X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7129
Przesłano:
Dział: Języki obce

Język angielski bez podręcznika - Telegramy

Gimnazjum
-------------------

Poziom: średnio zaawansowany (+)
Czas: około 60 min.
Cel zajęć: ćwiczenie umiejętności czytania i pisania
Funkcje językowe: pisanie krótkich listów o charakterze nieformalnym lub pół-formalnym, wysyłanie i interpretowanie wiadomości, używanie telefonu (inscenizowanie scenek/ dialogów sytuacyjnych)
Pomoce / materiały: telegramy (jeden dla każdego uczestnika)
Przewidywane problemy: brak

Przed zajęciami:
Należy przygotować telegramy po jednym dla każdego ucznia. W miarę możliwości powinny to być telegramy oryginalne, jednak przygotowanie żółtych kart przypominających formą i rozmiarem prawdziwy telegram pocztowy nie powinno być przeszkodą do przeprowadzenia zajęć. Każdy z telegramów powinien zawierać dowolną treść wymyśloną przez uczącego. Przykłady:

•CANCEL TICKETS. ANKLE TWISTED. LETTER FOLLOWS. BRAD
•CONGRATULATIONS HELEN AND ROD. ALL HAPPINESS TO YOU. LINDA
•PLEASE SEND MONEY. PASSPORT STOLEN. IN POLICE STATION. JOHN
•AUNT SYLVIA DIED YESTERDAY. HEART ATTACK. CONDOLENCES. MARGARET.
•YOUR HUSBAND INJURED. IN HOSPITAL HERE. ASKING FOR YOU. MRS. JOHNS.
•CRISTINA’S PASSED HER EXAMS. GOING SPAIN TOMORROW. JIMMY.
•YOU ARE GRANDPARENTS. JOSH DELIVERED HOUR AGO. MATT
•LOST HOPE. BOSS ANGRY. NO DAYS OFF. SONIA.

Procedura zajęć:

1. Rozdaj telegramy uczniom. W ramach rozgrzewki językowej oraz zaprezentowaniu celu zajęć omów zwięźle z uczniami formę, wygląd i cel telegramów. Poproś uczniów by porównali telegramy ze współczesnymi listami i wiadomościami telefonicznymi. Na tablicy możesz wypisać plusy i minusy każdej z form.

2. Dobierz uczniów w pary. Uczniowie czytają treść informacji i dyskutują na temat powiązań między nadawcą a odbiorcą ich telegramów. Następnie para wybiera jeden z telegramów i stara się wyrazić zawartość telegramu w formie nieco dłuższego listu do odbiorcy. List może mieć postać nieformalną lub pół-oficjalną w zależności od charakteru relacji między nadawcą a odbiorcą. Nauczyciel zbiera listy.
3. W kolejnym etapie, pary improwizują rozmowę telefoniczną między nadawcą a odbiorcą drugiego telegramu, a następnie krótko prezentują scenki pozostałym uczniom.

4. Zebrane listy poddane są korekcie językowej. Korekty dokonują inne pary (sprawdzając jednocześnie czy treść listów pokrywa się z treścią telegramów) , a następnie odpowiadają na te listy (odgrywają rolę odbiorcy) zachowując styl listów.

5. Na zakończenie lekcji nauczyciel może zaprezentować uczniom dodatkowe sytuacje z prośbą o napisanie telegramów zawierających minimum słów a maksimum informacji. Uczniowie mogą pracować w parach lub indywidualnie.

Podczas zajęć nauczyciel nieustannie monitoruje pracę uczniów, dokonując korekty językowej ( w miarę potrzeby) oraz zaopatrując ich w niezbędne słownictwo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.