X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7162
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z języka angielskiego w klasach IV - VI

Język angielski – Elżbieta Ksiażkiewicz-Mroczka SZKOŁA PODSTAWOWA –II ETAP EDUKACYJNY
Klasy IV-VI

W roku szkolnym 2009/2010 w klasach IV-VI zrealizowałam zaplanowany materiał nauczania zgodnie z podstawą programową. W bieżącym roku szkolnym podejmowałam następujące działania realizując podstawę programową:
Uczniowie poznali podstawowe struktury gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości poprzez wykorzystanie metody indukcyjnej, która pozwoliła uczniom na samodzielne odkrywanie reguł gramatycznych w tekście oraz lepsze zapamiętanie zasad. Dużo czasu poświęciłam w klasie VI na rozwijanie sprawności słuchania i mówienia. Uczniowie poznali zasady wymowy i ortografii słownictwa z danego zakresu tematycznego w danej klasie. W tym celu wykorzystywałam magnetofon z nagranymi płytami do podręcznika. Również uczniowie korzystali na zajęciach ze słowników dwujęzycznych. Również dużo czasu poświęciłam na doskonalenie czytania ze zrozumieniem poprzez wyszukiwanie przez uczniów potrzebnych informacji z tekstu, a także zaznaczania zdań prawdziwych w oparciu o tekst. Uczniowie poznali kulturę nauczanego języka poprzez realizacje treści kulturowych. Poznali tradycje i zwyczaje obchodzonych świąt w krajach anglojęzycznych. W przyszłym semestrze szkolnym w celu zwiększenia poprawy efektywności realizowanej podstawy programowej należy:
-doskonalić w większym stopniu sprawność rozumienia ze słuchu
- doskonalić w większym stopniu sprawność mówienia
Większość uczniów w stopniu dostatecznym opanowało sprawność rozumienia ze słuchu o czym świadczą śródroczne oceny z języka angielskiego. Część uczniów ma problemy ze zrozumieniem ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych oraz wskazaniem szczegółowych informacji. Większość uczniów rozumie instrukcje nauczyciela a także powszechnie używane słów w języku angielskim. Jeśli chodzi o sprawność mówienia to uczniowie mają problemy z formułowaniem wypowiedzi na określone tematy. Uczniowie potrafią napisać krótkie wypowiedzi pisemne ale często popełniają błędny zarówno gramatyczne jak i językowe. Sprawność czytania została opanowana w stopniu dobrym ale jest kilku uczniów którzy potrafią bezbłędnie przeczytać trudny tekst i odszukać ważne informacje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.