X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 726
Przesłano:

Scenariusz projektu - "Europejska pisanka"

I. Cele edukacyjne :

1. Cele ogólne :

* zrozumienie wspólnej tożsamości europejskiej ,
* dostrzeganie związków polskiego dziedzictwa kultury z dziedzictwem Europy ,
* rozwijanie postaw otwartych na inne społeczności i kultury ,
* odkrywanie zjawiska przenikania się wartości kulturowych ,
* wprowadzenie ucznia w świat wartości uniwersalnych ,
* rozwijanie wiedzy o o kulturze własnego regionu ( Pomorza ) i jej związkach z kulturą narodową i europejską ,
* kształtowanie poczucia troski o zachowanie dziedzictwa kulturowego ,

2. Cele operacyjne :

* wymienić i krótko opisać najważniejsze obrzędy , zwyczaje i tradycje związane ze świętem wielkanocnym w wybranych przez siebie krajach europejskich,
* rozpoznawać i wyjaśnić symbole świąt , np. jajka wielkanocnego , zająca , baranka ,
* szukać , gromadzić i interpretować wiadomości ,
* posługiwać się różnorodnymi materiałami źródłowymi ,
* selekcjonować je ,
* komunikować się , współpracować w grupie i dzielić się zakresem obowiązków ,
* poczuwać się do współodpowiedzialności za pracę w grupie ,
* formułować wnioski ,
* dokonywać prezentacji ,
* rozwiązywać problemy w sposób twórczy ,
* korzystać z nowoczesnych technik komunikacji ,

II. Postawy :

* kształtowanie szacunku dla wartości uniwersalnych ,
* dowartościowanie kultury własnego regionu ,
* świadome uczestnictwo w pracach grupy i odpowiedzialność za działania jednostkowe ,
* kształtowanie tolerancji wobec odmienności kulturowej ,
* wzmocnienie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych ,
* lepsze zrozumienie siebie i drugiego człowieka .

III. Metody i formy :

metoda : projekt
rodzaj : grupowy
typ : badawczy
rezultat : materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów
formy prezentacji : werbalne , demonstracyjne , degustacja


IV. Etapy realizacji projektu :

1. " burza mózgów " ,
2. temat projektu i jego cele ,
3. zadania do wykonania ,
4. źródła poszukiwania informacji ,
5. osoby odpowiedzialne i liderzy grup ,
6. cele i metody pracy ,
7. terminy konsultacji ,
8. możliwe sposoby prezentacji ,
9. termin prezentacji ,
10. prezentacja ,

Formy :
* praca w grupach zadaniowych

Metody :
* portfolio ( teczka z dokumentami ) ,
* praca z tekstem ,
* elementy dramy - odtwarzanie ról ,
* techniki manualno - plastyczne ,

Środki :
* zebrane materiały informacyjne :
- fragmenty Pisma Świętego mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa ,
- opisy obrzędów ,
- przepisy kulinarne ,
- wróżby wielkanocne ,
* materiały plastyczne :
- wzory kartek świątecznych ,
- palmy ,
- pisanki,
* rekwizyty i symbole charakterystyczne dla danego kraju .
* produkty do sporządzania potraw .
* stoły , obrusy , zastawy .

V. Organizacja grup i opis zadania :

* liczba grup zadaniowych ( tyle ile jest krajów wybranych do prezentacji )
* dobrowolna przynależność do grup,
* wyznaczenie lidera i podział pracy wewnątrz grupy zależy od jej członków ,
* sporządzenie harmonogramu zadań ,
* realizacja zadań zgodnie z harmonogramem
* wszystkie grupy mają do wykonania ten sam zakres zadań , a podstawowym jest zdobycie informacji dotyczących następujących treści :
1. Etymologia
2. Okres przedświąteczny .
3. Przygotowanie do świąt :
- wystrój mieszkania ,
- znaki i symbole ,
4. Charakter świąt .
5. Obrzędy , zwyczaje , wróżby .
6. Charakterystyczne potrawy ( przepisy ).
7. Kartki i życzenia .
8. Pieśni wielkanocne .
9. Prezenty :
A/ kto je przynosi ?
B/ kiedy ?
C/ gdzie je szukać ?

VI. Realizacja :

1. Nauczyciel wskazuje uczniom źródła i możliwości pozyskiwania informacji .
2. Ustala terminy konsultacji według przyjętego harmonogramu i dokonuje oceny stanu przygotowań .
3. Selekcja zebranego materiału .
4. Określenie zadań techniczno - organizacyjnych .
5. Ustalenie terminu i sposobów prezentacji .

VII. Prezentacja.

Finalny rezultat pracy uczniów polega na prezentacji i podlega ocenie jury . W trakcie prezentacji wychowankowie powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami zapisanymi w celach projektu .
Sposoby prezentacji zostały zapisane w punkcie " Metoda i formy " .

VIII. Ocena dokonana przez jury :

Kryteria :
* zakres i jakość zebranego materiału ,
* sposób prezentacji i jej walory estetyczne ,
* zaangażowanie poszczególnych członków grupy .

IX . Samoocena.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.