X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6430
Przesłano:

Wpływ alkoholu na zdrowie i życie człowieka - plan metodyczny

Prowadzący: ........................
Data: ...............................
Klasa: ..............................
Dział programu: Związki organiczne w życiu człowieka
Hasło programowe: Alkohole
Numer programu: DKW – 4014 -57/00
Typ lekcji: Opracowanie nowego materiału

Temat: Wpływ alkoholu na zdrowie i życie człowieka.
Cel ogólny: Poznanie wpływu alkoholu metylowego i etylowego na zdrowie i życie człowieka.

Cele szczegółowe:

Postawy i przekonania:
Jest świadomy skutków działania metanolu i etanolu na organizm człowieka.
Umiejętności:
W sytuacjach problemowych:
Dowodzi, że alkohol metylowy jest silną trucizną.
Dowodzi, że alkohol metylowy jest środkiem silnie uzależniającym
W sytuacjach typowych:
Określa wpływ alkoholu na zdrowie fizyczne człowieka
Określa wpływ alkoholu na zdrowie psychiczne człowieka
Wiadomości:
Do rozumienia:
Rozróżnia rodzaje alkoholu (metanol i etanol).
Wyjaśnia pojęcia: alkoholizm, zatrucie alkoholowe
Do zapamiętania:
Wymienia przykłady szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka.

Literatura dla nauczyciela:
Chemia. Podręcznik dla gimnazjum cz. 2; WSiP
Chemia. Podręcznik dla gimnazjum 3; E. Magiel, A. Zając; WSiP
Chemia, K.Pazdro; Oficyna Edukacyjna

Literatura dla ucznia:
Chemia. Podręcznik dla gimnazjum 3; E. Magiel, A. Zając; WSiP

Metody nauczania:
Słowna: pogadanka, dyskusja, burza mózgów
Praktyczna: praca z tekstem źródłowym, rozwiązywanie zadań w karcie pracy

Środki dydaktyczne:
Podręcznik z ćwiczeniami, karta pracy

Wymagania:
Podstawowe:
Rozróżnia rodzaje alkoholu (metanol i etanol).
Określa wpływ alkoholu na zdrowie fizyczne człowieka
Określa wpływ alkoholu na zdrowie psychiczne człowieka
Wyjaśnia pojęcia: alkoholizm, zatrucie alkoholowe
Wymienia 10 przykładów szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka.
Ponadpodstawowe:
Dowodzi, że alkohol metylowy jest silna trucizną. Dowodzi, że alkohol metylowy jest środkiem silnie uzależniającym

PLAN LEKCJI:

1. Sprawy organizacyjno – porządkowe (2min):
Sprawdzenie obecności

2. Powtórzenie wiadomości (2 min):
Pogadanka mająca na celu przypomnienie podstawowych wiadomości o alkoholach.
Chętny uczeń wymienia poznane alkohole i możliwości ich zastosowania.

3. Nawiązanie do tematu lekcji (3 min):

Nauczyciel podaje cel lekcji:
Poznanie wpływu alkoholu metylowego i etylowego na zdrowie i życie człowieka.

Nauczyciel przedstawia sposób pracy uczniów:
Praca z tekstem źródłowym: czytanie tekstu źródłowego, rozwiązywanie zadań w karcie pracy

Nauczyciel podaje temat lekcji:
Wpływ alkoholu na zdrowie i życie człowieka.

4. Opracowanie nowego materiału (17 min):

Nauczyciel informuje uczniów, na co mają zwrócić uwagę podczas pracy z podręcznikiem.
Uczniowie zapoznają się z tekstem źródłowym (wpływ etanolu i metanolu na zdrowie i życie człowieka)
Chętny uczeń czyta głośno tekst dotyczący wpływu alkoholu na zdrowie i życie człowieka.
Wspólne analizowanie możliwości zapobiegania alkoholizmowi.

