X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6794
Przesłano:
Dział: Języki obce

Projekt podnoszenia kompetencji z jezyka niemieckiego "Lingua"

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Działania podejmowane przez nauczycieli w ramach interdyscyplinarnego projektu językowego „Lingua”

rok szkolny 2008/2009
rok szkolny 2009/2010

Klasa III

(Projekt sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadanie
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Monitorowanie przebiegu realizacji zadań

1. Moja przyszłość.
• formułowanie wypowiedzi związanych z przyszłością zawodową i osobistą
• umiejętność posługiwania się czasem przyszłym Moje plany na przyszłość
opis.
wrzesień
wypowiedź ustna na forum klasy

2. Moja rodzina.
• umiejętność opisuj fotografii rodzinnej
• umiejętność charakteryzowania członków rodziny Moja ulubiona fotografia rodzinna.
opis
październik
wypowiedź pisemna, prezentacja na forum
( karta pracy nr 1)

3. Moje środowisko.
• umiejętność tworzenia tekstów użytkowych(list do kolegi)
• umiejętność posługiwania się słownictwem o tematyce dotyczącej ochrony środowiska
Moje działania na rzecz ochrony środowiska.
list do kolegi
listopad/grudzień
wypowiedź pisemna

4. Świat mediów.
• uczeń potrafi wskazać różne rodzaje środków masowego przekazu; wskazuje ich wady i zalety
• ćwiczy umiejętność pisania krótkich tekstów użytkowych ( email) Jakie wady i zalety ma Internet?
email do kolegi
styczeń/luty
wypowiedź pisemna

5. Choroby i uzależnienia XXI wieku.
• uczeń potrafi wskazać współczesne zagrożenia
• potrafi udzielić odpowiedniej rady posługując się trybem przypuszczającym Jakie choroby i uzależnienia uważasz za szczególnie niebezpieczne?
wywiad
marzec
wywiad z kolegą zaprezentowany na forum klasy

6. Co kraj to obyczaj.
• uczeń potrafi nazywać grupy narodowościowe zamieszkujące Polskę
• potrafi formułować życzenia na różne okazje
Kartka okolicznościowa.
kwiecień/maj
wypowiedź pisemna
(karta pracy nr2)

Opracowanie:
mgr Wioletta Wachowska-Hyszka
mgr Karolina Hethout

Karta pracy nr 1

Beschreibe dein Lieblingsfamilenfoto!/ Opisz swoją ulubioną fotografie rodzinną wg podanych pytań!

1. Wer ist auf dem Foto zu sehen?
2. Wie sehen die Personen aus?
3. Wo und wann war dieses Foto gemacht?
4. Was machen deine Familienmitglieder auf diesem Foto?

Benutze auch die angegebenen Wörter!/ W opisie użyj także podanych zwrotów!

• Auf dem Foto/ Bild sehe ich.... /na fotografii widzę
• Man kann auch................... sehen/ można też........zobaczyć
• Vorne, hinten, rechts, links / z przodu, z tyłu, z prawej, z lewej
• Im Vordergrund, im Hintergrund ist/ sind / na pierwszym, na drugim planie jest, są

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.