X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7121
Przesłano:

Program sks-u

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO

WSTĘP
W dzisiejszych czasach postęp cywilizacyjny pociąga za sobą zmianę modelu życia. Żyjemy w ciągłym stresie, gorzej się odżywiamy, mamy mniej czasu dla siebie. Zapominamy o aktywności fizycznej i różnorodnych formach spędzania wolnego czasu. O potrzebie prowadzenia zdrowego stylu życia często przypominamy sobie, gdy zaleci nam to lekarz lub będzie on promowany w mediach przez znane i popularne osoby. Chcąc uniknąć błędów i zaniedbań w prowadzeniu odpowiedniego stylu życia, powinniśmy już od najmłodszych lat zaszczepić u dzieci i młodzieży pozytywne wzorce. Jednym z nich jest właśnie aktywność fizyczna i jej istotna rola w całym naszym życiu.
Program ten napisałem z myślą o młodzieży liceum na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, predyspozycji psychomotorycznych uczniów i warunkami, jakimi dysponuje szkoła. Gry zespołowe jako najpopularniejsze z dyscyplin mogą być przykładem zmiany spojrzenia na ruch i formy rekreacji. Gry te są uniwersalne i dostępne dla każdego, a rozbudzenie pasji ich uprawiania z pewnością zaowocuje w przyszłości chęcią spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.

CELE EDUKACYJNE

I Cel główny.
Przygotowanie młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej przez całe życie.

II Cele operacyjne.
Uczeń powinien:
- być świadomy własnych możliwości organizmu i umieć ocenić ich poziom,
- stosować zasady fair play podczas gry,
- współdziałać w zespole,
- znać i stosować przepisy gier,
- dobrze przygotować własny organizm do wysiłku,
- podnosić własne predyspozycje motoryczne i umieć ocenić ich poziom.

TREŚCI KSZTAŁCENIA
I Doskonalenie poznanych elementów gry:
a) piłka ręczna:
- chwyty i podania piłki w miejscu i w ruchu,
- kozłowanie piłki ze zmianą tempa i kierunku,
- poruszanie się zawodnika na pozycjach,
- rzuty do bramki z wyskoku, ze skrzydła, z padem,
- zastosowanie zwodu pojedyńczego z piłką i bez piłki,
- rozegranie ataku szybkiego,
-rozegranie ataku pozycyjnego,
- gra na kole,
- ustawienie bramkarza: przy rzucie karnym, ze skrzydła, rzucie wolnym,
- rozegranie rzutu wolnego,
- gra uproszczona,
-gra właściwa.

b) piłka nożna:
- prowadzenie piłki,
- podanie i przyjęcie piłki w miejscu i w ruchu,
- poruszanie się zawodnika po boisku bez piłki,
- strzały na bramkę z biegu, po podaniu, rzut wolny, rzut karny,
- ustawienie zawodników w obronie,
- wykonanie rzutu rożnego – ustawienie obrońców i bramkarza,
- ustawienie zawodników w obronie,
- wykonanie rzutu rożnego: ustawienie obrońców i bramkarza,
- gra uproszczona,
-gra właściwa.

c) piłka koszykowa:
-chwyty i podania piłki w miejscu i w rzucie
- rzuty do kosza z miejsca, z biegu, po dwutakcie, po zatrzymaniu na jedno i na dwa tempa,
- kozłowanie lewą i prawą ręką ze zmianą kierunku i tempa kozłowania,
- praca nóg w obronie – poruszanie się zawodnika,
- obrona „każdy swego”,
- zbiórka piłki z tablicy,
- wykonanie zasłony w grze,
- wykonanie ataku szybkiego,
- gra uproszczona,
-gra właściwa.

d) piłka siatkowa:
- odbicie piłki sposobem górnym i dolnym,
- ustawienie zawodnika na boisku,
- wystawa piłki przy siatce,
- odbiór piłki po zagrywce,
- zagrywka sposobem tenisowym,
- zbicie piłki przez siatkę i z drugiej linii,
- gra blokiem na siatce,
- asekuracja zawodnika w polu,
- gra uproszczona,
-gra właściwa.

II Uczestnictwo w zawodach sportowych i sparingach.

III Organizacja zawodów sportowych szkolnych i międzyszkolnych.

IV Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach Słupskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalych.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

I Metody nauczania:
- analityczna: dzielenie danego elementu na proste części składowe i nauczanie ich osobno,
a następnie łączenie w jedną całość,
- syntetyczna: nauczanie danego elementu w całości,
- kompleksowa: kombinacja wyżej wymienionych metod z dominacją jednej.

