X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6998
Przesłano:

Agresja i złość wokół nas

Cykl zajęć
z programu profilaktyki „Szkoła bez przemocy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie

ZAJĘCIA I
TEMAT: „AGRESJA I ZŁOŚĆ WOKÓŁ NAS”

Cel główny:
- wychowanki wiedzą co to jest agresja.
Cele operacyjne:
- wie czym jest agresja,
- odróżnia złość od agresji,
- wie jakie są zachowania agresywne,
- zna pojęcia agresora i ofiary.

Metody: burza mózgów, pogadanka
Formy: indywidualna ,zespołowa

Przebieg zajęć:
1.Nawiązanie do tematyki zajęć, podanie tematu zajęć. Wskazanie na ogromną różnorodność przejawów agresji.
2.Zadanie pytania wychowankom ,”Jak zachowujemy się w grupie”.
Wychowanki kolejno wymieniają przykłady np. bawią się, szczypię, popycham, biję się, kłócę się, rozmawiam z koleżankami, dokuczam, uczę się,.
Wszystkie przykłady podane przez wychowanki, są wypisywane na arkuszu nr 1
3.Spośród wymienionych przykładów na arkuszu nr. 2 wypisujemy dobre i złe zachowania.(załącznik nr 1)

Zachowania dobre Zachowania złe
- uczę się, jestem grzeczna - dokuczam, plotkuję
- bawię się, słucham pani - biję, kopię, grożę
- pracuję ,sprzątam - pluję, popycham, przezywam
- pomagam słabszym i młodszym - kłócę się, grożę ,poniżam
- rozmawiam z koleżankami - szczypię, duszę

Następnie proszę wychowanki by zastanowiły się i powiedziały , które z zachowań złych można zaliczyć do zachowań agresywnych, i wspólnie je podkreślamy.
4.Na arkuszu nr.3 wypisujemy podkreślone zachowania agresywne.
5.Zadanie pytania „Co to jest agresja”.
Wychowanki próbują odpowiedzieć na pytanie na podstawie wcześniej podkreślonych zachowań agresywnych.
Podaję definicję agresji:(załącznik nr.2)

AGRESJA – jest to wszelkie zachowanie mające na celu ,dokuczenie drugiej osobie, zranienie, zniszczenie rzeczy.

6.Rodzaje agresji:

Na zakończenie zajęć podaję definicję agresora i ofiary.

AGRESOR – osoba ,która dokucza.
OFIARA – osoba ,której się dokucza.

Podsumowanie zajęć:
Każdy z nas odczuwa czasem negatywne emocje, chęć zniszczenia , złość , wściekłość, ale musimy je rozładować nie na drugim człowieku, tylko poradzić sobie z tymi emocjami w inny sposób np. uprawiając sport – bieganie ,pływanie ,jazda na rowerze, spacer.

ZAJĘCIA II

TEMAT :”AGRESJA I ZŁOŚC WOKÓŁ NAS” –cd.

Cel główny:
- wychowanki wiedzą dlaczego agresja jest zła.

Cele operacyjne:
- odróżnia złość od agresji,
- wskazuje przyczyny zachowań agresywnych,
- wie co czuje ofiara , a co czuje agresor,
- potrafi wczuć się w rolę ofiary i agresora.

Metody: burza mózgów, scenki rodzajowe, rysunek.
Formy pracy: indywidualna, zespołowa

Przebieg zajęć:
1.Przypomnienie poprzednich zajęć.
- Co to jest agresja i rodzaje agresji
- zachowania w grupie – jakich zachowań było więcej, dobrych czy złych .Wychowanki swoimi słowami definiują agresję, w grupie wymieniono więcej zachowań złych , dobrych było mniej.
2.Następnym zadaniem wychowanek jest wczuwanie się w rolę ofiary i agresora poprzez przedstawianie scenek rodzajowych.

Scenka 1
Przedstawienie zachowania koleżanek z grupy – dwie wychowanki atakują trzecią, zarzucają jej, że przez nią muszą posprzątać sypialnię, w której same naśmieciły. Ich koleżanka jest akurat dyżurną w tej sypialni i uważała ,że ona ma posprzątać tylko ogólnie, a nie bałagan koleżanek. Dziewczęta nie lubią swojej koleżanki i zrobiły bałagan celowo.

