X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6512
Przesłano:

Projekt - Odkrywamy świat i siebie przez obcowanie z książką

Wstęp

Projekt „Odkrywamy świat i siebie przez obcowanie z książką” wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów szkoły podstawowej.
Zauważa się, że z roku na rok spada czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dzieci niechętnie sięgają po lektury, a tym bardziej po ksiązki spoza kanonu wytypowanego przez podstawę programową. Nie znają nowości wydawniczych, nie interesują się zmianami na rynku literackim, bowiem nie mają wyrobionego nawyku sięgania po literaturę i obcowania z nią.
Efektem sporadycznych kontaktów z dziełem literackim jest brak umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyszukiwania potrzebnych informacji. Zauważalne jest to w wynikach egzaminów zewnętrznych.
Niniejszy projekt ma za zadanie zniwelować braki w edukacji czytelniczej uczniów, rozwinąć zainteresowania czytelnicze, rozpowszechnić zwyczaj sięgania po książkę.
Działania zostaną przeprowadzone na wszystkich etapach kształcenia klas 0 – VI.

Obejmują one:

- włączenie się klas nauczania zintegrowanego do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz comiesięcznej akcji tego typu w klasach starszych,

- utworzenie „Klubu czytelnika” dla uczniów z oddziałów 0 –III i IV – VI.

Cele:
- kształtowanie kultury czytelniczej uczniów
- rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych
- rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich
- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy
- poszerzenie znajomości literatury dziecięcej oraz jej twórców
- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji
- doskonalenie umiejętności warunkujących samodzielne zdobywanie wiedzy
- uświadomienie uczniom roli książki w rozwoju kulturalnym i społecznym

Proponowane techniki pracy:
- głośne, samodzielne czytanie tekstów;
- czytanie fragmentów przez lidera grupy, prowadzącego zajęcia lub wybranego gościa;
- dyskusja nad czytanym utworem
- wchodzenie w rolę bohatera utworu
- inscenizacje przeczytanych utworów;
- wykonywanie ilustracji i gazetek ściennych
- tworzenie ilustrowanych katalożków do literatury dziecięcej;
- organizowanie wystawek poświęconych pisarzom i ich twórczości;
- przygotowywanie wieczorków literackich;
- redagowanie recenzji;
- utworzenie organu prasowego KLUBU CZYTELNIKA;
- przygotowywanie konkursów;
- warsztaty pisarskie itp.

KLUB CZYTELNIKA

Zakładane działania:

1. Zapoznanie z księgozbiorem biblioteki gminnej i szkolnej.

2. Poznanie nowości wydawniczych z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej – lekcja z Internetem.

3. Opracowanie zakresu zainteresowań w obrębie działów:

a. Literatura fantastyczno – naukowa;
b. Baśnie, mity, legendy;
c. Literatura współczesna;
d. Poezja.

4. Poznanie dziejów pisma, papieru i książki. Opracowanie projektu książki „O książce”.

5. Ogłoszenie i przeprowadzenie w szkole podstawowej ogólnego konkursu na „Czytelnika roku”. W ramach tego:

- Zaprojektowanie ogłoszenia
- Opracowanie zasad konkursu
- Wskazanie osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu
- opracowanie listy lektur;
- poinformowanie uczestników o zasadach konkursu
współpraca z nauczycielami w celu zachęcenia jak największej liczby dzieci do udziału w konkursie

6. Utworzenie KLUBU DYSKUSYJNEGO.

Na spotkaniach klubu omawiane będą zaproponowane przez uczniów pozycje literackie, przedstawiani ich autorzy i ich dorobek literacki.
W ramach klubu dyskusyjnego utworzone zostaną sekcje zajmujące się propagowaniem czytelnictwa w naszej szkole:

- Sekcja dziennikarska
Zadaniem jej będzie wydawanie biuletynu zawierającego recenzje przeczytanych książek, próbki własnej twórczości inspirowane poznanymi utworami, wiadomości o autorach książek, wiadomości kulturalne ze szkoły itp. W związku z tym przeprowadzenie warsztatów redaktorskich przygotowujących do pracy nad gazetką i rozdzielenie zadań.

- Sekcja teatralna
Zadaniem sekcji będzie przygotowywanie wieczorków poetyckich, spektakli teatralnych i widowisk w oparciu o samodzielnie przygotowane scenariusze powstałe na podstawie poznanych utworów literackich.

