X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7086
Przesłano:

Nauka piosenki "Sanna". Scenariusz zajęć muzyki z rytmiką dla III zespołu edukacyjno-terapeutycznego

1. Temat ośrodka okresowego: Z nowym rokiem raźnym krokiem.

2. Temat ośrodka dnia: Postanowienia noworoczne

3. Przedmiot: Muzyka z rytmiką

4. Temat lekcji: Utrwalenie piosenki pt. „Sanna”

5. Nauczyciel prowadzący: .....................

6. Klasa: III zespół edukacyjno-terapeutyczny.

7. Czas trwania: 45 minut

8. Data: ....................

9. Cel poznawczy: zapoznanie z utworem „Cztery pory roku” A. Vivaldiego; utrwalanie pojęć skrzypek – skrzypaczka, kulig; rozpoznawanie „odgłosów zimy”.

Cel wychowawczy: wyzwalanie pozytywnych emocji( zainteresowanie, radość, zadowolenie); rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na muzykę.

Cel rewalidacyjny: kompensacja braków w zakresie uzdolnień muzycznych, usprawnianie motoryki małej, usprawnianie funkcji myślowych, usprawnianie koordynacji wzrokowo- słuchowej oraz wzrokowo- ruchowej.

10. Metody: słowna, oglądowa, „ burza mózgów”, aktywne słuchanie muzyki oraz odgłosów zimy,demonstracja, praktyczne działanie- śpiew w grupie, zabawa muzyczno- ruchowa, budowa brzękadełek z kapsli i drutu, gra na brzękadełkach i kubeczkach plastikowych, układanka elementowa.

11. Formy: indywidualna, zespołowa.

12. Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające kulig, skrzypce, skrzypka,skrzypaczkę; kapsle, drut , plastikowe rurki;kasety i płyty CD z nagraniami : odgłosów zimy, „Cztery pory roku”- A.Vivaldiego.

13. Narzędzia: nożyczki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Zajęcia wstępne:

1.Rozładowanie napięć psychicznych uczniów i wytworzenie miłej atmosfery zachęcającej do nauki (odśpiewanie z nauczycielem „Piosenki na powitanie” oraz przesłanie „ Iskierki sympatii”.
2. Rozdanie zeszytów, przypomnienie nazw dni tygodnia, ustalenie daty, zapis w zeszycie.

II. Ukazanie celu pracy, wzbudzenie pożądanego zainteresowania:

1. Przypomnienie tematyki piosenki z poprzedniej lekcji (nawiązanie do kolorowanki z poprzedniej lekcji ;oglądanie ilustracji i nadanie jej tytułu( rozmowa kierowana- zwrócenie uwagi na nazwę zabawy zimowej z koniem i saniami.
2. Podanie celu zajęć dzisiejszego dnia.

III. Praca poznawcza:

1. Słuchanie aktywne fragmentu utworu „ Cztery pory roku” A. Vivaldiego (podanie nazwy występującego w nim instrumentu- skrzypce; określanie nazwy „skrzypek” w nawiązaniu do profesji kompozytora i „skrzypaczka” na podstawie planszy rysunkowej; próba opisania sytuacji po wysłuchaniu fragmentu muzyki ) .
2. Obserwacja kierowana pseudoinstrumentu imitującego dźwięk dzwoneczków.

IV. Ekspresja:

1. Śpiewanie z nauczycielem I zwrotki „ Sanny” z towarzyszeniem magnetofonu.
2. Budowanie brzękadełek z kapsli, drutu, plastikowej rurki.
3. Tworzenie akompaniamentu rytmicznego do piosenki ( imitowanie biegu konia przy pomocy plastikowych kubeczków , a dźwięku dzwoneczków- brzękadełkami).

V. Zajęcia końcowe:

1. Wspólne oglądanie wykonanych przez uczniów instrumentów.
2. Układanie obrazka obrazującego kulig , z pociętych przez uczniów fotografii.
3. Podsumowanie pracy uczniów, podkreślenie pozytywnych zachowań; nagrodzenie kolorowymi kuleczkami, wybranymi przez uczniów.
4. Porządkowanie pracowni..

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.