X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 703
Przesłano:

Scenariusz lekcji sztuki w klasie IV: Nastrój w muzycznych i plastycznych obrazach jesieni

1. Temat lekcji: Nastrój w muzycznych i plastycznych obrazach jesieni. Osłuchanie z piosenką "Jesień w parku". Barwy pochodne w krajobrazie jesiennym.

2. Dział programu percepcja, odtwarzanie, improwizacja, działalność plastyczna

3. Typ lekcji operacyjny, poszukujący

5. Cele operacyjne

a) dydaktyczne

-uczeń wie - świadomie obserwuje zjawiska świata przyrody
- korzysta z Internetu
- rozpoznaje różne formy wypowiedzi artystycznej:muzyka, malarstwo, fotografia, poezja

-uczeń umie - wyszukuje informacji z galerii w Internecie zgodnie z podanym tematem
- realizuje różne formy wypowiedzi: słowo, muzyka,plastyka;

b) wychowawcze

-poznawczy- poszerza wiedzę o zjawiskach zachodzących w przyrodzie;
-emocjonalny- podejmuje działania w różnych sytuacjach
- rozumie potrzebę ciekawości poznawczych
-motywacyjno- działaniowy -świadomie uczestniczy w rozmowacho malarstwie, muzyce, kompozycji, barwach
- umiejętność dostosowania się dowspólnej koncepcji

4. Metody wspierania aktywności uczniów analityczna, problemowa,pokaz, ćwiczenia praktyczne

5. Formy organizacyjne aktywności uczniów indywidualna i grupowa

6. Środki dydaktyczne inicjujące aktywność uczniów płyta CD z nagraniem"Jesieni" A. Vivaldiego, Internet, przybory do wykonania pracy plastycznej,magnetofon, wiersz "Dwa wiatry"


Przebieg lekcji:
I część wstępna
1) Przywitanie uczniów

2) Sprawdzenie listy obecności (wokalne)

3) Przygotowanie do zabawy:

- rozdanie bilecików ze wskazaniem miejsca w kolei objaśnienie zasady wspólnej gry

4) Nawiązanie do głównego tematu lekcji:

- prezentacja przez nauczyciela wiersza "Dwa wiatry"
- odsłuchanie nagrania fragmentów odgłosów natury( kapanie kropli deszczu, szumu wiatru, szelestu liści)
- interpretują głosem napisane hasła na kartkach otrzymanych w kole

II część podstawowa
1) Ćwiczenia emisyjno - intonacyjne

- uczniowie starają się głośno naśladować odgłosy jesieni za pomocą wyrazów i sylab dźwiękonaśladowczych co jest w tym czasie skrupulatnie nagrywane na taśmę magnetofonową.

2) Ćwiczenia rytmiczne

- próba rytmizacji fragmentu wiersza- "Jeden wiatrw sadzie grał, drugi wiatru polu gnał..."

3) Zapoznanie z fragmentem utworu "Cztery pory roku" A. Vivaldiego
wskazywanie na charakterystyczne fragmenty opisujące jesień, opisywanie zmian nastroju zachodzących w muzyce.

4) Zapoznanie z piosenką "Jesień w parku" przy akompaniamencie pianina lub taśmy magnetofonowej.

5) Omówienie treści i nastroju piosenki.

6) Prezentacja malarstwa przedstawiającego pejzaż jesienny w różnych epokach -wykorzystanie Internetu - www.em.pwn.pl/sztuka/

7 Przedstawienie obrazu plastycznego jesieni

- praca w grupach - na dużym brystolu uczniowie naklejają uprzednio wycięte z wycinanek, kolorowych gazet elementy krajobrazu jesiennego.

III część końcowa

1) Podsumowanie lekcji

- wyjaśnienie celu wspólnych działań
- omówienie wspólnych prac.

2) Ocena prac i zorganizowanie wystawki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.