- Sekcja plastyczna
Zadaniem grupy plastycznej będzie przygotowywanie gazetek ściennych oraz wystawek na temat utworów poznawanych na spotkaniach klubu czytelnika i pisarzy jak również aktualnie omawianych na lekcjach lektur szkolnych.

Zakłada się ścisłą współpracę pomiędzy sekcjami m.in. wspólne wybieranie dzieł, opracowywanie zakresu działań, wymiana pomysłów, wspieranie działań.
Członkowie poszczególnych sekcji spotykają się wspólnie, by wybrać i omówić dany utwór literacki oraz ustalić plan działań, następnie w ramach działań swoich sekcji przygotowują materiały.

7. Obchody Dnia Książki

Przygotowanie przedstawienia teatralnego oraz przeprowadzenie kiermaszu książki dziecięcej i młodzieżowej połączonego ze zbiórką lektur, książek i czasopism dla szkolnej biblioteki. Zaproszenie do udziału rodziców, przedstawicieli władz lokalnych oraz wydawnictw.

8. Włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Cotygodniowe spotkania z książką wśród uczniów klas 0 –III. Przeprowadzenie raz w miesiącu akcji „Godzina dla książki”, w ramach której, w wyznaczonym terminie, nauczyciele zobowiązani będą czytać uczniom klas IV – VI fragmenty wybranych utworów literackich.
Plan pracy w zakresie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dołączony jest do projektu.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
PLAN PRACY

1. Włączenie się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
• czytanie ksiązki „Kubuś Puchatek”;
• utworzenie klubu przyjaciół Kubusia Puchatka;
• zorganizowanie klubowego kącika;
• Ilustrowanie i opisywanie przygód Kubusia Puchatka i jego przyjaciół;
• Konkurs czytelniczy;
• Kubuś Puchatek na ekranie – oglądanie bajek;
• Pisanie listu do Krzysia;
• Śpiewanie mruczanek i układanie rymowanek o Kubusiu Puchatku;
• Czytanie przygód Kubusia Puchatka przez p. Grażynę Kraska
• Kubuś Puchatek pasuje pierwszaków na czytelników;
• Czytanie „Chatki Puchatka”
• Rozwiązywanie kubusiowych zadań

2. Poznanie szwedzkiej literatury dla dzieci;
• Zorganizowanie wystawki szwedzkiej literatury A. Lindgren. G. Knutsson);
• Zaproszenie do czytania pielęgniarki szkolnej i starszych uczniów;

3. W krainie baśni.
• Poznajemy baśnie H. Ch. Andersena
• Czytanie wybranych baśni przez nauczycieli i dziadków;
• Zorganizowanie imprezy „Wieczorne bajanie” (udział babć i dziadków)
• Przygotowanie inscenizacji wybranej baśni Andersena
• Konkurs znajomości baśni Andersena

• Poznajemy baśnie braci Grimm – zaproszenie do czytania p. Dyrektor i rodziców;
• Ilustrowanie baśni i stworzenie albumu;
• Odgrywanie scenek dramowych;
• Układanie zakończenia różnych baśni;
• Konkurs czytelniczy: „Czy znam bohaterów baśni braci Grimm”

• Poznajemy twórczość baśniopisarzy Europy Wschodniej.: Kryłow, Puszkin, Michałkow i inni;
• Zaproszenie do czytania nauczycieli języka rosyjskiego;
• Czytanie w oryginale i tłumaczenie
• Wyszukiwanie w Internecie baśni tych krajów;
• Przygotowanie wystawki lub gazetki ściennej;
I TY MOŻESZ NAPISAĆ BAŚŃ - konkurs

4. Z baśnią i legenda przez Polskę
• Poszukiwanie źródeł w bibliotece publicznej;
• Zaproszenie do czytania pracowników biblioteki
• Zapoznanie dzieci z księgozbiorem biblioteki
• Inscenizacja wybranej legendy
• Konkurs plastyczny – LEGENDARNE POSTACIE;
• Legendy naszego regionu (Chełm, Lublin)

5. Spotkania z poezją.
• Wyszukiwanie informacji o wybranych autorach
• Gromadzenie utworów i ich tematyczne grupowanie;
• Stworzenie wystawek i gazetek ściennych
• Organizowanie konkursów recytatorskich;
• Zorganizowanie wieczorków poetyckich;
• Własne próby literackie;
• Spotkanie z poetami ludowymi z z terenu naszej gminy
• H. Bechlerowa – nasza ulubiona autorka;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.