X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7000
Przesłano:

Program zimowiska

PROGRAM ZIMOWISKA
Program powstał na podstawie zapotrzebowania dzieci na aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu, jako alternatywy dla zbyt długiego przebywania przed ekranem telewizora lub komputera . Opracowany został by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój w sferze emocjonalno-ruchowej. Ma służyć pokazywaniu wzorców osobowych życia bez nałogów, w zgodzie z naturą oraz zapewnić miłe spędzenie wolnego czasu.

Cele ogólne

• Zachęcenie uczniów do uczestniczenia w zajęciach podczas czasie ferii zimowych
• Budowa wzajemnego zaufania
• Doskonalenie komunikacji
• Integracja i rozwój grupy
• Wszechstronny rozwój dziecka
- Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (utylitarnej, rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej).
- Rozwój psychomotoryki przez uwzględnienie w procesie kształcenia i wychowania fizycznego indywidualnych cech osobowości: właściwa korelacja między rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym.

Cele szczegółowe

Uczeń:
• dobrze czuje się w grupie rówieśniczej
• chętnie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
• świadomie uczestniczy w wydarzeniach z życia szkoły
• rozwija swoje zdolności w toku różnorodnych zajęć
• aktywnie i chętnie podejmuje nowe zadania
• potrafi współpracować w grupie
• jest samodzielny na miarę własnych możliwości i umiejętności
• rozumie znaczenie uczciwej rywalizacji
• potrafi odpowiednio zachować się w sytuacji konfliktowej
• troszczy się o bezpieczeństwo własne i kolegów
• jest dobrym kolegą
• potrafi uszanować zdanie innych
- dokonywanie wzajemnej kontroli i oceny zachowań,
- kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej,
- rozwijanie samodzielności, opiekuńczości, kreatywności, asertywności.
- kształtowanie właściwych zachowań, nawyków, postaw.
- umiejętność spędzania czasu wolnego w sposób wesoły, aktywny i twórczy

FORMY REALIZACJI

1. Zajęcia warsztatowe.
a) plastyczne
2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne( basen, gry zespołowe, łyżwiarstwo, zabawy na śniegu, kręgle)
3. Gry i zabawy integracyjne.
4. Wycieczki.
5. Programy artystyczne.
6.Projekcje filmów np. wyjście do kina

SPODZIEWANE EFEKTY

1. Uczeń czuje się bezpiecznie w grupie rówieśniczej.
2. Uczeń zna swoje słabe i mocne strony i potrafi tę wiedzę wykorzystać..
3. Uczeń zna swoje miejsce w grupie.
4. Uczeń zna różnorodne formy spędzania wolnego czasu.
5. Uczeń wie, na czym polega zdrowy tryb życia.
6.Jest odpowiedzialny za powierzone zadania, potrafi pracować w zespole.
7. Jest sprawny fizycznie, zna zasady fair-play.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.