X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7589
Przesłano:

Opinia za odbyte praktyki

Opinia

Pani XX odbyła praktykę ciągłą w Przedszkolu Publicznym Nr 6
w Łasku w terminie od 14.09.2009r. do 28.09.2009r.
Studentka zaznajomiła się z dokumentacją przedszkola, z bazą przedszkola oraz najważniejszymi dokumentami, z ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce. Następnie zapoznała się z planem pracy dydaktyczno – wychowawczym, z rocznym planem pracy przedszkola i statutem oraz dokumentacją prowadzoną przez opiekuna: kartami obserwacji, z zapisami w dzienniku, programem nauczania, szczegółowym rozkładem materiału nauczania, planem pracy, ze środkami dydaktycznymi stosowanymi w pracy nauczyciela przedszkola.
Studentka wykazała się znajomością treści programowych, dostrzegła konieczność dostosowania metod do wieku i możliwości rozwojowych dzieci oraz podmiotowego traktowania każdego z nich. Praktykantka zauważyła, iż odpowiednie tempo zajęć i duża częstotliwość zabaw ruchowych, używanie ciekawych pomocy uatrakcyjnia zajęcia. Korzystając ze wskazówek i sugestii nauczyciela – opiekuna p. XX samodzielnie układała scenariusze zajęć uwzględniając cele, metody, formy i środki dydaktyczne oraz prowadziła zajęcia w obecności dyrektora. Zajęcia były poprawne pod względem metodycznym i merytorycznym. Systematycznie prowadziła dziennik praktyk.
Pani XX zawsze była dobrze przygotowana do zajęć. Wykorzystywała na nich dużo ciekawych, kolorowych, własnoręcznie wykonanych pomocy dydaktycznych. W umiejętny i ciekawy sposób przekazywała wiedzę osiągając zamierzone cele. Prowadzone przez studentkę zajęcia przebiegały w miłej, pełnej życzliwości dla dzieci atmosferze.
Spokój i opanowanie oraz odpowiednia reakcja na sytuacje wychowawcze sprawiły, że dzieci bardzo polubiły studentkę i chętnie uczestniczyły w zaproponowanych przez nią zabawach i zajęciach. Na pochwałę zasługuje również chęć niesienia pomocy nauczycielce podczas przygotowywania pomocy do zajęć i dekorowania sali.

Oceniam praktykę odbytą przez panią XX na bardzo dobrą.

Dyrektor Nauczyciel - opiekun

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.