na lekcji.
13.Podsumowanie lekcji.
Nauczyciel zadaje pytania.
- Co to jest neuron i jak jest zbudowany?
-Jak jest zbudowany układ nerwowy?
-Jaka jest funkcja komórki nerwowej?
14.Nauczyciel zadaje pracę domową-określić położenie móżdżku oraz jego funkcje w organizmie.(zał. nr3)
15. Nauczyciel zadaje pytanie : Co było dla mnie nowością na dzisiejszej lekcji? Uczniowie indywidualnie odpowiadają .

Zał.nr 1

Karta pracy nr 1.

Na podstawie ilustracji przedstawiającej komórkę nerwową zwaną neuronem uporządkuj rozsypankę zdaniową.

Rozsypanka zdaniowa

Dendryty-
są liczne i rozgałęzione.
Ich zadaniem jest odbiór informacji z otoczenia.

Akson –
jest pojedynczy, długi i wyraźnie grubszy.
Przekazuje odebrane informacje dalej, np. do następnej komórki nerwowej zwanej neuronem.

Zał. nr 2

Karta pracy nr2

Na podstawie poniższego tekstu podpisz na ilustracji ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

W układzie nerwowym człowieka wyróżnia się ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Ten pierwszy obejmuje mózg, zawarty w jamie czaszki oraz rdzeń kręgowy, biegnący przez kanał kręgowy. Natomiast nerwy odchodzące od mózgu i rdzenia kręgowego tworzą obwodowy układ nerwowy.

Zał. nr3

Praca domowa.

Na podstawie tekstu str.170 określ miejsce położenia móżdżku oraz jego funkcje w organizmie .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.