Scenka 2
Twoja dobra koleżanka mówi przy tobie do drugiej koleżanki, coś obraźliwego na ciebie, a także wyśmiewa się z ciebie.

Scenka 3
Dwie koleżanki chcą od ciebie wymusić pieniądze, ty nie chcesz ich dać, mówiąc że masz mało pieniędzy, je to nic nie obchodzi, dochodzi miedzy wami do szarpaniny i pobicia ciebie. Koleżanki osiągają cel.

3.Po przedstawieniu scenek rodzajowych, wspólnie omawiamy uczucia i emocje towarzyszące ofierze i agresorowi. Wspólnie z wychowankami wypisujemy emocje towarzyszące ofierze i agresorowi na arkuszu nr.1 (załącznik nr 3)

Co czuje ofiara Co czuje agresor
- jest jej przykro, smutno, - jest zadowolony,
- cierpi, płacze, - śmieje się
- jest bezsilna - cieszy się

4.Gdy już wypiszemy uczucia ofiary i agresora, na arkuszu papieru wspólnie wypisujemy dlaczego agresja jest zła (załącznik nr 4)
Np. – robi się przykro, smutno
- żle się czujemy,
- boimy się,
- płaczemy,
- gniewamy się na drugą osobę
5.Ostatnim zadaniem wychowanek jest przedstawienie agresji obrazowo, czyli rysują agresję tak jak ją widzą i czują
(załącznik nr 5)

Podsumowanie zajęć.
Agresja jest zjawiskiem niszczącym , nie tylko siebie , ale i ludzi wokół nas, dlatego musimy panować nad swoimi emocjami.

ZAJĘCIA III

TEMAT: „AGRESJA I ZŁOŚĆ WOKÓŁ NAS”- cd.

Cel główny:
- wychowanki wiedzą co robić aby w grupie było mniej agresji.

Cele operacyjne:
Wychowanka :
- wie co to jest agresja,
- wie jakie są rodzaje agresji,
- potrafi wczuć się w rolę ofiary i agresora,
- potrafi zapanować nad swoją złością.

Metody: burz mózgów, rysunek
Formy zajęć: indywidualna, zespołowa

Przebieg zajęcia:
1.Przypomnienie cyklu poprzednich 2-ch zajęć
- co to jest agresja?
- rodzaje agresji,
- jak czuje się ofiara i agresor.
Jest to potrzebne , by wychowanki lepiej sobie utrwaliły zjawisko agresji, i dlaczego należy pracować nad swoim wybuchowym zachowaniem, by potem nie czuć tego samego , co czuje ofiara lub agresor.
2.Pogadanka na temat poprawy zachowań w grupie, które ich zdaniem zachowania będą mile widziane w grupie.
Zadaję pytanie wychowankom „Co możemy zrobić, aby w naszej grupie było mniej agresji?”.(załącznik nr.6)
Wychowanki po kolei wymieniają zachowania pozytywne:
Np.- być milszym dla koleżanek/kolegów,
- dobrze odnosić się do wychowawców/ nauczycieli,
- pomagać słabszym i młodszym,
- nie plotkować o koleżankach,
- nie dokuczać innym
- nie bić innych itp.
3.Wychowanki otrzymują gotowe plakaty „Co zrobić by w naszej grupie było mniej agresji” ,na których wypisują poprawę zachowania w grupie.
Po wypisaniu indywidualnie przez każdą wychowankę poprawnych zachowań, wspólnie je omawiamy i zapisujemy wstępny kontrakt.
4.Następnie na podstawie wstępnego kontraktu, podkreślamy zachowania które będą akceptowane i przestrzegane przez wszystkie wychowanki( bez pomocy wychowawcy- wychowanki same muszą zaakceptować wybrane przez nie zachowania i je respektować), spisujemy prawdziwy kontrakt pod którym wszystkie wychowanki się podpisują wraz z wychowawcą.(załącznik nr 7)
Kontrakt będzie wisiał na tablicy kącika wychowawczego do końca roku szkolnego i przypominał wychowankom o jego przestrzeganiu.

Podsumowanie całego cyklu zajęć:
Nikt za nas nie myśli, nie czuje. To my sami wybieramy o czym i jak myślimy. To my sami czujemy i możemy próbować zapanować i kontrolować swoje uczucia, zwłaszcza te negatywne. Jak się okazuje, można sobie radzić z nimi na różne sposoby, każdy z pewnością ma swoje wypróbowane sposoby.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.