X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6947
Przesłano:

Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z elementami metody Dennisona

Miejsce zajęć: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek w Legionowie
Prowadzący zajęcia: Marta Orłowska
Termin zajęć: 25.11.2009 r.
Czas zajęć: 45 min.
Uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie.

Temat zajęć: Powitanie zimy

Cele ogólne:
1. Integracja grupy.
2. Wdrażanie do właściwej rywalizacji podczas gry.

Cele szczegółowe:
1. Uczeń doskonali motorykę małą i dużą.
2. Uczeń usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową.
3. Uczeń synchronizuje pracę obu rąk w wymiarze ręka-oko.
4. Uczeń wzmacnia narządy wzroku, słuchu i mowy.
5. Uczeń potrafi rzucać kostką i przesuwać się po planszy gry.
6. Uczeń zna zjawiska typowe dla zimy.

Metody pracy:
Słowna, praktycznego działania, metoda Dennisona.

Formy pracy:
Indywidualna i zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
Papierowe śnieżynki, woda, kartki z kwadratami do rysowania po śladzie, duży karton, pisaki, kostka, pionki do gry, plansza z „punktem X” z zimowym obrazkiem w środku.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczniów piosenką w kręgu.
2. Picie wody.
3. Wyciąganie papierowych śnieżynek z obrazkiem przedstawiającym ćwiczenie, które należy wykonać (każdy wyciąga jedną śnieżynkę i demonstruje ćwiczenie, a reszta ćwiczy razem z nim):
• Wymachy ręką i przeciwległą do niej nogą,
• Dotykanie prawą ręką lewego kolana i odwrotnie,
• Dotykanie lewym kolanem prawego łokcia i odwrotnie,
• Przerzucanie śnieżynek prawą ręką przez lewe ramię i odwrotnie,
• Przykładanie „lornetki” lewą ręką do prawego oka i odwrotnie.
4. Rozmowa o nadchodzącej porze roku z wymienianiem cech charakterystycznych dla tej pory roku.
• Wpatrywanie się w „punkt X” i opisywanie tego co znajduje się na obrazku
(w miejscu przecięcia punku X znajduje się zimowy obrazek ).
5. Konstruowanie planszy do gry ściganki:
• Każde z dzieci rysuje po śladzie obiema rękami jednocześnie po dwa kwadraty, które będą przyklejone na planszy jako jedne z pól.
• Oznaczenie pól „niespodzianek”.
6. Ustalenie i przypomnienie zasad gry:
• Dzieci rzucają zgodnie z wyznaczoną kolejnością.
• Pomagają sobie w przeliczaniu oczek na kostce i w prawidłowym przesuwaniu pionków.
• Na polach „niespodzianka” należy wykonać zadanie lub odpowiedzieć na pytanie (dziecko odpowiada samodzielnie, w razie potrzeby reszta grupy pomaga, ćwiczenia wykonywane są wspólnie):
o Wymienić przynajmniej dwa zwiastuny zimy.
o Rozwiązanie zagadek o tematyce zimowej.
o Ćwiczenia : sowa, kapturek myśliciela, pozycja Cook’a, rysowanie
w powietrzu leniwej ósemki.
• Za każde rozwiązane zadanie i zademonstrowane ćwiczenie uczeń dostaje
punkt – śnieżynkę.

7. Przeprowadzenie gry ściganki.
8. Oklaski dla zwycięzcy i ustalenie dalszej kolejności zajętych miejsc.
9. Ustalenie drugiego zwycięzcy pod względem ilości uzyskanych śnieżynek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.