X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7232
Przesłano:

Idziemy stacjami Drogi Krzyżowej z Panem Jezusem - scenariusz nabożeństwa paraliturgicznego

Kl. IV-VI


Do przeprowadzenia na lekcji religii jako wprowadzenie do udziału w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej w kościele

Cele:
uczeń wie:
• zna treść poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej
uczeń umie:
• zachować właściwą postawę podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej
• wyrazić wdzięczność Jezusowi za Jego mękę i śmierć dokonane dla naszego zbawienia

Spotkanie ma pomóc w religijnym przeżyciu okresu Wielkiego Postu (przez wdrożenie do czynnego udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej)

Środki dydaktyczne:
• czyste kartony A-4 (14 sztuk)
• plansze – napisy (tytuły poszczególnych czternastu stacji Drogi Krzyżowej)
• plansza – tekst modlitwy „Któryś za nas cierpiał rany
• śpiewniki
• krzyż
• świece (2 sztuki)

Metody:
• pogadanka
• pytania
• napis
• zajęć praktycznych (śpiew, praca plastyczna)
• modlitwa
• nabożeństwo paraliturgiczne

Przebieg katechezy
I. Przeprowadzenie nabożeństwa para liturgicznego Drogi Krzyżowej w szkole wymaga wcześniejszego przygotowania, stąd też temat: „Idziemy Drogą Krzyżową z Panem Jezusem” został podzielony na dwie jednostki lekcyjne.
Podczas pierwszej z nich katecheta wprowadza uczniów w przebieg celebracji i znaczenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, podkreśla konieczność czynnego w niej udziału jako wyraz wdzięczności, czci i szacunku dla męki i śmierci Chrystusa dokonanych dla naszego zbawienia.
W czasie tej jednostki lekcyjnej dzieci dzielą się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami z dotychczasowego udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w kościele, a także przygotowują (wykonują) rysunki poszczególnych stacji (praca w grupach) – do wykorzystania podczas następnej lekcji (celebracji nabożeństwa).
Katecheta wybiera uczniów, których zadaniem podczas nabożeństwa będzie odczytanie komentarzy do poszczególnych stacji, a także wprowadza śpiew modlitwy: „Któryś za nas cierpiał rany” i pieśni: „Jezu Chryste Panie miły”.
Pod koniec lekcji (lub na początku kolejnej) uczniowie umieszczają przygotowane przez siebie stacje Drogi Krzyżowej w sali katechetycznej.
II. Druga jednostka lekcyjna cyklu: „Idziemy Drogą Krzyżową...” jest zasadniczą celebracją nabożeństwa Drogi Krzyżowej:
1. Powitanie uczniów
2. Bieżące przygotowanie sali do nabożeństwa (miejsce na procesję)
3. Uformowanie procesji
4. Rozpoczęcie nabożeństwa – wprowadzenie (katecheta)- śpiew
5. Przejście stacjami Drogi Krzyżowej:
- procesję rozpoczynają dzieci niosące krzyż i świece
- przy każdej stacji uczniowie odczytują komentarz, następuje chwila refleksji, śpiew: „Któryś za nas...” i przejście do następnej stacji
- nabożeństwo kończy indywidualne ucałowanie krzyża przez wszystkich uczestników (śpiew: „Jezu Chryste...”)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.