X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 701
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta skierowana do uczniów klas IV - VI w celu dokonania ewaluacji zajęć wychowania fizycznego

Dobra atmosfera na zajęciach wychowania fizycznego oparta,przede wszystkim, na szacunku dla ucznia, zrozumieniu jego potrzeb i oczekiwań oraz stawianiu wymagań dostosowanych do jego możliwości jest podstawą do tego, aby realizując program osiągać cel najważniejszy :zachęcić do aktywności ruchowej w poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwój fizyczny. Dlatego ważne jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego miał informację zwrotną od uczniów na temat tego, czym są dla nich te zajęcia i czy rzeczywiście należycie spełniają swoją rolę. Przedstawiam ankietę, którą przygotowałem w celu zbierania opinii uczniów na temat prezentowanej przeze mnie postawy oraz prowadzonych zajęć. Stanowi ona dla mnie narzędzie ewaluacji własnej pracy, pozwala wnioskować w celu dostosowywania form i metod pracy do potrzeb uczniów oraz weryfikować własną postawę jako nauczyciela - wychowawcy.

Twoja opinia na temat w-f

Proszę o szczerą odpowiedź :
tak
raczej
tak
raczej
nie
nie

1.
Czy potrafię Cię zachęcić do aktywności ruchowej ?
2.
Czy, Twoim zdaniem, zrozumiale wyjaśniam na lekcji ?
3.
Czy potrafię utrzymać dyscyplinę na lekcji ?
4.
Czy jesteś w stanie sprostać wymaganiom stawianym na zajęciach?
5.
Czy Twój wysiłek na lekcji jest duży ?
6.
Czy, Twoim zdaniem, oceniam Cię sprawiedliwie ?
7.
Czy doceniam Twój wysiłek ?
8.
Czy, Twoim zdaniem, wszystkich uczniów traktuję tak samo ?
9.
Czy okazuję Ci życzliwość i szacunek ?
10.
Czy możesz liczyć na moją pomoc kiedy coś sprawia Ci trudność ?
11.
Czy zajęcia wychowania fizycznego podnoszą Twoje umiejętności
i sprawność fizyczną ?
12.
Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego ?

Mile widziane inne uwagi: ............................................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.