X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6415
Przesłano:

Prawa człowieka i prawa dziecka - konspekt lekcji wychowawczej

Klasa: IV, V Szkoła Podstawowa
Data: 27.05.2009r.
Temat: Prawa człowieka i prawa dziecka.

Cele lekcji:
1. Podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej ich praw.
2. Zapoznanie z Konwencją o Prawach Dziecka z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, z Kartą Praw Podstawowych UE oraz ze Statutem Szkoły
3. Kształtowanie umiejętności przestrzegania prawa
Metody pracy:
1. Praca z tekstem
2. Dyskusja kierowana z elementami "burzy mózgów"
Formy pracy uczniów:
1. Praca indywidualna
2. Praca w grupach
Materiały:
1. Statut Szkoły, Konstytucja Sz. R. Dz.
2. Konwencja o Prawach Dziecka
3. encyklopedia, słownik wyrazów obcych
4. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
5. Karta Praw Podstawowych UE
6. kartki papieru, mazaki, gitara, plansze dydaktyczne

Przebieg lekcji:
I. Faza organizacyjna: powitanie, wspólna modlitwa, sprawdzenie obecności.

II. Faza wprowadzająca:
• nauczyciel określa temat lekcji i jej cele, nauczyciel zadaje pytania:
- „Czy dziecko jest człowiekiem?"
- „Czy dorosły człowiek był kiedyś człowiekiem?"
- „Czy każdy człowiek ma swoje prawa i obowiązki?"
• Po wstępnym dialogu z uczniami wysuwa wniosek:
„Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka"

III. Faza główna (dominanta zajęć) :
• Uczniowie siedzą w kręgu. Nauczyciel podaje krótką historię praw dziecka [...]. Z kolei dzieli zespół klasowy na 4 grupy. Każdej z nich przydziela zagadnienie do omówienia oraz materiały:
- Gr. I:Kto to był Janusz Korczak?
- Gr. U: Co to jest Konwencja o Prawach Dziecka i co zawiera?
- Gr. III: Co to jest Statut Szkoły?. Jakie są w nim zawarte podstawowe prawa ucznia?
- Gr. IV: Jakie są podstawowe obowiązki ucznia zawarte w Statucie Szkoły?
Czas pracy: ok. 10 min
• Zadaniem poszczególnych grup jest analiza tekstu i przekazanie pozostałym grupom, najistotniejszych informacji.
Liderzy grup przedstawiają wyniki pracy.
Nauczyciel podsumowuje i inicjuje dyskusję kierowaną
• Piosenka: „Bo cała szkoła..."
IV. Podsumowanie
• Utrwalenie praw dziecka i dorosłych (zabawa wędrujący słoik), plansza prezentująca podstawowe prawa dzieci.
• Nauczyciel stawia pytanie: „Dobrze, czy źle być dzieckiem we współczesnym świecie?". Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel przytacza wypowiedź pewnego ucznia klasy IV: [...]
• "Z prawami idą w parze obowiązki". Uczniowie podają przykłady. Jeden z nich zapisuje przykłady na tablicy.
• Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na to, że Szkoła Podstawowa w Bażanówce jest Szkolną Republiką Dziecięcą, która posiada Konstytucję, a więc m.in. zbiór praw i obowiązków obywateli. Każdy ma prawo do poszanowania osobistej godności, do życia bez przemocy o poniżania.
• Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że uczniowie często sami łamią prawa dziecka, kiedy niewłaściwie postępują wobec kolegów.
• Uczniowie podają przykłady złego zachowania.
• Piosenka (fragment); Czesław Niemen „Dziwny jest ten świat".
• Konkluzja:
W życiu najważniejsza jest miłość oraz zasada: „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe."

Konspekt lekcji opracowały:
mgr Marta Lewicka - wychowawca klasy V
mgr Beata Majcher - wychowawca klasy IV

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.