X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6734
Przesłano:

"Na lipę" Jana Kochanowskiego a mechanizm reklamy - konspekt lekcji

I. Cele lekcji:
a. poznawcze:
• bogacenie słownictwa związanego z tekstami reklamowymi i przyrodą,
• wprowadzenie pojęć: autoreklama, personifikacja, perswazja, slogan.
b. sprawnościowe:
• praca z tekstem reklam prasowych,
• umiejętność nazwania zastosowanych środków językowych w reklamie,
• kształtowanie sprawności tworzenia definicji i eksponowania najbardziej znamiennych cech omawianego przedmiotu, zagadnienia,
• konstruowanie haseł reklamowych,
• umiejętność wyszukiwania w tekście literackim żądanych informacji.
c. wychowawcze:
• rozwijanie wyobraźni uczniów,
• kształtowanie humanitarnych postaw wobec przyrody,
• wyczulenie na jednostronny i subiektywny charakter reklam.
II. Metoda:
śnieżna kula, heureza.
Formy:
• praca indywidualna,
• praca w grupach,
• ćwiczenia z tekstami kultury.
III. Pomoce:
• podręcznik,
• nagrania reklam telewizyjnych,
• teksty reklam prasowych,
• hasło lipa ze słownika języka polskiego,
• arkusze kolorowego papieru, markery.

IV. Przebieg lekcji:

• Nauczyciel rozpoczyna lekcję prosząc, by uczniowie zaprezentowali przygotowane teksty reklam prasowych i zanotowane hasła reklamowe.
• Po czym prezentuje kilka wybranych, charakterystycznych spotów reklamowych.
• Następnie uczniowie na podstawie efektów wcześniejszej pracy redagują definicję reklamy, która zostaje zapisana przez nauczyciela na tablicy.
• Nauczyciel rozdaje dwa kolorowe arkusze papieru uczniom pierwszych ławek każdego rzędu, którzy zapisują cechy istotne dla reklamy, po czym przekazują arkusze swoim koleżankom i kolegom z tylnych ławek, którzy metodą śnieżnej kuli uzupełniają arkusz charakterystycznymi dla pojęcia reklamy właściwościami. Rezultaty pracy zostają wywieszone na tablicy i przeanalizowane na forum klasy.
• Uczniowie otrzymują kserokopię hasła lipa ze słownika języka polskiego. Jeden z nich odczytuje tekst na głos, po czym nauczyciel prosi o dokonanie porównania notatki słownikowej z tekstem reklamowym. Spostrzeżenia uczniów i wnioski zostają zanotowane w zeszytach. (np. notatka słownikowa zawiera wyłącznie elementy informacyjne, a tekst reklamowy kładzie nacisk na funkcje perswazyjne).
• Jeden z uczniów otrzymuje słownik języka polskiego i odszukuje hasła perswazja. Uczniowie zapisują wyjaśnienie hasła w zeszytach, dołączając dwa synonimy (np. nakłanianie, przekonywanie).
• Następnie uczniowie czytają uważnie fraszkę "Na lipę" Jana Kochanowskiego.
• Po czym zapisują temat lekcji: "Na lipę" Jana Kochanowskiego a mechanizm reklamy.
• Uczniowie określają nadawcę i odbiorcę tekstu literackiego.
Podmiot liryczny = lipa (personifikacja)
Odbiorca = gość, strudzony wędrowiec
• Uczniowie analizują fraszkę Jana Kochanowskiego tak, jakby mieli do czynienia z tekstem reklamy. Odpowiadają na pytania:
Kto się reklamuje? —> Lipa —> Autoreklama.
Jak się reklamuje? —> Dwa przykładowe fragmenty.
Dyskusja odpowiadająca na pytanie: Czy fraszka Na lipę jest dobrą reklamą i sformułowana końcowa odpowiedź wieńczą wspólną lekcyjną pracę.
• Zadanie domowe:
1. Napisz tekst reklamujący majówkę pod czarnoleską lipą.
2. Stwórz swoją autoreklamę.

Podziękowanie za lekcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.