5. Utrwalenia wiadomości i umiejętności (15 min):

Uczniowie samodzielne uzupełnianie zadania zawarte w karcie pracy.
Głośne odczytanie i sprawdzenie uzupełnionych zadań, ewentualne poprawienie błędów

6. Integracja (6 min):
Uczniowie odpowiadają na końcowe pytania w kacie pracy:
Wyjaśnij, dlaczego mówi się, że alkohol jest wrogiem człowieka?
Nauczyciel na podstawie odpowiedzi na postawione pytanie bada efektywność przeprowadzonej lekcji.

7. Praca domowa (2 min):

Wymyśl znak zakazu picia alkoholu i narysuj go w zeszycie przedmiotowym.


KARTA PRACY Z TEKSTEM ŹRÓDŁOWYM
Wpływ alkoholu na zdrowie i życie człowieka

TEKST ŹRÓDŁOWY:

WPŁYW ETANOLU (ALKOHOLU ETYLOWEGO) NA ZDROWIE CZŁOWIEKA:

ETANOL powoduje stan silnego zamroczenia - objawiający się utratą sprawności ruchowej, problemami z utrzymaniem równowagi, utratą kontroli nad własnymi emocjami. W skrajnych postaciach zamroczenie alkoholowe przejawia się całkowitą utratą świadomości i zanikami pamięci, zanika zdolność koncentracji i oceny sytuacji a widzenie staje się nieostre. Co roku w wypadkach samochodowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców ginie lub traci zdrowie wiele przypadkowych osób. Alkohol leży u podstaw zachowań agresywnych. Osoby nadużywające alkoholu często wdają się w bójki, mają problemy w szkole czy problemy z wymiarem sprawiedliwości Systematyczne jego spożywanie - nawet w niewielkich ilościach - prowadzi do pełnego, fizycznego uzależnienia – ALKOHOLIZMU. Na mrozie osoby po alkoholu odczuwają krótkotrwałe ciepło, następnie występuje wychłodzenie ciała, co może doprowadzić do śmierci. Spożycie alkoholu etylowego jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka jamy ustnej, raka gardła, krtani, przełyku i wątroby oraz prawdopodobnie raka piersi.

WPŁYW METANOLU (ALKOHOLU METYLOWEGO) NA ZDROWIE CZŁOWIEKA:

METANOL uszkadza komórki denaturując białka, powoduje ślepotę i paraliż, niszczy nerki oraz wątrobę i serce. Alkohol metylowy jest jedną z najgroźniejszych trucizn. Już po wypiciu 20-25 gram człowiek żegna się z życiem. Jeśli zatrzyma się wcześniej, przy zaledwie 8 gramach, ma szansę na przeżycie, ale jego wzrok zostanie całkowicie zniszczony. Właśnie z tego powodu, że metanol zabija tak szybko ludzie nie używają go, jako napoju alkoholowego.

ZADANIE 1. UZUPEŁNIJ ZDANIA.

Alkohol...................... jest bardzo silną trucizną, powoduje ślepotę i paraliż.
Alkohol........................(zawarty w napojach alkoholowych) jest szkodliwy dla człowieka i nie należy go spożywać. Spożywany często, nawet w małych ilościach powoduje chorobę alkoholową (alkoholizm)
Człowiek po wypiciu 20 -25 gram alkoholu.........................umiera.
Kierowcy po wypiciu alkoholu.....................są częstymi sprawcami wypadków samochodowych.

ZADANIE 2. Poczynając od pierwszej, skreśl co drugą kratkę. Z liter w pozostałych kratkach powstanie hasło – przedmiot naszych zajęć

STKNUMTJKTIMPAIHCYIUAMALLUKYOJHSORLWUL

Hasło:........................................

ZADANIE 3. Napisz, jakie mogą być skutki spożywania alkoholu przez ucznia na jego postępy w nauce i zachowanie w szkole.
........................................
ZADANIE 4. Wyjaśnij, dlaczego mówi się, że alkohol jest wrogiem człowieka?
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.