X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6644
Przesłano:
Dział: Logopedia

Z doświadczeń logopedy - Dyslektyk II: opis programu terapeutycznego

Dyslektyk 2 to polecany przez terapeutów i rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji program komputerowy do wspierania terapii pedagogicznej.

Program działa w dwóch podstawowych trybach:
1. W trybie lekcji- stosuje się tu zasadę doboru ćwiczeń spełniających następujące kryterium trudności: ćwiczenia muszą być nie za łatwe, ani za trudne. Uczeń nie może się nudzić ani zniechęcać przy ich rozwiązywaniu.
2. W trybie bicia rekordów – uczeń sam wybiera ćwiczenia i ich konfigurację, decyduje też o ich tempie i trudności.
Twórcy programu dostosowali go do zasad pracy obowiązujących dzieci dyslektyczne. Należą do nich między innymi:
1. Wykonywanie ćwiczeń zawsze w tym samym miejscu.
2. Pamięć pracuje sprawniej, gdy dziecko jest zrelaksowane.
3. Miejsce do pracy powinno być pozbawione zbędnych przedmiotów, przykuwających wzrok dziecka lub rozpraszających jego uwagę.
4. Mózg wymaga rozgrzewki, czyli ćwiczeń wstępnych. Za najlepsze należy uznać ćwiczenia, które mają formę zabawy.
5. W pracy należy wykorzystywać skojarzenia, dzięki którym dziecko więcej i lepiej zapamiętuje.
6. Podczas ćwiczeń obowiązuje pozycja sprzyjająca pracy ( praca przy biurku, stoliku itp.), by nie rozleniwiała, a tym samym sprzyjała aktywności umysłowej.
7. Dziecko należy wyposażyć w odpowiednie pomoce do ćwiczeń przed ich rozpoczęciem, by nie musiało w trakcie pracy ich szukać.
8. Zaleca się wykonywanie ćwiczeń, które równocześnie wspierają pracę i relaks, rozwijają koncentrację uwagi i pamięć, pobudzają pracę półkul mózgowych odpowiedzialnych za koordynację funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych.
Dyslektyk 2 zawiera kilkanaście atrakcyjnych gier rozwijających analizę wzrokową i słuchową, ćwiczących koncentrację uwagi i sprawdzających znajomość ortografii. Program obejmuje dwanaście ćwiczeń, występujących w różnych wariantach (różniących się poziomem trudności)
Pierwsze cztery ćwiczeń są nastawione głównie na rozwijanie analizy wzrokowej, kolejne cztery na rozwijanie analizy słuchowej, a ostatnie to ćwiczenia sprawdzające znajomość ortografii. Jest to podział raczej umowny. Bardzo często w ćwiczone są oba analizatory, Wszystkie ćwiczenia poprawiają koncentrację uwagi.
Ćwiczenia ortograficzne sprawdzają znajomość ortografii. Wbudowany w program edytor pozwala wybrać, z jakimi problemami ortograficznymi (np. pisownia h/ch, ż/rz) uczeń będzie miał do czynienia. Domyślny słownik zawiera wszystkie problemy ortograficzne, z jakimi dzieci miewają kłopoty, wliczając w to również te problemy, które występują wyłącznie u dzieci wymagających pomocy logopedycznej.
Program napisany z myślą o wspieraniu terapii pedagogicznej. Terapia najczęściej wygląda tak, że dziecko spotyka się z terapeutą raz w tygodniu, a przez pozostały czas jest pozostawione samemu sobie. Często logopedzi proszą o wykonywanie ćwiczeń w domu, co jest przez dzieci odbierane jako kolejna praca domowa i zniechęca je do zajęć. Tymczasem systematyczna, codzienna praca - nawet w niewielkich, kilkunastominutowych dawkach - jest niezbędna, by można było osiągnąć jakieś efekty. Rodzice mogą w domu wraz z dzieckiem rozwiązywać ćwiczenia, które nie kojarzą się dzieciom z „nudną „ pracą domową, ale są zbiorem atrakcyjnych dla dziecka ćwiczeń – gier.
Dyslektyk II przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych i dla uczniów pierwszych klas gimnazjum. Starsze dzieci także mogą skorzystać z ćwiczeń, głównie tych sprawdzających znajomość ortografii.
Program jest prosty w obsłudze. Klikając na dowolnym obrazku uruchamia się widoczne na nim ćwiczenie. Następnie należy je skonfigurować, korzystając ze znajdujących się po prawej stronie przycisków ( przypominających pilota do telewizora) i kliknąć na przycisku START. Czas trwania lekcji można ustawić na 5 do 30 minut. Zdaniem logopedów najlepsze wyniki uzyskuje się stosując ćwiczenia 15-minutowe.
W czasie zajęć terapeutycznych, pracę z programem można także traktować jako nagrodę za sprawne wykonanie wcześniejszych ćwiczeń. Dzieci na ogół lubią pracę z komputerem i zapowiedź takiej nagrody mobilizuje je do większego wysiłku.
Najlepsze wyniki, jako rekordy, można w każdej chwili zapisać i obejrzeć, by skontrolować postępy dziecka. Można je także wydrukować i dołączyć do dokumentacji prowadzonej terapii lub na tej podstawie przeanalizować przyrost wiedzy czy umiejętności dziecka.
Zaprezentowany program uczy cierpliwości i staranności. Jego skromna szata graficzna pozwala dziecku na skupieniu uwagi na samym ćwiczeniu. Uatrakcyjnienie go możliwością układania puzlii pozwala dziecku na przyjemny relaks przed następnym ćwiczeniem. Odwołanie się do skojarzeń i znanych dziecku układanek typu „memory” utwierdza go w przekonaniu, że ma do czynienia z zabawą. Urozmaicenie ćwiczeń pozwala na pobudzenie pracy półkul mózgowych odpowiedzialnych za koordynację funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych. Twórcy programu opierając się na podstawowych zasadach pracy z dziećmi dyslektycznymi uczynili go przyjazną i atrakcyjną pomocą do zajęć terapeutycznych, realizowanych zarówno pod okiem terapeuty jak i rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.