X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7307
Przesłano:

Do czego w matematyce potrzebny jest język polski?

Do czego w matematyce potrzebny jest język polski?
Poniższe dyktanda i zadania przygotowane były na konkurs organizowany
przez nasze gimnazjum dla szkół podstawowych.. Z powodzeniem mogą być wykorzystywane w klasach piątych czy szóstych. Ich celem jest zwrócenie uwagi na korelacje, jakie zachodzą między, wydawałoby się , bardzo odległymi przedmiotami.

I. W miejsce kropek wstaw brakujące litery (jedną lub dwie).
Pamiętaj o prawidłowej pisowni. Powodzenia!

Na matematykę składa się kilka działów, między innymi arytmetyka, algebra, geometria.
Arytmetyka obejmuje wszystkie działania na liczbach , czyli na przykład dodawanie i odejmowanie liczb pa...ystych i niepa...ystych (wynik dodawania nazywamy s...mą, a odejmowania r......nicą), mno...enie , dzielenie liczb ...eczywistych, przybli...enia dziesiętne, wykonywanie rach...nków metodą pisemną.
Kolejnym działem jest algebra, która początkowo zajmowała się rozwiązywaniem r...wnań o wsp...łczynnikach liczbowych. Zbi...r elementów dowolnej natury stał się obiektem zainteresowania tej dziedziny dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Wyra...enie algebraiczne składa się z liczb i liter, czyli jest nim na przykład wz...r na pole powie...chni.
Geometria to dziedzina zajmująca się badaniem fig...r geometrycznych
i związków zachodzących między nimi. Pojęcia z jej zakresu to między innymi: tr...jkąt, r...b, r...wnoległobok, przek...tałcenie geometryczne, k...ywa, prosta, p...łprosta, sze...cian, wie...chołek. Geometria obejmuje również wyznaczanie p...nktów na osi ...ędnych i odciętych w układzie wsp...ł...ędnych, konstr...owanie dw...siecznych kątów.
Który z tych działów lubisz najbardziej? Z którym masz najwięcej problemów?

II. W miejsce kropek wstaw jedną lub dwie brakujące litery. Pamiętaj o prawidłowej pisowni. Powodzenia!

Marek jest niezwykle zdolnym dzieckiem. Tabliczkę mno...enia znał, gdy miał trzy lata. Lubi biologię, chemię, geografię, a szczególnie matematykę. Przek...tałcenia wzor...w, wyra...enia algebraiczne nie mają przed nim żadnych tajemnic. Uwielbia r...wnania, obliczanie pól powie...chni. W geometr... nie lubi tylko kątów przyległych, p...łpełnych, fig...r p...ystających. Ostatnio brał udział w konkursie matematycznym. Jego zdaniem najtrudniejsze było zadanie dotyczące wyznaczania wie...chołków tr...jkąta w układzie wsp...ł...ędnych. Na to, jak ...konstr...ować r...b, wpadł po kilku minutach. Przybli...enia dziesiętne nie sprawiły mu trudności, z prostymi r...wnoległymi poradził sobie bez problemów. Oczywiście zwyciężył. R...żnica między nim a następnym zawodnikiem wynosiła aż 15 punktów.


III. Zapisz słownie liczby podane w nawiasach . Pamiętaj o odmianie.

1.Pracownicy PCK przygotowali posiłki dla (1558) ......................................
........................................uczestników kursu.
2. Przyglądał się ponad (3000)........................................ jachtów w porcie.
3. Po (697) ........................................
stronach książki stwierdził, że dalej nie będzie jej czytał.


IV. Aby dowiedzieć się, jakie liczebniki występują w tytułach, wykonaj obliczenia. Wpisz otrzymane wyniki w miejsce kropek.

1. A. Fiedler „Dywizjon ........”

x + 138= 441

2. H. Ożogowska „Dziewczyna i chłopak czyli heca na ........ fajerek”

0,14 x 100=


3. W. Szekspir „Henryk .......”

XXV – XVII=

4. J. Verne „ ........ mil podmorskiej żeglugi”

2 km = ........ dm


V .Wykonaj działania, wynik wpisz w puste miejsca, a dowiesz się , kiedy urodzili się sławni polscy pisarze.

1. Mikołaj Rej -...... II 1505 roku.
3 (12+4)-44=

2. Adam Mickiewicz- 24 XII ......roku
7192 =
4

3.Juliusz Słowacki- 04...... 1809 roku
XL- XXXI=


A) Zapisz daty słownie (dzień miesiąc i rok).
Mikołaj Rej urodził się........................................
........................................
Adam Mickiewicz urodził się........................................
........................................
Juliusz Słowacki urodził się........................................
........................................

B) Wpisz, w którym wieku urodzili się pisarze.
Mikołaj Rej-........................................
Adam Mickiewicz-........................................
Juliusz Słowacki-........................................

C) Ile wieków później niż Mikołaj Rej urodził się Juliusz Słowacki? Zapisz działanie i odpowiedź.
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.