X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6782
Przesłano:

O stylach rządzenia... Konspekt lekcji języka polskiego

Temat: O stylach rządzenia...( I. Krasicki Wół minister).

CELE LEKCJI
1. Cel główny:
- umiejętność czytania ze zrozumieniem;
2. Cele operacyjne:
- przypomnienie cech gatunkowych bajki;
- umiejętność określania charakterystycznych cech zwierząt, pojawiających się w bajkach;
- umiejętność samodzielnego formułowania morału płynącego z utworu;
- umiejętność ukazania różnic między różnymi typami władzy za pomocą linii czasu;

METODY PRACY:
- pogadanka;
- praca w grupach;
- drama;
- drzewko decyzyjne;
- praca z tekstem;

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- tablica z terminami;
- koperty z kserokopiami ćwiczenia (układanka wyrazowa);
- tekst bajki I. Krasickiego;
- testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem;

PRZEBIEG LEKCJI

1. Przedstawienie celów lekcji.
2. Odczytanie uczniom fragmentu baśni H. Ch. Andersena pt. Nowe szaty cesarza oraz bajki I. Krasickiego pt. Ptaszki w klatce. Po odczytaniu fragmentów utworów, uczniowie powinni rozpoznać i podać nazwę gatunku przedstawionych utworów. Uczniowie powinni także wskazać cechy gatunkowe baśni i bajki, podać różnice między tymi utworami.
3. Pogadanka na temat genezy bajki.
4. Praca w grupach.
Klasa zostaje podzielona na cztery grupy, każda grupa wybiera spośród siebie lidera, któremu nauczyciel wręcza kartkę z nazwą zwierzęcia. Zadaniem grup jest dopisanie do nazwy zwierzęcia cech, którymi się ono charakteryzuje. Po wykonaniu ćwiczenia liderzy wychodzą na środek klasy. Dodatkowo ich zadaniem będzie próba pokazania za pomocą gestów, mimiki nazwy zwierzęcia, którego cechy grupa wypisywała na kartce. Zadaniem pozostałych uczniów jest odgadnięcie nazwy pokazywanego zwierzęcia.
5. Praca w grupach.
Nauczyciel rozdaje uczniom koperty z rozsypaną wyrazową. Zadaniem uczniów będzie ułożenie z rozsypani nazwisk i imion autorów bajek, a także dopasowanie do nich właściwych tytułów. Zadanie będzie utrudnione, ponieważ w kopercie znajdować się będą również nazwiska osób, które nie pisały bajek.
6. Cechy bajki, jako gatunku literackiego – drzewko decyzyjne.
Na tablicy znajduje się „drzewo” z napisem: bajka. Obok przypięte są kartki, na których wypisane są cechy bajki, jako gatunku. Kartki są odwrócone, tak że uczniowie nie widzą treści kartek. Nauczyciel prosi do tablicy ucznia. Jego zadaniem będzie przypinanie n drzewie karteczek z cechami, które odpowiadają bajce. Zadanie będzie tym trudniejsze, że wśród odpowiedzi prawidłowych znajdą się również informacje błędne. Uczniowie będą musieli umieścić na drzewie kartki z prawidłowymi odpowiedziami oraz wyeliminować kartki z błędnymi odpowiedziami.
7. Podanie i zapisanie tematu lekcji.
8. Odczytanie bajki przez nauczyciela.
9. Ustne omówienie utworu:
- Bohaterowie w bajce, uczniowie wymieniają postacie występujące w utworze, określając zajmowane przez nich stanowiska ( ministrowie: wół, małpa, lis: monarcha: lew);
- Określenie cech przypisywanych: lwu, małpie, wołu, lisowi;
- Ustalenie planu wydarzeń w utworze ( rozsądne rządy wołu, przekazanie rządów w ręce małpy, rządy lisa, powrót rządów wołu).
- Ustalenie kolejności rządów poszczególnych zwierząt.
- Określenie zalet i wad rządów zwierząt, np. wół: rozsądek, porządek, ale monotonia i nuda; małpa: zabawa, rozrywka, ale brak porządku, bałagan.

10. Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jaką naukę należy przekazać słuchaczowi po przeczytaniu tego utworu?

PRACA DOMOWA

Jaką naukę chciał przekazać autor utworu czytelnikowi? Co jest ważne w sztuce rządzenia państwem?

11. Rozdanie uczniom testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem (każdy uczeń rozwiązuje test samodzielnie do końca lekcji).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.