X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7518
Przesłano:

Środowisko życia i czynności życiowe roślin. Test sprawdzający opanowanie wiadomości i umiejętności w kl. V

TEST SPRAWDZAJĄCY OPANOWANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z DZIAŁU: BUDOWA I CZYNNOŚCI ŻYCIOWE ROŚLIN DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

CELE TESTU:

Test przeznaczony jest dla uczniów klasy V szkoły podstawowej z zakresu budowy i czynności życiowych roślin, takich jak: rozmnażanie się, oddychanie, odżywianie się, potrzeby życiowe.
Test zawiera zadania otwarte i zamknięte. Opanowanie wiadomości z tego działu umożliwi uczniom poznanie potrzeb życiowych roślin w hodowli i ich przydatność w życiu człowieka.

KARTOTEKA TESTU

SPRAWDZANA CZYNNOŚĆ
POZIOM WYMAGAŃ
KATEGORIA CELU
NUMER ZADANIA
CZAS ROZWIĄZANIA
1. Wymienia zabiegi pielęgnacyjne roślin ozdobnych.
P
A
1
1min.
2. Charakteryzuje wpływ roślin ozdobnych na estetykę pomieszczeń.
P
B
2
2min
3. Wyjaśnia, na czym polega samożywność.
P
B
3
1min
4. Przedstawia proces fotosyntezy.
P
B
4, 5
4min
5.Charakteryzuje znaczenie procesu fotosyntezy dla życia na ziemi.
R
C
6
2min.
6. Wymienia organy roślinne.
P
A
7
3min
7. Charakteryzuje funkcje poszczególnych organów roślinnych.
P
B
8
5min.
8. Charakteryzuje strukturę przestrzenną lasu i wymienia organizmy żyjące w poszczególnych warstwach.
P
C
9
4min
9. Charakteryzuje cechy budowy mchów i porostów.
P
B
10,12
3min
2min
10. Wyjaśnia znaczenie porostów w ocenie czystości środowiska.
R
C
11
1min
11. Rozpoznaje na obrazku drzewa iglaste.
P
B
13
3min
12. Omawia rozmnażanie się drzew iglastych.
P
B
14, 15
1min
1min
13. Charakteryzuje potrzebę ochrony lasów.
R
C
16
2min
14. Opisuje skutki ginięcia lasów z powierzchni ziemi.
R
C
17
4min

CZAS ROZWIĄZYWANIA TESTU: 40 min.


TEST SPRAWDZAJĄCY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z DZIAŁU BUDOWA I CZYNNOŚCI ŻYCIOWE ROŚLIN.

........................................ ......................................
imię i nazwisko klasa


1.Wymień trzy zabiegi pielęgnacyjne roślin ozdobnych.
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
2.Opisz w dwóch zdaniach, dlaczego ludzie uprawiają w domach rośliny ozdobne?
........................................
3.Uzupełnij zdanie:
Organizmy, które z prostych związków nieorganicznych (woda, dwutlenek węgla, sole mineralne) wytwarzają związki organiczne (cukry) pod względem odżywiania zaliczamy do organizmów ........................................
4.Zakreśl prawidłową odpowiedź:
Do fotosyntezy rośliny potrzebują:
A. dwutlenku węgla, soli mineralnych światła
B. dwutlenku węgla, tlenu, soli mineralnych, światła
C. dwutlenku węgla, soli mineralnych, chlorofilu, światła
D. wody, światła, tlenu, soli mineralnych
5.Uzupełnij reakcję fotosyntezy:

dwutlenek węgla + woda i sole mineralne ......?.............................. ................... + ........................................ ?

