X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7485
Przesłano:

Dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy - scenariusz zajęć z podstaw przedsiębiorczości

TEMAT: DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY POSZUKIWANIU PRACY.

CZAS TRWANIA: 45 MIN.

Cel ogólny: - poznanie dokumentów i ich konstrukcji, które są wymagane przy poszukiwaniu pracy

CELE: uczeń po zakończonej lekcji;
• wymienia różne dokumenty potrzebne do poszukiwania pracy ,
• wyjaśnia znaczenie dokumentów i ich konstrukcję,
• posiada umiejętność pisania dokumentów : życiorysu zawodowego, listu motywacyjnego,
METODY:
pogadanka, metoda podająca, praca w indywidualna, dyskusja, technika 635
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Przykładowe życiorysy zawodowe, listy motywacyjne i kwestionariusz osobowy, rzutnik , foliogramy, karty prac.
Faza zajęć Zagadnienia Czynności nauczyciela Czynności uczniów
wprowadzająca Poznanie dokumentów niezbędnych do poszukiwania pracy

- wprowadza uczniów w rodzaje dokumentów: życiorys zawodowy(curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
- rozdaje karty pracy do techniki 635 i wyjaśnia zasady pracy
Czas nauczyciel dostosowuje do przebiegu lekcji - uczniowie słuchają wykładu

- uczniowie dzielą się w grupy 6 osobowe, wpisują pomysły do kart; uczniowie za pomocą techniki 635 rozwiązują problem: „ Co powinno zawierać Curriculum vitae?

Czas: 15 min

Realizacyjna
Poznanie konstrukcji i budowy dokumentów - nauczyciel pokazuje na rzutniku foliogramy dotyczące dokumentów Foliogram (2,3,4)
- analizuje dokumenty
-dyskutuje z uczniami na temat budowy

-nauczyciel rozdaje karty pracy : „ Curriculum vitae” do uzupełnienia
-wyjaśnia i prosi o wypełnienie
- dyskutują na temat dokumentów
- dochodzenie do wniosku posiadania niezbędnych kwalifikacji
Czas: 10 min

- uczniowie wykonują ćwiczenie
-prezentują je na forum klasy
- omawiają wyniki
Czas: 10 min

Podsumowująca
Dobrze napisane dokumenty zwiększają możliwość zatrudnienia

Praca domowa - podsumowuje treści omówione wcześniej, odwołując się do aktualnego wykształcenia uczniów , zdolności pisania dokumentów, zwrócenie uwagi jeszcze raz na treść i formę i styl dokumentów
-zadaję pracę domową - Napisać samodzielnie własne podanie o pracę i życiorys zawodowy , ubiegając się o prace po ukończeniu szkoły - uczniowie słuchają nauczyciela i zapisują niezbędne informacje w zeszycie
- uczniowie zapisują pracę domową
Czas: 10 min

Opracowanie własne


FOLIOGRAM NR 2

Wzór kwestionariusza osobowego
____________________________________________________________________________
Nazwisko Imię Imię ojca Nr telefonu
______________________________________________________________________
Ulica Miejscowość Województwo Kod pocztowy
Stanowisko, o jakie ubiega się kandydat_______________________ Data_________________
Czy stara się Pan/Pani o stanowisko:
_______________ na pełnym etacie _____________na część etatu ____________tymczasowe
Kiedy może Pan/Pani rozpocząć pracę?_____________________________________________
Preferencje co do pracy w systemie zmianowym______________________________________
WYKSZTAŁCENIE LUB ODBYTE SZKOLENIA:
proszę opisać swoje wykształcenie i/lub odbyte szkolenia, które mają związek ze stanowiskiem pracy, o które się Pan/Pani ubiega:
Szkoła średnia_________________________________________________________________
Służba wojskowa, szkoły lub szkolenia_____________________________________________
Inne szkolenia_________________________________________________________________
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: proszę opisać dotychczas zajmowane stanowiska, poczynając od ostatniego miejsca pracy kandydata. Jeśli prowadził Pan (Pani) samodzielną działalność gospodarczą, proszę podać nazwę firmy.
Nazwa pracodawcy_____________________________________________________________
Adres________________________________________________________________________
Ulica Miejscowość Kod pocztowy
Zatrudniony od dn. ____________________________ do dn. ___________________________
Nazwa zajmowanego stanowiska pracy_____________________________________________
Początkowe wynagrodzenie _______ Wynagrodzenie w momencie odejścia z firmy_________
Zakres obowiązków na tym stanowisku pracy________________________________________
Przyczyna odejścia z firmy_______________________________________________________
[W tym miejscu można zostawić więcej miejsca na wpisanie podobnej informacji o pracodawcach wcześniej zatrudniających kandydata]
Czy możemy skontaktować się z Pana/Pani obecnym pracodawcą? Tak/Nie
OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w kwestionariuszu są prawdziwe. Rozumiem, że podanie fałszywych informacji może być przyczyną rozwiązania ze mną umowy o pracę bez wypowiedzenia. Upoważniam pracodawców, instytucje oświatowe oraz wymienione osoby do udzielania informacji o moim zatrudnieniu.