II Zasady nauczania:
-świadomości i aktywności: uczeń zna cel, rozumie zadania przed nim stawiane i bierze aktywny udział w ćwiczeniach,
- poglądowości: pokaz i objaśnienia danego ruchu,
- systematyczności: dobieranie ćwiczeń do aktualnych umiejętności technicznych i sprawności ruchowej ćwiczących,
- trwałości: powtarzanie danego ruchu i przekształcanie go w nawyk,
- przystępności i indywidualizacji: dostosowanie materiału do poziomu umiejętności ćwiczących.

III Formy nauczania:
- zabawowa: urozmaicenie zajęć i wprowadzenie dodatnich stanów emocjonalnych,
- ścisła: wyuczenie właściwych indywidualnych czynności zawodnika,
- fragmentów gry: dodanie przeciwnika i uzyskanie warunków zbliżonych do warunków gry,
- gra uproszczona: brak skrupulatności w przestrzeganiu części przepisów,
- gra szkolna: egzekwowanie wyuczonych elementów technicznych i taktycznych,
- gra właściwa: prowadzenie gry zgodnie ze wszystkimi przepisami.

IV Sposoby osiągania celów:
- stosować odpowiednie metody i formy na zajęciach,
- zapewniać uczniom odpowiedni poziom bezpieczeństwa,
- różnicować poziom trudności zadań,
- motywować ćwiczących do większego zaangażowania w zajęciach,
- wyzwalać i rozwijać inwencję twórczą uczniów,
- indywidualizować dobór ćwiczeń do ucznia,
- stworzyć przyjazny, swobodny nastrój na zajęciach,
- zwiększać autonomię ucznia w celu przejęcia większej odpowiedzialności w wykonywanych
zadaniach,
- aktywizować uczniów do udziału w zawodach sportowych.

V Osiągnięcia ucznia po realizacji programu.
Uczeń po realizacji programu:
- zna przepisy gier i zabaw,
- chętnie uczestniczy w wszystkich formach ruchu,
- czyni postępy w rozwoju własnych cech motorycznych,
- stosuje zasady fair play,
- jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku,
- wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym,
- zna zasady bezpieczeństwa w różnorodnych grach i zabawach sportowych,
- identyfikuje się z drużyną.

VI Ewaluacja programu.
Program zostaje poddany ewaluacji poprzez:
- analizę wyników sportowych,
- analizę frekwencji na zajęciach,
- kartę postępów ucznia (załącznik 1),
- ankietę (załącznik 2).

Załącznik 1

KARTA OBSERWACJI UCZNIA nazwisko........................................

SIATKÓWKA

ZADANIE UCZNIA UCZEŃ REALIZUJE:

ZADOWALAJĄCO DOBRZE
BARDZO DOBRZE
DOSKONALE
zagrywka tenisowa
odbicia piłki s. górnym i dolnym
odbiór piłki po zagrywce
zbicie piłki z wystawy
wystawa piłki przy siatce

KARTA OBSERWACJI UCZNIA nazwisko........................................

KOSZYKÓWKA

ZADANIE UCZNIA UCZEŃ REALIZUJE:

ZADOWALAJĄCO DOBRZE
BARDZO DOBRZE
DOSKONALE
chwyty i podania p. w biegu
dwutakt z prawej strony
dwutakt z lewej strony
kozłowanie po slalomie
rzut z dystansu

Załącznik 1

KARTA OBSERWACJI UCZNIA nazwisko........................................

PIŁKA NOŻNA
ZADANIE UCZNIA UCZEŃ REALIZUJE:

ZADOWALAJĄCO DOBRZE
BARDZO DOBRZE
DOSKONALE
prowadzenie p. po slalomie
uderzenie p. prostym podbiciem
przyjecie p. wewnętrzna częścią stopy
strzał na bramkę
uderzenie p. głową

KARTA OBSERWACJI UCZNIA nazwisko........................................

PIŁKA RĘCZNA
ZADANIE UCZNIA UCZEŃ REALIZUJE:

ZADOWALAJĄCO DOBRZE
BARDZO DOBRZE
DOSKONALE
chwyty i podania p. w ruchu
rzut p. z wyskoku
rzut p. ze skrzydła
zwód pojedynczy z piłką
kozłowanie piłki

Załącznik 2

ANKIETA EWALUACYJNA ZAJĘĆ SKS-U

Prowadzący zajęcia:

zawsze często średnio rzadko nigdy
Jak często brałeś udział w zajęciach?

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie
1 Czy zajęcia odbywały się regularnie?
2 Czy zajęcia rozpoczynały się punktualnie?
3 Czy zajęcia odbywały się w pełnym wymiarze czasowym?
4 Czy zajęcia były prowadzone w interesujący sposób?
5 Czy prowadzący zajęcia odnosił się taktownie do uczniów?
6 Czy sposób prowadzenia zajęć sprzyjał aktywności uczniów?
7 Czy nauczyciel służył pomocą podczas zajęć?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.