6.Podaj w dwóch punktach znaczenie procesu fotosyntezy dla życia na ziemi
1. ........................................
2. ........................................
7.Uzupełnij rysunek. Na poniższym rysunku podpisz organy roślinne:

8.Uzupełnij tabelę. Podaj funkcję poszczególnych organów roślin:
ORGAN ROŚLINY
FUNKCJA
a)........................................
Pobiera z gleby wodę i sole mineralne
łodyga
b)........................................
c)........................................
W nim znajduje się chlorofil, dzięki temu przeprowadza fotosyntezę
kwiat
d)........................................
9.Dobierz w pary. Przyporządkuj organizmy żywe do poszczególnej warstwy lasu.
WIEWIÓRKA ŚCIÓŁKA
SÓJKA RUNO LEŚNE
SARNA PODSZYT
MRÓWKA KORONY DRZEW
WIELORYB

10.Glony i grzyby żyją w symbiozie. Tworzą w ten sposób nowy organizm- porost. Wyjaśnij, na czym polega symbioza między tymi organizmami.
........................................
11.Określ, które zdanie jest prawdziwe. Zaznacz prawidłowe:
A. Obecność porostów na drzewach świadczy o czystości powietrza.
B. Obecność porostów na drzewach świadczy o bardzo wysokim zanieczyszczeniu powietrza.
12. Porosty są organizmami pionierskimi. Wyjaśnij w jednym zdaniu co to znaczy:
........................................
13.Znając cechy charakterystyczne drzew iglastych podaj nazwy przedstawionych drzew. Podpisz rysunki:

14.Uzupełnij zdanie.
Przeniesienie ziarna pyłku na zalążek za pomocą wiatru nazywamy ........................................
15.Uzupełnij zdanie.
Drzewa iglaste nie wytwarzają owoców, ich nasiona są łuskowate i umieszczone w zdrewniałych szyszkach, dlatego zaliczamy je do roślin ........................................
16. Podaj cztery zasady właściwego zachowania się w lesie:
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
17.Poznałeś sposób odżywiania się roślin. Jest to jeden z ważniejszych procesów zachodzących na ziemi. Rozwiń w sześciu zdaniach następujące stwierdzenie:
LASY SĄ WARUNKIEM ŻYCIA NA ZIEMI
........................................


KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ZADAŃ

NR ZAD.
PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ
PUNKTACJA
1.
Zraszanie, przycinanie, nawożenie
lub inne podane przez ucznia
2pkt
2.
Rośliny ozdobne są uprawiane w naszych mieszkaniach ze względów estetycznych- upiększają nasze mieszkania. Są źródłem tlenu.
1pkt
3.
samożywnych
1pkt
4.
c.
1pkt
5.
Chlorofilu
..................... cukier +tlen
światło
Za 2 elementy-1pkt
kolejne 2- 1pkt
6.
1. Produkcja pokarmu dla roślin i zwierząt.
2. Redukowanie dwutlenku węgla i produkcja tlenu.
1pkt
7.
a. kwiat b. Liść c. Łodyga d. korzeń
Za 2 elementy-1pkt
kolejne 2- 1pkt
8.
a. korzeń b. Transportuje wodę z korzenia do liści, z liści pokarm do korzenia c. Liść d. Rozmnażanie się
Za 2 elementy-1pkt
kolejne 2- 1pkt
9.
Ściółka-mrówka, runo leśne-sarna, podszyt-sójka, korony drzew-wiewiórka
Za 2 elementy-1pkt
kolejne 2- 1pkt
10.
Symbioza między glonem i grzybem polega na tym, że glony w procesie fotosyntezy wytwarzają pokarm, z którego korzystają grzyby, natomiast grzyby dostarczają glonom wodę.
2pkt
11.
a.
1pkt
12.
Porosty nazywamy organizmami pionierskimi, ponieważ mają małe wymagania życiowe i mogą występować w bardzo trudnych warunkach środowiska np. w wysokich górach.
2pkt
13.
a. sosna b. Świerk c. jałowiec
2pkt
14.
zapylenie
1pkt
15.
1. nie hałasować 2. nie śmiecić 3. nie palić ognisk
4. nie niszczyć siedzib zwierząt
Za 2 elementy-1pkt
kolejne 2- 1pkt
16.
Nagozalążkowych (nagonasiennych)
1pkt
17.
Lasy są warunkiem życia na ziemi, gdyż ze względu na przeprowadzany proces fotosyntezy są największym źródłem tlenu na naszej planecie. Tlen jest potrzebny ludziom i zwierzętom do oddychania. Redukują szkodliwy dla życia dwutlenek węgla. Są źródłem pokarmu dla ludzi i zwierząt. Stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Dla przemysłu stanowią źródło drewna.
3pkt

MAKSYMALNA SUMA PUNKTÓW ZA TEST : 28 pkt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.