ŹRÓDŁO: L. Grensing, Jak rekrutować pracowników, Pomóż Sam Sobie, Lublin 1997, s. 36.

FOLIOGRAM NR 3

Przykład życiorysu zawodowego
CURRICULUM VITAE

DANE OSOBOWE:

JAN ANDRZEJ KOWALSKI
ul. Sandomierska 15 m. 22
30-301 Kraków
telefon kontaktowy: (0-12) 628-1512
CELE ZAWODOWE: osiągnięcie stanowiska szefa działu handlowego dużej firmy produkcyjnej z branży spożywczej.
WYKSZTAŁCENIE:
2006 Kursy dokształcające – menedżerskie w Wyższej Szkole
Biznesu i administracji w Krakowie
1996-2000 Studia na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki
Politechniki Łódzkiej, dyplom magistra zarządzania
Technikum Gastronomiczne w Krakowie
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
2001-2004 Hurtownie „Rabat”
Szef działu zaopatrzenia dużej sieci hurtowni spożywczych działających w Polsce południowej i centralnej. Odpowiedzialny za strategię zaopatrzeniową dla hurtowni posiadającej oddziały w 8 miastach wojewódzkich. Na stanowisku tym kierowałem pracą 25 osób, byłem odpowiedzialny za dobór i zakupy towarów przekraczające w skali roku 25 milionów nowych złotych.
1996-1999 Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Galicja” w Krakowie
Początkowo na stanowisku zaopatrzeniowca; po roku zostałem awansowany na stanowisko szefa sekcji tłuszczów; na stanowisku tym kierowałem pracą 3 osób i byłem odpowiedzialny za terminowe zaopatrzenie działu produkcji w surowce i dodatki tłuszczowe; pod moim nadzorem skomputeryzowano sekcję skracając o połowę średni czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia na tłuszcze dla potrzeb działu produkcji zakładów.
Szkolenia:
- kurs komunikacji interpersonalnej
- obsługa komputerowych programów biurowych
-Lubię uczyć się języków obcych – władam biegle niemieckim

OPRACOWANIE WŁASNE


FOLIOGRAM NR 4

Przykład listu motywacyjnego

Magdalena Zawadzka Lublin 10.04.2007
Ul. Krakowska 3 m.54
20-020 Lublin
Tel. 081 333 33 33
Do.....

Szanowni Państwo.......
W odpowiedzi na państwa ogłoszenie opublikowane w....z dnia... dotyczące pracy na stanowisku....proszę o przyjęcie mnie do pracy.
Jestem absolwentką..... o specjalności.....W trakcie nauki największym moim sukcesem było..... Odbyłam praktykę.... W..... na stanowisku.... Umożliwiło mi to nabycie umiejętności..... Zaowocowało też wieloma pomysłami, które.... Znam aktualnie zagadnienia dotyczące.......
Chciałabym podjąć pracę w Państwa przedsiębiorstwie, ponieważ ...Ze swojej strony mogę zaoferować....
Jeżeli moja kandydatura wzbudziła Państwa zainteresowanie, uprzejmie proszę o kontakt...

z poważaniem

(własnoręczny podpis)

Opracowanie własne


FORMULARZ DO PRACY TECHNIKĄ 635

TEMAT:
........................................

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
Opracowanie własne


KARTA PRACY NR 2

WYPEŁNIJ WŁASNYMI DANYMI CURRICULUM VITAE

DANE OSOBOWE
WYKSZTAŁCENIE
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
SZKOLENIA
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
OBSŁUGA KOMPUTERA
ZAINTERESOWANIA

Opracowała: Żaneta Marcinek
ZSP im. Jana Pawła II
Kościelec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.