X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6594
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla nauczycieli szkoły "Jaki jesteś 7 - latku"

PRZEDSZKOLE NR 18 Elbląg 82-300 ul. Mielczarskiego 47

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że ankieta jest skierowana do nauczycieli szkoły w celu przeprowadzenia badań. Prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

ANKIETA „JAKI JESTEŚ 7-LATKU?”

Cel badania: poznanie opinii nauczycieli szkoły dotyczącej losów absolwentów naszego przedszkola.

I. PODSTAWOWE DANE O DZIECKU:
Rok urodzenia: ........................................
Szkoła Podstawowa- Nr 14
Rok szkolny: 2009/2010
II. INFORMACJE O UCZNIU NA PODSTAWIE OBSERWACJI NAUCZYCIELA :
Wybraną odpowiedź proszę podkreślić
1.Stosunek do obowiązków szkolnych :
przychodzi do szkoły przygotowany, czasami nieprzygotowany, zwykle nieprzygotowany
2. Sposób wykonywania obowiązków i zadań :
dokładnie, samodzielnie, chętnie, oczekuje pomocy, niezbyt chętnie
3. Zachowane tempo pracy :
szybko kończy pracę, pracuje w dobrym tempie, tempo pracy wolne
4. Praca na lekcji :
jest zawsze aktywny, jest czasami aktywny, odpowiada tylko na pytania nauczyciela,
nie odpowiada na pytania nauczyciela, jest bierny, nie przeszkadza w prowadzeniu
lekcji, przeszkadza w prowadzeniu lekcji
5. Stosunek do kolegów :
łatwo nawiązuje kontakt z innymi dziećmi, jest lubiany w grupie, ma problemy
z zawieraniem nowych znajomości, jest agresywny, jest niekoleżeński, jest uczynny
III. WYNIKI W NAUCE :
JĘZYK POLSKI :
Mówienie :
- odpowiada na pytania nauczyciela
- wypowiada się pojedynczymi wyrazami, zdaniami pojedynczymi, zdaniami złożonymi
- wypowiada się samodzielnie na określony temat
- rozumie zależności przyczynowo-skutkowe podczas omawiania historyjki obrazkowej
- ma bogaty zasób słownictwa, zasób słów ubogi
Czytanie :
- czyta głoskami, sylabami, wyrazami, zdaniami
- czyta ze zrozumieniem (cicho, głośno)
- samodzielnie czyta nowe teksty
- interesuje się książkami
- rozumie tekst czytany przez nauczyciela
- potrafi opowiedzieć przeczytaną treść
MATEMATYKA :
- rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne
- potrafi porównać liczby i prawidłowo użyć znaków matematycznych (<, >, =)
- dodaje i odejmuje w zakresie ........
- samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe
- układa zadania tekstowe do ilustracji lub działania
IV. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA :
- miał problemy – nie miał problemów z przystosowaniem się do nowego otoczenia, systemu szkolnego
- przestrzega – nie przestrzega obowiązujących zasad właściwego zachowania w szkole
- spóźnia się na lekcje
- jest samodzielny – wymaga pomocy nauczyciela
- doprowadza każdą pracę do końca
- potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na określonym problemie
- lubi – nie lubi uczęszczać do szkoły
Dodatkowe informacje o dziecku :
........................................

Dziękujemy za zrozumienie i poświęcenie swojego czasu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.