X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6643
Przesłano:

Scenariusz zajęć ekologicznych - Rozpal niepokój o ziemię

Scenariusz zajęć ekologicznych
„Rozpal niepokój o ziemię, czyli my chcemy grać w zielone”.

Opracowała : mgr Aleksandra Okraska.

Cele:
· uczeń dostrzega potrzebę ochrony środowiska,
· uczeń potrafi obserwować przyrodę w swoim regionie
· uczeń dostrzega różnice w przyrodzie i wskazuje przejawy degradacji środowiska,
· uczeń dba o czystość środowiska, w którym przebywa,
· uczeń potrafi poprawnie zachować się na obszarach chronionych,
· uczeń zna zasadę segregacji śmieci,
· uczeń potrafi korzystać z kolorowych kontenerów.

Metody pracy:
· polimetodyzm (burza mózgów, metaplan, mini konkurs, wystawka)

Środki dydaktyczne:
· albumy przyrodnicze,
· ulotki o treści ekologicznej,
· makieta z kolorowymi kontenerami,
· kolorowe kontenery wykonane z pudełek kartonowych,
· plansza i kolorowe mazaki,
· zestawy „śmieci”.

Przebieg zajęć
I. Wprowadzenie do tematu zajęć:
1. wyjaśnienie tematu zajęć,
2. wyjaśnienie terminów, których będziemy używać podczas zajęć:
· ekologia: jest nauką zajmującą się związkami między organizmami żywymi a środowiskiem, w którym żyją. Bada także wzajemne zależności między poszczególnymi organizmami. Termin ekologia został wprowadzony w XIX wieku przez niemieckiego przyrodnika E. Haeckela. Informacje ekologiczne gromadzone były już od starożytności. Szczególne znaczenie zaczęto przywiązywać do problemów ekologii, rozumianej jako ochrona środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami działalności człowieka dopiero w latach 60-tych naszego stulecia.
3. Odczytanie ukrytego hasła, które zapisujemy jako motto zajęć edukacyjnych.
„Człowiek żyje dopóki żyje przyroda”.

czło ki wiek ży
ży je je przy
do ro pó da

II. Rozwinięcie tematu.

Burza mózgów wokół problemów:
1. Jakie czynniki mają wpływ na degradację środowiska naturalnego człowieka?
2. W jakich akcjach ekologicznych bierzesz udział w swoim regionie, klasie, szkole?
3. Jak Ty możesz dbać o środowisko naturalne?

III. Zebranie informacji w formie tabeli - metoda mataplanu.

„Środowisko naturalne wokół nas”

Jakie jest środowisko naturalne wokół nas? Jakie powinno być środowisko naturalne człowieka?

Dlaczego nie jest takie, jakie być powinno? Wnioski
1. Prowadzić segregację śmieci.
IV. Nawiązanie do wniosków z planszy np.: prowadzić segregację śmieci.

Informacja dla uczniów:

W naszym mieście utrzymanie czystości należy do zadań firmy SANiKO, która zajmuje się m.in. wywozem śmieci. Służą do tego kolorowe kontenery.
Zasady korzystania z nich:
· niebieski kontener - papier, gazety, worki papierowe, kartony,
· brązowy kontener - odpady organiczne (resztki jedzenia),
· zielony kontener - szkło, opakowania szklane bez nakrętek,
· pomarańczowy kontener - puszki metalowe po napojach,
· czarny kontener - guma, żarówki, świetlówki, śmieci z odkurzacza, szmaty.

Zabawa dydaktyczna:

Uczniowie są podzieleni na 3-4 grupy. Dla każdej grupy nauczyciel przygotowuje „ zestaw śmieci”, które członkowie grupy muszą posegregować wrzucając je do odpowiedniego kolorowego kontenera ( z pudełek tekturowych). Punktowana jest szybkość i właściwie dokonana segregacja śmieci.

V. Ewaluacja wiedzy z ekologii -
„Turniej wiedzy o przyrodzie”.
Praca w grupach, które wcześniej wyłoniono. Lider grupy odpowiada na pytania, może naradzać się z członkami grupy. Pytania losują grupy, różne stopnie trudności i różna liczba punktów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.